Arhive oznaka: Urfeta Mulalić r. Terzimehić

Dražbeni izrok, SL 06. 06. 1904. (Terzimehić r. Arifović Čimka i djeca)

Br. 2866/gr. 1904. IV. 6/1903.

1317 1—1SL 6 6 1904. Terzimehic

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 220 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Čimke rogj. Arifović udove Terzimehić i mldb. Arifa, Hamze, Huseina, Mahmuta i Urfete Terzimehić iz Maglaja, u grunt. ulošku br. 259, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u subotu dana 25. jula 1904. u 11 sati prije podne. Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 16. maja 1904.