Arhive oznaka: Suljo Mašić

SL 09. 09. i. 12. 12. 1909. Pračić, Zolotić, Mašić.

O. 248/2 1909.  2341 1— 1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Mejre rogj. Pracić ud. Zolotić i Mejra r. Pračić Zolotić, Mustafa Mašić sin Sulje SL 09 09 1909dr. iz Maglaja, radi razvrgnuća zajednice spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Mustafe Mašića sin Sulje iz Maglaja, što su upisane:

U A I. i II. gr. ul. br. 753, kat. općine Maglaj, vrsti molk, s oglasnom cijenom od 200 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 8. oktobra 1909. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 13. augusta 1909.

 

O 284/3 1909.  2862 1— 1Mejra r. Pračić Zolotić, Mustafa Mašić sin Sulje SL 12 12 1909

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Mejre rogj. Pračić ud. Zolotić i dr. iz Maglaja, radi razvrgnuća zajednice, dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Mustale Mašića sin Sulje iz Maglaja, što su upisane :

U A I. i II. gr. ul. br. 753, kat. opć. Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 200 K.

Za dražbu, koja će se obđržavati kod ovog suda. odregjuje se drugi rok u petak dana 31. decembra 1909. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 13. oktobra 1909.

Izrok. SL 06. 06. 1887. (Krbešević, Idrizović, Obralić i dr.)

SL 06 06 1887 Krbeševic i drBr. 931/gr.  418 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju, dozvolio je na molbu Stevana Kovačevića iz Breke, zastupanog preko odvjetnika dr. Weissa iz D. Tuzle, radi naplate ostatka njegove tražbine 244 for. 54 novč. glavnice sa 6% kamate od 1. augusta 1885. do isplate od svote 469 for. 54 nvč. glavnice, 20 for. parničnog troška, 4 for. 70 nvč. troška ovršne molbe, 52 for. 40 novč., provedenje sekvestracije i 42 for. 40 novč. troška provedenje ovrhe; ovršnu javnu dražbu u pljenidbenom zapisniku od 7. marta 1887. br. 710/gr. ovršno opisanih nepokretnina pripada­jućih ovršeniku Osmanu Krbeševiću iz Maglaja i to:

1. Njiva „Milać“ u Maglaju ležeća kraj puta koji ide u Liješnicu sa granicama: željeznički put, šumica Nazifa Idrizovića, Aziza Obralića i Sulje Mašića, usjev 2 osmaka, 3 dana oranja, u vrijednosti od 50 for.

2. Njiva “Nekolje” u Maglaju na brdu Zukovac, sa granicama: potok, Šerif Terzimehić i Tatah Kočević od 3 osmaka usjeva, 4 dana oranja u vrijed­nosti od 50 for.

3. „Milć“ u mahali Zagragje u Maglaju, ogragjen sa 10 šljiva, sa granicama: put Mahmut Ahmetanović, put i Meho Čibrić, od po dana oranja, u vrijednosti od 40 for.

Dražba će se obdržavati u subotu dne 2. jula 1887. u 11 sati prije podne a la franca u prostorijama ovog suda i to samo za ili vrhu procijenjene vrijed­nosti, a ne proda li se tada će se u subotu 6. augusta 1887. u 11 sati pr. podne obdržavati drugi dražbeni rok na kom će se nepokretnine i ispod procijenjene vrijednosti prodati.

Kotarski ured kao sud Maglaj, 31. maja 1887.