Arhive oznaka: Sulejman Mulić

Dražbeni izrok, SL 12. 12. 1902. (Smajić, Arifagić, Mulić)

Br. 5049/gr. 1902. IV. 8/1902.
2680 1 — 1
Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehe Smajića iz Ma­glaja, zbog dužnih 267 K 58 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Arifa, Sulejmana, Huseina Arifagića te Rešide rogj. Arifagić udate za Sulejmana Mulića iz Maglaja, u gruntovnom ulošku br. 7, katastralne općine Maglaj, u A I. upisanih.
SL 12 12 1902. Meho Smajic, Arifagic, MulicZa dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 27. decembra 1902. u 11 sahati prije podne.
Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene, odregjene na 400 K.
Dražbeni uslovi i isprave odnoseći se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda za vri­jeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili po­sebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepo­kretnine, koje se imaju dražbom prodati, da ne gledeći na na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati da dvije nedjelje, počevši od posljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.
Kotarski ured kao sud.
Maglaj, 3. novembra 1902.