Arhive oznaka: Salih Bošnjaković

Izrok, objavljen 16. maja 1889. u Sar. listu

tanasić bošnjaković kosova 1tanasić bošnjaković kosova 2Br. 2868/gr.

Izrok.

Od strane kotarskog ureda kao suda u Tešnju daje se ovime do općeg znanja, da je na molbu Sime Tanasića iz Doboja radi dužnih 504 for. 40 novč. spp. dozvoljena ovršna dražba nepokretnosti ovršenika Saliha Bošnjakovića iz Kosove k. br. 141, u zapisniku od 16. marta 1889. br 2753/gr. pljenidbeno opisanih i u A … i II. gruntovničkog uloška br. 14 kat. općine Kosova upisanih, i to

kat. čest. br. 100 kuću br. 14 sa kućištem i dvorištem mulk površine 710 m2;

95 bašča pod kućom mulk površine 900 m2;

96 bašča pod kućom mulk površine 7 dun. 450 m2;

98/1 oranica “Velika njiva” mirie površine 12 dun. 150 m2;

98/2 šuma “Orašje” mirie površine 16 d. 500 m2;

99 oranica “Ječmišće” mirie površine 2 d. 300 m2;

101 oranica pod kućom mirie površine 510 m2;

102 oranica “Orašje” mirie površine 10 dun. 630 m2;

koje će se nuditi zajedno na prodaju time, da dostalac imade od njih načiniti kmetovsko selište Bošnjaković pod k. br. 14, te na istom ostaviti porodicu ovršenika Bošnjaković Saliha.

Za obavu iste ovršne dražbe ustanovljen je prvi rok na dan 17. jula 1889. u srijedu u 10 sati prije podne u prostorijama kotarskog ureda u Tešnju time, da će se gornje nepokretnine, ako ne budu na prvom roku prodane najmanje za oglasnu cijenu, na drugom roku, koji se odregjuje na dan 29. augusta 1889. u četvrtak u 10 sati prije podne u prostorijama kotarskog ureda u Tešnju, dosuditi na najvišu ponudu bez obzira na njezinu visinu.

Dražbeni uslovi, zapisnik o pljenidbenom popisu, gruntovnički izvadak i druge isprave, mogu se svaki dan kod ovog suda za vrijeme uredovnih sati uviditi. Pozivlju se stoga svi oni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Pozivlju se ovime najzad i oni, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nekretnine koje se imadu dražbom prodati, da ne gledeći na to što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana proglašenja ovoga izroka, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava dražba obavit. Kotarski ured kao sud.

Tešanj, 16. maja 1889.