Arhive oznaka: Tahir Dedić

Dražbeni izrok, Sar. List 05. 05. 1892.

Br. 447|gr.  / 547 1—1
Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupil. gromade Alije Hodžića protiv ovršenika Tahira Dedića iz Ma­glaja, radi dužnih 253 for. 2 novč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 7 septembra 1890. broj 3388|gr., koje se nalaze u mjestu Čehaiću i to:
l. „Bara“, ležeća u Čehaiću, u površini od 3 dunuma, sa megjašima: od istoka Mulagano Dedić, od juga željezna pruga, od zapada Pašan Dedić a od sjevera put.
2. „Bara“, ležeća u Čehaiću, u površini od 5 dunuma, sa megjašima: od istoka Devla Karahodžić, od juga željezna pruga a od zapada i sjevera put
3. Oranica „Luka“, sa megjašima: od istoka i zapada Pašan Dedić, od juga put a od sjevera rijeka Bosna.
SL 05. 05. 1892. Alija Hodzic, Dedic Mulagano, TahirZa dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda, odregjuju se dva roka prvi rok u subotu na 28. maja 1892. u 10 sah. prije podne.
Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji naj­više ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 11 sahati prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročišta, najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od posljednjega dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti
Kotarski ured kao sud
Maglaj, 28. marta 1892

Dražbeni izrok 20. septembar. 1891.

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Bećira Mujkića iz Ševarlije protiv ovršenika Huseina Huseinovića iz G. Pridila radi dužnih 44 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 21. novembra 1890. br. 466/gr., koje se nalaze u mjestu Pridila, i to:

1. Kuća u Gor. Pridilu, sa megjašima: od istoka Avdo Mujić, od juga i zapada Tahir Hozić, od sjevera put.

2. Oranica “Podkućnica bašča”, u površini od 1/2 dunuma, sa megjašima: od istoka Tahir Dedić, od juga Avdo Mujić, od zapada Tahir Dedić, od sjevera put.

3. Bašča “Podkućnica”, u površini od 1/4 dunuma, sa megjašima: od istoka Avdo Mujić, od juga i zapada Avdo Durmić, od sjevera Tahir Hozić.

4. Oranica “Brezik”, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka put, od juga Alibeg Kapetanović, od zapada Tahir Hozić, od sjevera Mustafa Smajilović.

5. Oranica “Brezik do”, u površini od 1 dun., sa megjašima: od istoka put, od juga Alibeg Kapetanović, od zapada Tahir Hozić, od sjevera Mustafa Smajilović.

6. Oranica “Bubanj i šuma”, u površini od 1 dunuma, sa megjašima: od istoka Avdo Durmić, od juga i zapada Mustafa Smajilović, od sjevera put.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok u petak na 27. novembra 1891., u 10 sahati prije podne. Na ovom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene odregjene na 170 for., a ako ne budu prodane na ovom roku, to će se na drugom odrediti se imajućem roku onome prodati, koji najviše ponudi makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine, mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda, svaki dan od 10 do 12 sahati prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud   Maglaj, 20. septembra 1891.

ImageImage