Arhive oznaka: Vasvihanuma Uzeirbegović r. Čehajić

Nekoliko dokumenata iz 1919. g. u vezi sa nekretninama u vlasništvu Vasfi hanume Uzeirbegović r. Čehajić koje se nalaze u mjestu Obsine kod Dervente

Kotarski sud u Derventa

Odluka.

Na osnovi ružd ilama šer. suda u Maglaju od (). 4. 1903 broj 339/03 šer. dopušta se brisanje ubilježbe malodobnosti Vasfi hanume Čehajić provedeno u gruntovničkom ulošku br. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,( ),22,23,24,25 i to u istim gruntovničkim ulošcima pod rednim brojem vlastovnice

O tom se obavješćuju napisima:

1. Alija Mujanović iz Maglaja punomoćnik Vasfi hanume Čehajić Mahmut eff. iz Maglaja

Dne 16.11.1919.

Kotarski sud u Derventa

Odluka.

Na osnovi ugovora o kupnji uglavljenog pred gruntovničkim povjerenstvom u Derventi dne 26.11.1919. dozvoljuje se:

1. otpis čestice kat. Broj 110,11 iz AI. gruntovničkog uloška broj 8 katastarske općine Obsine i upis iste čestice u AI. novog gruntovničkog uloška br. 26 spomenute kat. općine, zatim

2. uknjižba prava vlasništva u tom novom gruntovničkom ulošku br. 26 na u AI. Upisane spomenute nepokretnine na korist: Cvijete rođ. Pejčić udove Šujić iz Obsina

Izvorni ugovor ostaje u zbirci isprava.

O tom se obavješćuju napisima:

1. Alija Mujanović kao punomoćnik Vasfi hanume Čehajić udate Uzeirbegović iz Maglaja

2. Cvijeta rođ. Pejčić udova Šujić iz Obsina

Dne 20.12.1919

Kotarski sud u Derventa

Odluka.

Na osnovi ugovora o kupnji uglavljenog pred gruntovničkim povjrenstvom u Derventi dne 26.2.1919. dozvoljuje se:

1. otpis čestice kat. Broj 69/2 iz AI. gruntovničkog uloška broj 8 katastarske općine Obsine i upis iste čestice u AI. Novog gruntovničkog uloška br. 27 spomenute kat. Općine, zatim

2. uknjižba prava vlasništva u tom novom gruntovničkom ulošku br. 27 na AI. Upisane spomenute nepokretnine na korist: Milana Šujića pok. Teodora iz Obsina

Izvorni ugovor ostaje u zbirci isprava.

O tom se obavješćuju napisima:

1. Alija Mujanović kao punomoćnik Vasvi hanume Čehajić udate Uzeirbegović iz Maglaja

2. Milan Šujić pok. Teodora iz Obsima

Dne 20.12.1919

NOVI GAJRETOVI DOBROTVORI I UTEMELJIVAČI – Članak objavljen u listu Gajret 1937. godine.

Gospodin Safet Čehajić iz Maglaja, činovnik kod tvornice Solvaj u Lukavcu, upisao je sebe i svoju hanumu Taibu Čehajić za dobrotvore Gajreta, te svoje sinove Mahmuta i Irfana Čehajića kao utemeljače Gajreta. Istodobno je gospodin Safet Čehajić upisao kao utemeljače Gajreta:

  1. svoga oca rahm. Mahmut ef. Čehajića iz Maglaja;

  2. svoju majku rahmetli Havu han. Čehajić iz Maglaja;

  3. svoju sestru rahmetli Vasvihanumu Uzeirbegović iz Maglaja;

  4. svoga punca rahmetli Mujagu Ramića iz Jezera;

  5. svoju punicu rahmetli Rahimu han. Ramić iz Jezera

uplativši za sve otpadajuću članarinu.

Safet Cehajic LUKAVAC MAGLAJGospodin Safet Čehajić nije novi Gajretov prijatelj i radnik. On od kako je stupio u život aktivno učestvuje u radu za Gajret u Lukavcu, pa je sada tamo među prvim Gajretovim radnicima.

Koliko imade muslimana i vrlo imućnih, koji ne samo da ne daju Gajretu ništa, već uopšte ne sudjeluju u radu na promicanju muslimanskih interesa. A koliki ih je opet broj koji svjesno ili nesvjesno podmeću klipove našem Gajretu u njegovom blagotvornom djelovanju.

Koliki je opet broj naše inteligencije, koju je Gajret digao iz praha, koji svoju vrlo dobru i unosnu egzistenciju imaju da zahvale samo Gajretu pa ti su ili samo članovi Gajreta ili nisu ni članovi.

Zar im neće udariti krv u lice kada ovo pročitaju. Pitaju li se oni na kakav način misle da se oduže svome dobrotvoru Gajretu i muslimanskom elementu, koji ih je digao?

Neka bi daragi Bog dao da se u našega Safeta ugledaju barem oni sada dobro opskrbljeni, koje je Gajret digao na noge.

Neka je i ovaj put topla hvala našemu dragom Safetu.

Neka bi dragi Allah dao dug i srećan život našim novim dobrotvorima i utemeljačima, a rahmet plemenitoj duši umrlih članova utemeljača.

Maglaj, 15. oktobra 1937.

I. K.