Arhive oznaka: Vranduk

Još jedna bilješka Tešanjskog sidžila u kojoj se spominje Mahmud-aga, maglajski kapetan

ImageL 23a/ dl:
Povod pisanju dokumenta sljedeći je:
Maglajska je nahija naša malikana, a njeni smo uživaoci na osnovu sultanovog berata. To smo predali i ustupili Mahmud-agi, kapetanu maglajske tvrđave na godinu dana od početka marta 1157. ( 1744) godine. U spomenutoj nahiji, osim u selima Petrovo i Ljubatovići, ubirat će: filuriju, vanredne divanske namete, zemljišnu tapiju i sve ono što mi po zakonu djelomično ili u cijelosti pripada. Ova je potvrda data u ruke spomenutom kapetan-agi.
Smjerni Husejn, kapetan Vranduka

SIDŽIL TEŠANJSKOG KADILUKA (1740-1752), str. 90. ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

malikana – kao pravni termin označava zemljišna dobra ili neke državne prihode koje je država za određenu novčanu sumu prodavala u doživotan zakup. Ova ustanova javlja se krajem 17. stoljeća u vrijeme kada je Osmanska država, nakon Bečkog rata, finansijski bila krajnje iscrpljena. Da bi privremeno otklonila finansijske teškoće, država je počela prodavati svoje posjede u doživotni zakup. Uskoro su se javile negativne posljedice takve prakse što je dovelo do slabljenja osnovnih poluga države.
berat – carski ukaz kojim se postavlja neki službenik, dodjeljuje posjed, plata ili neko odlikovanje.
filurija – porez koji plaćaju vlasi – stočari.

 

Odluka od 01. 03. 1907.

ugovor 3a editugovor 3b edit

Broj 695. gr

ODLUKA Dn br. 160

Na osnovu diobnog ugovora ddo Maglaj 21. II 1907 i diobnog nacrta br. 150/1906 određuje se ubilježba diobe k.č. br. 2134 u AI. gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj na k.č. br.  2134/1 od 1 dunum i 2134/2 od 470 m2 te k.č. br. 2140/7 u AI. gr.ul. br. 1876 iste općine na k.č. br. 2140/1 od 1 dunum 275 m2 i 2140/10 od 1 dunum 275 m2 – zatim dozvoljuje se

A) otpis k.č. br. 2132 i 2134 iz AI.gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI novog gr.ul. br. 218 te uknjižba prava vlasništva u istom te u gr.ul. br. 1876 iste općine na ½  Hanifa Rešidović Gračić  iz nekretnina u AI ukorist:   Hava rođ. Gračić Saliha Hercega   iz Maglaja

B) otpis k.č. br. 2134/2 iz AI. gr.ul. br. 957 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI. novog gr.ul. br. 2182 te otpis k.č. br. 2073 ; 183 i  2140/10 iz AI. gr.ul. br. 1870 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI novog gr.ul. br. 2183 te uknjižba prava vlasništva na nekretnine u AI. u korist:   Hanife rođ. Gračić – udata za Sulejmana Rešidovića.

C) otpis kč br. 2133/3 i 2133/4 iz AI gr.ul. br. 763 k.o. Maglaj i upis iste čestice u AI gr.ul. br. 957

D) uknjižuje se pravo vlasništva u gr.ul. br. 107 k.o. Maglaj na 187/2 pripadajući  Sulejmanu Mahmutu i Salihu Bašiću   i  Huseinu Gračiću  iz nekretnina u AI. te u gr.ul. br 953 k.o. Maglaj 1937 pripadajući   Huseinu Gračiću  iz nekretnina u AI ukorist:  Huseina Begića umrlog Paše iz Vranduka kotar Zenica

E) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 597 k.o. Maglaj na 19/24 pripadajući  Havi Gračić-Herceg,   Hanifa Gračić ud. Rešidović,   SulejmanMahmutu i Salihu  Bašiću   iz nekretnina u AI ukorist:    Husein Gračić umrlog Mustafe   iz Maglaja.

F) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 763 k.o. Maglaj na ¼ pripadajuću Huseinu Gračiću,  Havi Herceg-GračićHanifi Rešidović-Gračić te Sulejman, Ahmet i Salih Bašić nekretnina u AI ukorist: Ravke rođ. Gračić udata za Ibru Ibranovića iz Maglaja i mala Zulha Gračić umrlog Agana na jednake dijelove

G) uknjižba prava vlasništva u gr.ul. br. 840 k.o. Maglaj na 2/3 pripadajući Hanifi Gračić–Rešidović i Havi Gračić–Herceg iz nekretnina u AI ukorist:   Sulejmana Mahmuta i Saliha Bašića um. Mehmeda iz Maglaja na jednake dijelove.

Izvorni ugovor ostaje u zbirci isprava očem se  Sulejman, Mahmut i Salih Bašić umrlog MustafeHava Herceg rođ. Gračić,   Hanifa Rešidović rođ. Gračić svi iz Maglaja, Hasan Begić umrlog Paše iz Vranduka kotar Zenica te Suljo Mehmed i Ibro Gjonlić umrlog Ahmeta iz Maglaja napismeno obavješćuju

Maglaj, dne 1. III 1907.

ugovor 3c edit ugovor 3d edit