Arhive oznaka: Salih-beg Uzeirbegović

1880. Bosansko-hercegovačke novine. Iskaz donacija za siromašne građane (podaci za Maglaj – vjerovatno greškom upisano Vlasenica i Srebrenica)

III. Izkaz dobrovoljnih prinosaka za siromašne žitelje bosansko – hercegovačke skupljenih u kotaru Brčka

Obćina Vlasenica i Srebrenica.

Ces. kralj, nadporučnik i kotarski upravitelj Stjepan Stojsavljović, 30 for.;

ces. kr. poreznik Vaso Manojlović, 1 for.;

Kadia Mahmud Hamdy, 10 for.;

ces. kr. kotarski liečnik Emanuel Maydl, 3 for.;

ces. kr. kotarski kancelista Anton Mlinarić, 2 for.;

sudbeni pisar Mustafa Mulobotić, 3 for.;

sudbeni prisjednik Suljaga Širbegović, 5 for.;

sudbeni prisjednik Suljaga Numanović, 5 fr.;

načelnik Mustajbeg Uzeirbegović, 18 for.; 70 novč.; ili 2 Napoleona,

bilježnik Jovan Čokić, 2 for.;

veleposjednik Salibeg Uzeirbegović, 30 for.;

trgovac Atif Arapčić, 10 for.;

trgovac Ibrahim Mulabdić, 3 for.;

trgovac Agan Mulalić, 1 for.;

trgovac Mulazimaga Mehinagić, 1 for.;

trgovac Anto Arsenović, 1 for.; 50 novč.;

trgovac Gjurko Šimić, 1 for.;

trgovac Smajo Herceg, 30 novč.

Bošnjak, 1903. Preminuo Salihbeg Uzeirbegović.

Irtihali dari beka.

Pišu nam iz Maglaja, da je pred nekoliko dana naprasno preminuo tamošnji veleposjednik i na daleko čuveni hanedan g. Salih beg H. Uzeirbegović bivši u dobi od 66 godina. Merhum bijaše jedan od onih rijetkih hanedana, koji je musafire u svom konaku draga srca dočekivao, te uvijek gledao da nemoćnu i nevoljnu priteče u pomoć,Salih beg Uzeirbegovic preminuo Bosnjak 1903 da otare suzu sjerotinjsku, radeći to sve tako, da mu – što se reče – ne zna ljevica, šta dijeli desnica. I inače je merhum gledao u svakoj prilici kako će svojoj braći pritjecati u pomoć bilo sa savjetom bilo sa materijalnim žrtvama.

Rahmetullahialejhi rahmeten nasiah!

Spisak donatora iz Maglaja koji su dali dobrovoljni prilog “za poplavom postradale Podrinjce” – Kalendar Bošnjak 1897.


od kotarskog ureda u Maglaju, i to:

Salih beg Uzeirbegović  100 for.

Musta beg Uzeirbegović  50 for.

N. N.  10 for. 70 novč.

Mehmed Mulabdić  5 for.

po 4 for.:

Mahmu ef. Čehajić, Sabit aga Osmanagić,

Mehmed Omersoftić  2 for. 50 nč.

po 2 for.:

Mahmudbeg Širbegović, Mujaga Obralić, Hašim ef. Nevesinjac, Hadži Ali beg Hrustić i Ludwig Rosenberg,

Jakob Stern 1 for. 50 nč. Bosnjak 1897 prilozi za poplavljene podrinjce

po 1 for.:

Mula-Ibrahim Mulabdić, Hadži Alija Hadžialić, Avram Danon, Risto Ilkić, Aleksa Arsenović, Hadži Arif Terzimehić, Andrija Reiner, Mehaga Mulabdić, Agan Mulalić, Gabor Eberhardt, Ašir Topčagić, Mehmed Mačak, Suljo Džambegović, Mulameho Idrizović, Ibro Mešić, M. Sečić, Ali ef. Čirkinagić, Koss, Knorr, Barušić i Muller,

Hermann Weiss  3 for.,

po 50 novč.:

Šandor Lobenwein, Marica Šojat, Dimitrija Božić, Žarko Bilbija, Spasoja Gojković, Mujo Muharemović, Pimo Ilkić, Jovo Brkić-Kalajdžija, Mićo Kalajsosiv, Milan Ilić, Fata Muratbašić, Jovica Cvijanović, Smajil Sečić, Nurija Mulabdić, Mahmud Bajrić, Ibro Čičeklić, Ibrahim Rešidović, Bešo Muratović, D. Vučkovački, Taboure, Melchior, Hanke, Marak, Mustafa Sečić, Mahmut Gjulić i Mustafa Biberović,

Sali beg Kadrbašić  35 nč,

Stanišić 30 novč.,

po 20 novč.:

Šerif Mulalić, Suljo Ku­kuruz, Ibrahim Gračić i Ragib Hadžialić,

po 10 novč.:

Bego Muharemović, Šah beg Smajlbegović, Agan Gračić i Husein Bilić.

“POLITIKA”, 09. 04. 1938. – Članak o Salih-begu Uzeirbegoviću i njegovom konaku

Musafirhana na obali Bosne rahmetli Salibega

POLITIKA 09 04 1936 tekstI danas nemirni vali Bosne zapljuskuju jednu od najstarijih kuća u Maglaju. Temelji ove visoke kuće nalaze se duboko pod vodom, a zidovi se uzdižu iznad same reke.

Ovo je “konak i musafirhana” Salibega Uzeirbegovića, i do nedavno, dok je Salibeg bio živ, svaki stranac u Maglaju bio je musafir – gost Salibegov. Ma u koje doba dana ili noći, poznat ili nepoznat Salibegu, nijedan stranac nije morao da se brine za konak i hranu u Maglaju. Čim bi stranac ušao u čaršiju, uputili bi ga u Salibegovu musafirhanu gde je srdačno dočekivan.

U svome konaku Salibeg je imao naročite kuvare i sluge, koje su dvorile goste za sve vreme njihova boravka u Maglaju.

Sve je to rahmetli Salibeg činio, razume se, besplatno, – radi “Božjeg rahmeta”.

Politika, 09. 04. 1938.

Preuzeto sa:

http://www.digitalna.nb.rs/wb/NBS/novine/politika/1938/04/09#page/10/mode/1up