Arhive oznaka: Šerif Terzimehić

Dražbeni izrok, SL 10. 10. 1905. (Šerif Terzimehić, Mujo i Bego Karabegović)

SL 10. 10. 1905. Terzimehic Serif, Mujo i Bego Karabegovic

Br. 3946/gr. 1905. IV. 13/1905.

2191 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Šerifa Terzimehića iz Ma­glaja, zbog dužnih 128 K 40 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenike Muju i Begu Karabegovića iz Maglaja,

u grunt. ul. br. 940, katastr. opć. Maglaj, u A I.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 11. novembra 1905. u 11 sahati prije podne.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 12. septembra 1905

Izrok. SL 06. 06. 1887. (Krbešević, Idrizović, Obralić i dr.)

SL 06 06 1887 Krbeševic i drBr. 931/gr.  418 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju, dozvolio je na molbu Stevana Kovačevića iz Breke, zastupanog preko odvjetnika dr. Weissa iz D. Tuzle, radi naplate ostatka njegove tražbine 244 for. 54 novč. glavnice sa 6% kamate od 1. augusta 1885. do isplate od svote 469 for. 54 nvč. glavnice, 20 for. parničnog troška, 4 for. 70 nvč. troška ovršne molbe, 52 for. 40 novč., provedenje sekvestracije i 42 for. 40 novč. troška provedenje ovrhe; ovršnu javnu dražbu u pljenidbenom zapisniku od 7. marta 1887. br. 710/gr. ovršno opisanih nepokretnina pripada­jućih ovršeniku Osmanu Krbeševiću iz Maglaja i to:

1. Njiva „Milać“ u Maglaju ležeća kraj puta koji ide u Liješnicu sa granicama: željeznički put, šumica Nazifa Idrizovića, Aziza Obralića i Sulje Mašića, usjev 2 osmaka, 3 dana oranja, u vrijednosti od 50 for.

2. Njiva “Nekolje” u Maglaju na brdu Zukovac, sa granicama: potok, Šerif Terzimehić i Tatah Kočević od 3 osmaka usjeva, 4 dana oranja u vrijed­nosti od 50 for.

3. „Milć“ u mahali Zagragje u Maglaju, ogragjen sa 10 šljiva, sa granicama: put Mahmut Ahmetanović, put i Meho Čibrić, od po dana oranja, u vrijednosti od 40 for.

Dražba će se obdržavati u subotu dne 2. jula 1887. u 11 sati prije podne a la franca u prostorijama ovog suda i to samo za ili vrhu procijenjene vrijed­nosti, a ne proda li se tada će se u subotu 6. augusta 1887. u 11 sati pr. podne obdržavati drugi dražbeni rok na kom će se nepokretnine i ispod procijenjene vrijednosti prodati.

Kotarski ured kao sud Maglaj, 31. maja 1887.