Arhive oznaka: Risto Mitrović

Dražbeni izrok od 28. januara 1890.

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Nure Muratbašića iz Maglaja protiv ovršenika Mehage Hrustića iz Maglaja radi dužnih 200 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 21. aprila 1888., br. 1179., koje se nalaze u mjestu Strioževicama i to:

1. Njiva “Podkućnica”, pokraj kuće Riste Mitrovića, u površini od 4 dunuma, sa megjašima: od istoka Emin Hrustić, od juga Simo Avdjić, od sjvera Mehmed Lošić i Petko Geranović, od zapada Risto Mitrović, u vrijednosti od 60 for.

2. Njiva “Lokve”, u površini od 4 dunuma, sa megjašima: od istoka Mulabeg Mulabdić, od juga Salibeg Uzeirbegović, od sjevera Mehmed Lošić, od zapada Salibeg Uzeirbegović, u vrijednosti od 60 for.

3. Njiva “Supeljak”, u površini od 6 dunuma sa megjašima: od istoka Mulabeg Mulabdić, od juga Salibeg Uzeirbegović, od sjevera Alaga iz Gračanice, od zapada Emin Hrustić, u vrijednosti od 70 for.

4. Njiva “Rijeka”, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka Emin Hrustić, od juga Alaga iz Gračanice, od sjevera Alibeg Hrustić i rijeka, od zapada Mehaga Hrustić, u vrijednosti od 40 for.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuju se dva roka: prvi rok u srijedu 26. marta 1890., a drugi u srijedu 30. aprila 1890., svaki put u 9 sah. prije podne. Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene odregjene na 230 for. a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine, mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 10 do 12 sahati prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nekretnine kojese imadu dražbom prodati, da ne gledeći na to što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud  Maglaj, 28. januara 1890.

ImageImage