Arhive oznaka: Sulejman Hanumić

Dražbeni izrok, Sar. List 02. 02. 1890. (Hanumić, Jakopović, Kujrić i dr.)

Br. 76/gr  ex 1890.   104 1—1

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju u daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Sulejmana Hanumića iz Maglaja protiv ovršenika Mehmeda Jakopovića iz Maglaja radi dužnih 200 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 15. oktobra 1889, br. 3115|gr. koje se nalaze u mjestu Čehaiću i to:

1. Oranica „Šabana“, ležeća u Čehaiću, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka njiva Osme Kujrića, od zapada poljski put, od juga seoski put, od sjevera Bosna.

2. Oranica „Mandolina“, ležeća u Čehaiću, u po­vršini od 3 dunuma, sa megjašima: od istoka Osmo Kujrić, od zapada željeznica, od juga porodica Emirić, od sjevera prije Sava Čović sada Mehmed Jakopović.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuju se dva roka: prvi rok u srijedu 26. marta 1890., a drugi u srijedu 30. aprila 1890. svaki put u 9 sah. prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 28. januara 1890.
SL 02 02 1890 Hanumic, Jakopovic

SL 07. 07. 1902. Dražbeni izroci (Bradarić, Hanumić)

Br. 2277/gr. 1902. IV. 2/1902.    1782 1 — 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Alekse Arsenovića iz Maglaja, zbog dužnih 6000 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Mujića Bradarića iz Maglaja, u grunt. ul. br. 117, kat. opć. Maglaj, u A I. i A II. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 16. augusta 1902. u 11 sahati prije podne. Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 700 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. juna 1902.

SL 1902 Mujic Bradaric Hanumic

Br. 2466/gr. 1902.   1783 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Moise Haim Pinte, trgovca, zast. po dru M. Kneževiću, odvj. iz Sarajeva, zbog dužnih 280 K spp., dozvolio javnu dražbu nepo­kretnina ovršenika Sulejmana Hanumića iz Maglaja, u grunt. ulošeima br. 44, 448 i 752, katastralne općine Maglaj, u A I. i A II. upisanih i u grunt. ul. br. 752, kat. opć. Maglaj, u A I. i II.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u subotu dana 23. augusta 1902. u 11 sahati prije podne. Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene kako slijedi: za nekretnine u gr. ul. br. 44, u AI. na 200 K, za nekretnine u gr. ul. br. 648, u A I. na 800 K, za nekretnine u grunt. ul. br. 752, u A I. na 740 K, za nekretnine u gr. ul. br. 752, u A II. na 2400 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. juna 1902.