Arhive oznaka: Vozuća

Bošnjak, 1893. Rijetka starost u selima Gare i Vozuća

Rijetka starost.

Iz Maglaja nam pišu, da je u on­dašnjem kotaru u selu Gare umro Mula Began Halilović za kog vele, da je prešao sto godina. Do zadnjeg dana bio je ovaj starina potpuno zdrav, samo što nije dobro čuo. Blizu istoga sela u Vozućoj živi i sad seljak pravo­slavne vjere, koji kazuje, da je bio već momak, kad je umrli Mula Began malen bio. Dakle ovome računaju da mu ima i preko 110 godina.

Rijetka starost Gare Vozuca Bosnjak 1893

Abdulmumin-aga, žalba stanovnika Vozuće u vezi sa pristojbom za žir, 1745. g.

L 34a/d3:
Neka je hvala moćnom, plemenitom, mom sultanu!
Ovi smjerni podanici stanovnici su sela Vozuća u Maglajskoj nahiji. Po starom običaju onaj ko ima svinje zakupniku je davao jedanput godišnje pristojbu za žir. Odnedavno Maglajlija Abdulmumin-aga, postavljen za zakupnika za pedeset osmu (1745) godinu, uzima i pristojbu za mladunčad, što je suprotno običaju. Jednom uzima pristojbu za žir, za sve svinje, a kada donesu mlade, uzima ponovo pristojbu za žir i time ovu sirotinju uznemirava. S time nije saglasan vlasnik malikane, a ni naš gospodin kadija nije dao saglasnost. Međutim, spomenuti Abdulmumin-aga nije upozoren, pa i dalje time uznemirava ovu sirotinju. Od Vaše visosti očekujemo da se Abdulmumin-agi zabrani i ne dopusti činiti nepravdu ovoj sirotinji traženjem pristojbe na žir. Molimo da se u vezi s tim izda časna naredba!

Vječna je naredba sultanova!
Smjerne zimije sela Vozuća u Maglajskoj nahiji

Teš sidžil str 113