Arhive oznaka: Šahbeg Osmanagić

Dražbeni izroci, SL, 09. 09. 1912. i 12. 12. 2012. (Salkić Ibre Suljo, Salkić Huso, Osmanagić)

SL 09.09.1912. Salkic Ibre Suljo

O. 283/1 1912.  2969 1-1  3709

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu slaboumnog Šahbega Osmanagića, po tutorici Kaniti Osmanagić iz Maglaja, zbog rаzvrgnuća zajednice spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Sulje Salkića umrl. Ibre iz Maglaja, što su upisane:

U A I. grunt. ul. br. 573, kat. općine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 300 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 16. ok­tobra 1912. u 11 sati prije podne.

Kotarski sud. Maglaj, 13. augusta 1912.

 

O. 283/2 1912. 5380 1— 1 5415SL 12 12 1912. Salkic Huso, Osmanagic Sahbeg, Kanita

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu slaboumnog Šahbega Osmanagića, po tutorici Kaniti Osmanagić iz Maglaja, zbog razvrgnuća zajednice spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Huse Salkića iz Maglaja, što su upisane:

U A L grunt. ul. broj 573, kat. opć. Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 300 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, određuje se drugi rok u srijedu dana 15. ja­nuara 1913. u 11 sati prije podne.

Kotarski sud. Maglaj, 7. novembra 1912.