Arhive oznaka: Rašid Smajić

SL 03. 03. 1900. Rašid i Širbeg Smajić

Br. 733/gr. 1900. IV. 6/1899.   5 30 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Daniela M. Saloma, trgovca iz Sarajeva, zbog dužnih 129 K 28 b spp., do­zvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Rašida i Širbega Smajića iz Maglaja, u grunt. ul. br. 736 i 1352, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih.

SL 03 03 1900 Rasid i Sirbeg SmajicZa dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda odregjuje se prvi rok u subotu dana 28. aprila 1900. u 11 sati prije podne. Na ovom roku prodavaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene kod

1/6 nekretnina u A I. gr. ul. br. 736, kat. općine Maglaj na 100 K i kod

1/6 nekretnina u A I., gr. ul. br. 1352, kat. opć. Maglaj na 134.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 5. marta 1900

Dražbeni izrok, SL 12. 12. 1902. (Rašid Smajić sin Ibre)

Br. 5299/gr. 1902. IV. 9/1902.

2684 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mojse Haim Pinte, trgovca u Sarajevu, zastupanog po dru M. Kneževiću, zbog dužnih 211 K 64 h spp., dozvolio javnu dražbu 1/3 dio nepokretnina upisanih na ovršenika Rašida Smajića sin Ibre težaka iz Maglaja, u grunt. ulošcima br. 33 i 34, katastr. općine Stupari, u A I.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 10. januara 1903. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi: za 1/3 dio nepokretnina u grunt. ul. br. 33 na 400 K, za 1/3 dio nepokretnina u gr. ul. br. 34 na 533 K 34 h.

 

SL 12 12 1902. Rasid Smajic sin Ibre

Dražbeni uslovi i isprave odnoseći se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda, za vri­jeme uredovnih sati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i kojima nije došla posebna obavijest o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do svršetka rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi.

Ovaj se izrok uručuje realnim vjerovnicima u vla­stite ruke. Daljnje obavijesti za realne vjerovnike prikivaće se na sudbenoj zgradi, a posebne obavijesti dostavljaće se samo onim, koji stanuju u mjestu suda, ili su pravodobno označili sudu punomoćnike, koji stanuju u mjestu suda. Za realne vjerovnike, koji su otsutni ili nepoznatog boravišta, imenovaće sud ureda radi skrbnika. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepo­kretnine, koje se imaju dražbom prodati, da ne gleda­jući na to, što im nije došla posebna obavijest, imaju svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od posljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud.

Maglaj, 3. novembra 1902.