Arhive oznaka: Safet Čehajić

NOVI GAJRETOVI DOBROTVORI I UTEMELJIVAČI – Članak objavljen u listu Gajret 1937. godine.

Gospodin Safet Čehajić iz Maglaja, činovnik kod tvornice Solvaj u Lukavcu, upisao je sebe i svoju hanumu Taibu Čehajić za dobrotvore Gajreta, te svoje sinove Mahmuta i Irfana Čehajića kao utemeljače Gajreta. Istodobno je gospodin Safet Čehajić upisao kao utemeljače Gajreta:

  1. svoga oca rahm. Mahmut ef. Čehajića iz Maglaja;

  2. svoju majku rahmetli Havu han. Čehajić iz Maglaja;

  3. svoju sestru rahmetli Vasvihanumu Uzeirbegović iz Maglaja;

  4. svoga punca rahmetli Mujagu Ramića iz Jezera;

  5. svoju punicu rahmetli Rahimu han. Ramić iz Jezera

uplativši za sve otpadajuću članarinu.

Safet Cehajic LUKAVAC MAGLAJGospodin Safet Čehajić nije novi Gajretov prijatelj i radnik. On od kako je stupio u život aktivno učestvuje u radu za Gajret u Lukavcu, pa je sada tamo među prvim Gajretovim radnicima.

Koliko imade muslimana i vrlo imućnih, koji ne samo da ne daju Gajretu ništa, već uopšte ne sudjeluju u radu na promicanju muslimanskih interesa. A koliki ih je opet broj koji svjesno ili nesvjesno podmeću klipove našem Gajretu u njegovom blagotvornom djelovanju.

Koliki je opet broj naše inteligencije, koju je Gajret digao iz praha, koji svoju vrlo dobru i unosnu egzistenciju imaju da zahvale samo Gajretu pa ti su ili samo članovi Gajreta ili nisu ni članovi.

Zar im neće udariti krv u lice kada ovo pročitaju. Pitaju li se oni na kakav način misle da se oduže svome dobrotvoru Gajretu i muslimanskom elementu, koji ih je digao?

Neka bi daragi Bog dao da se u našega Safeta ugledaju barem oni sada dobro opskrbljeni, koje je Gajret digao na noge.

Neka je i ovaj put topla hvala našemu dragom Safetu.

Neka bi dragi Allah dao dug i srećan život našim novim dobrotvorima i utemeljačima, a rahmet plemenitoj duši umrlih članova utemeljača.

Maglaj, 15. oktobra 1937.

I. K.