Arhive oznaka: Šerijatska gimnazija

Ahmed Mulalić – Nekrolog u časopisu “El Hidaje” 1942 – 1943

MERHUM AHMED MULALIĆ

Koncem kolovoza na tragičan način poginuo je u Maglaju, gdje se nalazio na odmoru, Ahmed Mulalić, činovnik Ministarstva vanjskih poslova.

Rahmetli Ahmed svršio je u Sarajevu Šeriatsku gimnaziju (rodom je iz Maglaja). Bio se upisao na pravo, ali je po osnivanju Više islamske šeriatsko-teološke škole u Sarajevu, prepisao se na nju, gdje je i diplo­mirao 1939. godine.

Stupivši u službu bio je nastavnik prvo na Ženskoj Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu, a zatim na Okružnoj medresi u Banjoj Luci. God. 1941. prelazi u drž. službu i to u diplomatsku. Bio je neko vrijeme činovnik našeg poslanstva u Rimu, dok je pred kratko vrijeme premješten u Zagreb u ministarstvo.

Rahmetli Ahmed bio je vrlo učen i neobično inteligentan. Njegovu sposobnost su isticali i cijenili ne samo kolege, nego i nastavnici. Pored toga isticao se kao vrlo karakteran i izgrađen čovjek. Bio je neobično društven, što znadu svi, koji su s njime dolazili u doticaj.

Napisao je nekoliko vrijednih i zapaženih članaka. Surađivao je naj­više u Muslimanskoj, kasnije Hrvatskoj Svijesti. I El-Hidaja ga ubraja među svoje suradnike, jer je u njoj objavio članak »Ibni Haldun, njegov život i djela«.

Rahmet mu duši!

M. T.

El Hidaje br3 1942 - 43 Ahmed Mulalić