Arhive oznaka: Salih Mulalić

SL 05. 05. 1892. Džanbegović, Mulalić, Salkić, Tomić, Pejić

Br. 448gr   542 1-1

Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupil. gromade Saliha Mulalića protiv ovršenika Arifa Džanibegovića iz Maglaja, radi dužnih 55 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 27 augusta 1891. br. 3194 |gr, koje se nalaze u mjestu Rakovcu, i to:

Arif Dzanbegovic, Salih Mulalic, Suljo Salkic SL 5 5 18921. Oranica „Kiš“, ležeća u Rajkovcu, u površini od 3 dunuma sa megjašima: od istoka put, od juga potok, od zapada rijeka Seona a od sjevera Jefto Tomić.

2. Oranica Seona, ležeća u Rajkovcu, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka Simo Pejić, od juga Ilija Pejić, od zapada Suljo Salkić a od sjevera Jefto Tomić.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdižavati u Maglaju kod suda odregjuju se dva roka: prvi rok na 28. maja 1892. u 10 sah. prije podne.

Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji najviše po­ nudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud Maglaj, 28. marta 1892.

Sar. list, 03. 03. 1886. Mulalić, Omersoftić, Mulamehić, Delibegović

Br 961/c.    254 2—2

Oglas

Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju stavlja se ovim do sveopćeg znanja, da je na molbu Nikoli M. Besarovića iz Sarajeva dozvolio ovršnu dražbenu prodaju nekretnina Šahbega Mulalića iz Maglaja, radi tražbine prvoga u iznosu od 1750 groša 11 para spp i to:

Njiva „Omrdinopolje“ u povšini od 1/2 dun. sa megjašima,

od istoka meraja Omrdinopolje, SL 03. 03. 1886. Oglas Mulalic

od zapada Mehmed Omersoftić,

od juga Agan Mulalić,

od sjevera Paso Mulalić i Mujo Mulamehić

procjenjena na 120 for.

Njiva „Bara“ u površini od l/4 dunuma sa megjašima,

od istoka Mahmud Mulalić,

od zapada Haso Delibegović,

od juga Haso Delibegović i

od sjevera Sali i Ema Mulalić

procjenjena na 50 for.

Prodavače se u konaku maglajskom u srijedu dne 7. aprila i u srijedu dne 21. aprila o. g. svaki put u 10 sati prije podne

Kod prvog ročišta mogu se nekretnine samo uz procjenbenu li veću cijenu, a kod drugog i niže kupiti. Zaobina iznosi 10°/o od vrijednosti. Svi oni koji misle da imađu kakovo stvarno pravo na gore označene nepokretnosti, naime pravo vlastitosti, služnosti, zaloga, pretkupa ird. pozivaju se da to svoje pravo, odnosno možebitne tražbine prije dražbe ovome sudu prijave, jer se poslije ne će nikakav prigovor uvažiti.

Maglaj, 7. marta 1886.

List “Gajret” 1922. godina – spisak donatora koji su se odazvali dobr. akciji koju je pokrenuo maturant gimnazije, Alija Omersoftić

Alija Omersoftić maturant gimnaziie Maglaj, sakupio je za Gajret К 1820 koji iznos darovaše i to:
Gajret 1922 spisak donatora Alija Omersofticpo K 400: Mustajbeg Uzejirbegović, Nazif Omer­softić
po К 100: Privredna banka,
po К 140: Edhem Omersoftić,
po К 80: Salih Mulalić,
po K 40: Fadil Muradbašić, Rizabeg Uzejirbegović, Begzada H. Selimović i Dželal Smajilbegović,
рo К 20: Svetel Rudolf, Кеmal Topčagić, Aleksa Jovanović, Almasa Н. Muftić, Rizabeg Uzejirbegović i Husejin Mulalić.
po К 12: Selveta H. Zečević i Galib Omersoftić te К 20: Began Karahusić.
po К 8: Alija Omersoftić, Arifaginica Н. Terzimehić, Bećir Оmersoftić, Aziz Omersoftić, Kanita h. Smajić, Džemil Osmanagić, Ibrišim Obralić, Hakija Smajlagić, N. N., Hanka h. Kadribašić, Ismet Terzimehić, Ismet ef. Čehajić, Jusuf Karamehić i Džemil Osmanagić,
po К 4: Omer Kalebić, Fadila h. Širbegović, Mehmedalija Mustajefendić, Tahira h. Širbegović, Advija h. Mulabdić, Mehmedalinica h. Smajilagić, Habiba Omersoftić, Salih Srkalović, Mustafa Hasanić, Jusuf Zukić, Smajo Muradbašić, Husejin Lokmić, Hava h. Kadribašić.

O stanovništvu i prošlosti područja Globarice

Prenosimo dio teksta autora Mirka Šimunovića, vjerovatno preuzetog iz knjige / monografije o Župi Globarica, objavljen na web stranici http://globarica.webs.com/povjestglobarice.htm, u kojem saznajemo zanimljive detalje o povjesti i stanovništvu spomenutog mjesta.

Selo Stara Globarica, po kojemu je i župa dobila ime, smjestilo se sjeverno od današnje crkve iza Globaričkog brijega, uzvišenja Rakite i uzvišenja Vidova glavica – groblje Miščići. Najveći broj kuća bio je lociran u blizini vode „Stubo”, koja se nalazila na samom putu u blizini kuća Šime /Jure/ Šimunović, Ive Mostarca i Ante Markanović, zvanog Medin. To je bio i centar sela gdje su se seljani snabdijevali vodom, a domaćini okupljali neradnim danima i u večernjim satima na sijela i razgovore. Sjeverno od izvora nalazila se kuća Nikole i Dome Lozančića zvanih Mačlijeni i Šotre, a sjeveroistočno kuća Tadije i Ivice Marić. Južno od ovog izvora nalazile su se kuće Petra i Franje Pranjić. Zapadno od današnje crkve nalazila se kuća Mostarčeva, Ante i Jelene Šimunović, na čijoj je zemlji izgrađena današnja crkva. Nešto kasnije na ovaj lokalitet doselile su i obitelji Sović – Ribljakovi, a za vrijeme stare Jugoslavije i obitelj Ante Sović, zvanog Tunja. Obitelji Sović su doselile iz sela Brezje u kojem je ostalo još samo nekoliko kuća Ilije /Joze – Jozuna/ Sović, Joze /Tade/ Sović. Tridesetih godina prošlog stoljeća krenulo se sa gradnjom kuća i naseljavanje stanovništva iz Stare Globarice na novi lokalitet u dolinu rijeke Bosne uz uskotračnu prugu Brod – Sarajevo. Današnju župu Globarica čine tri naseljena mjesta: Devetine, Globarica i Miščići.

Tragovi življenja na ovim prostorima sežu u vrlo daleku prošlost. Mnoga kazivanja i legende, prenošene s koljena na koljeno, govore da život ovdje ima duboke korijene.

Ostaci življenja iz srednjovjekovnih i turskih vremena bila su na više lokaliteta kao: „Strana“ Mate Jozinovića; „Bašča“ Joze Borića – Crnog; „Orašje” i lokalitet ispod Miščićkog groblja; „Strana“ Ilije Borića – Supe; „Modrice“ u Tomićima itd.

Posebno interesantan lokalitet nalazi se na Devetinskom brdu. Na tom prostoru nalaze se stećci, a jedan od njih je u današnjem groblju. Jedan od stećaka nalazi se kod stare škole u Devetinama, čije je otkopavanje iz zemlje vršio Jozo /Niko/ Matijević zvani Đanka. Znatan broj stećaka nalazi se na lokalitetu „Pazarić“. Smatra se da su ovi stećci još iz vremena starih Ilira. Još od najstarijih vremena kršćani su imali i originalan i autentičan način pokapanja svojih mrtvih. Pod utjecajem kršćanstva, ali i slijedeći stare običaje svojih predaka, na grobove su stavljali stećke (sljemnice, biljege, kamene – narodni nazivi). Ovi stećci se javljaju pojedinačno i u nekropolama. Na stećcima su najčešće motivi Sunca, muža, žene, ptice, scene iz lova ili pak biljni motivi. Međutim, na ovim stećcima ne susrećemo takvu motive i ornamentiku već obično grubo klesano kamenje najčešće od kamena krečnjaka.

Ovi spomenici datiraju uglavnom s početka srednjega vijeka, ali nepostojanje simbolike na njima jasno govori o napretku civilizacije i kulturi življenja stanovništva ovog podneblja i vremena. Nedomaćinskim odnosom vlasti u SFR Jugoslaviji i lošeg odnosa domaćeg stanovništva prema tim lokalitetima i spomenicima kulture, te zuba vremena, prouzročio je devastaciju istih. Veliki broj ih je oštećen, polupan i korišten za pravljenje vapna /kreča/ za potrebe domaćeg stanovništva. Zbog nebrige vlasti i neodgovornog odnosa pojedinaca ovim spomenicima kulture na našem prostoru nanesene su velike i nenadoknadive štete.

globarica mk vjencanihMalo je dostupno pisanih tragova iz daleke prošlosti o postojanju ovih sela, mada na ovim lokalitetima postoje tragovi življenja još iz neolitskog vremena. Svi ti arheološki tragovi nisu dovoljno ispitani, pa se sa sigurnošću i ne može govoriti o starosti ovih naseobina. Uglavnom sve se temelji na pretpostavkama, legendama i pričama, koje djelomično imaju i uporišta u slučajnim arheološkim iskopinama.O tim legendama će biti nešto više riječi u posebnom poglavlju ove publikacije. Što kažu dostupna pisana vrela, to ćemo pokušati u granicama svojih mogućnosti istražiti.

Listajući stare spise i matice zaključujemo da su na prostoru ovih sela živjele obitelji s ovim  prezimenima: Bevanda, Borić, Čustonjić, Dunđer, Jozinović, Lovrić, Lučić, Marić, Markanović, Matijević, Miličević, Mostarac, Nikolić, Pranjić, Šimunović. Uslijed migracije stanovništva na ove prostore su doselile obitelji s prezimenima: Bošnjak, Dojmi, Jozić, Kresić, Lozančić, Lukačev, Sović i Šimić. Prema pripovijedanju starih stanovnika ove obitelji doseliše na ove prostore iz Hercegovine: Ljubuški, Posušje, Konjic, Tomislavgrad i Mostar. Ta prezimena i danas susrećemo u Hercegovini, a pojedini nadgrobni spomenici rađeni su od kamena, kojega nema na našim prostorima, i oni nas upućuju da su doneseni u 19. stoljeću iz Hercegovine.

Jedno od najstarijih prezimena, koje susrećemo u pisanim vrelima, (Matica umrlih za 1775. godinu) je prezime Šimunović i stoga se može zaključiti  da su oni možda starosjedioci ovih prostora. Po pričanju starih ljudi, rođenih 1900. godine, ove obitelji prvo se nastaniše iza Blizne pored rijeke Rujnice.

globarica tapijaJedan od predaka Šimunovića, izvjesni Tadija Šimunović, kupio je parcelu „Duga kosa“ površine od 512,80 dunuma od Hanife Mahmutbega, Merjane Širbegović i Saliha Mulalića iz Maglaja te Reufbega Efendića iz Gradačca. Po ulasku Austrougarske u Bosnu i Hercegovinu istu parcelu uknjižio je na sebe, o čemu svjedoči „ŠUMSKA TAPIJA“ izdana od strane Zemaljske vlade u Sarajevu, 3. veljače 1887.godine

Prema pričama, prenošenim s koljena na koljeno, ove obitelji vuku korijene uglavnom iz Hercegovine, okolice Mostara i Konjica, Imotskog i Ljubuškog. U dolini Neretvice i danas živi nekoliko obitelji prezimena Šimunović. Kao potvrda ovakvim tvrdnjama govori činjenica da u župi Solakova Kula, filijalna crkva Bare, susrećemo na desetinu obitelji, koji nose prezime Šimunović.