Arhive oznaka: Salih Šehić

SL 05. 05. 1899. Smajo Šehić sin Saliha

Br. 525/gr. 1899.  799 1 – 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulavdića, trgovca iz Maglaja, zbog dužnih 242 for. 76 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Smaje Šehića umrl. Saliha iz Maglaja,

Šehić Smajo Salihov SL 05 05 1899u gruntovnom ulošku br. 201, kat. opć. Maglaj, u A I. (jedan) upisanih i to:

katastr. čest, br. 7/13, kuća k. br. 201, sa kućištem i dvorištem, u površini od 400 kv. met.,

zatim u gr. ul. br. 266, katastr. općine Maglaj, u A I. i II. i to:

kat. čest. br. 1312, šljivik u Jenjibašči, u površini od 2 dun. 400 kv. met.,

katastr. čest. br. 1308/1, oranica „Jenjibašča”, u površini od 2 dun. 60 kv. met.,

katastr. čest. br. 1309, oranica „Jenjibašča”, u površini od 11 dun. 330 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi broj 1, ođregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 10. jula 1899. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 390 for.

Dražbeni uglovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. marta 1899.

jenji basca KO lijesnica