Arhive oznaka: Rašid Obralić

“Gajret” 1908. godina – Popis članova upisanih iza 01. 02. 1907. (podaci za Maglaj)

Maglaj.
A) čl. II. reda:
Čamgjić Mulla Emin, Gjerzić Gjulaga (iz Gari), Kadribašić Salih, Mujkić Hasan (iz Perovića), Nevesinjac Hašim ef.,  Smajlagić Husejn ef., Sado Danon, Topčagić Aširaga.
B) čl. III. reda :
Krzić Ib­rahim, Bajrić Ibrahim, Muradbašić Zulfaga.
C) čl. IV. reda :
Bajrić Ibrahim, Krzić Ibra­him, Kadić Mujeserhanuma, Kadić Umahanuma, Muradbašić Osman, Obralić Rašid, Omerović Mehmed, Šibonja Hasan (iz Perovića), Terzimehić Ahmedaga, Terzimehić Mehmedalija.
Svega: članova II. reda 8, III. r. 3, IV. r. 10.
Prije upisano: dobrotvor 1, utemeljitelja 3, II. r. 4, IV. r. 7.

Sar. list, 04. 04. 1894. Izrok – Mulalić, Obralić

Br. 4490/gr.    1893.     Prepis III.     701/1893.     321, 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja malodobnih Muhameda, Avde, Omera, Rukije i Hanife Mulalić iz Maglaja, po njihovom tutoru Aganu Mulaliću iz Maglaja, zbog dužnih 5 nč. na dan svakome od rečenih malodobnika, počam od 6. augusta 1890. mjesečno unaprijed plativih, dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Rašida Obralića umrlog Bege iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 19 i 21, katastr. općine Milino selo, u A I. upisanih, i to: SL 04. 04. 1894. Izrok Mulalić, Obralić

katastr. čest. br. 366, 360, 367, 369, 379, 538, 539, 610, 615, 629/1, 631, 685, 363, 355, 356, 361, 362, 364 i 616; zatim

u grunt. ulošku br. 79, katastr. općine Komšić, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 162; napokon

u grunt. ulošku br. 286, katastr. opine Maglaj, u A I., A II. i A III. upisanih, i to:

katastr. čest. br. 19/31, 19/17, 415 i 1349.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obđržavati kod ovog suda odregjuje se rok u srijedu dana 25. aprila 1894., u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 1040 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovoga suda za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo, da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od posljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 5. marta 1894.

Dražbeni izrok od 05.10.1891. objavljen u Sarajevskom listu.

Drugi dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Johana Mihalika iz D. Tuzle protiv ovršenika Rašida Obralića iz Maglaja radi dužnih 70 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 20. marta 1891. br. 1046/gr. koje se nalaze u kat. opć. Milino selo i to:

Nekretnine u AI. grunt. uloš. br. 18, kmetovsko selište Vračević k. br. 18, i to: kat. čest. br. 375 kućište sa dvorištem, br. 373, dvorište, br. 374/1 šljivik oko kuće, br. 374/2 oranica “Podkućnica”, br. 376, “vrt oko kuće”, br. 377, livada “Barica”.

U grunt. ul. br. 19, kmetovsko selište Gjuranović k. br. 19, u kat. čest. br. 366, kućište sa dvorištem, br. 360, oranica “više kuće”, br. 367, “vrt do kuće”, br. 369, gradilište, br. 379, oranica “Vrto”, br. 538, oranica megju putima, br. 539, oranica megju putima, br. 610, šuma pod cerikom, br. 615, oranica “Cerik”, br. 629/1, livada “Barica”, br. 631, livada “Bara”, br. 685, šuma “Zasjeka”.

U grunt. ul. br. 21, kmetovsko selište Gjuranović k. br. 21, kat. čest. br. 363, kućište sa dvorištem, br. 353, livada “Brdo”, br. 356, oranica “Brdo”, br. 361, oranica “Nadkućnica”, br. 362, šljivik kod kuće, br. 364, vrt za kućom, br. 616, oranica “Cerik”, br. 617, “šikara kraj Cerika”, br. 620, oranica “Cerik”, br. 682, šuma “Zasjeka”, sve mirie.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok u ponedjeljak na 18. januara 1892. u 10 sah. prije podne. Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom, odredit se imajućem roku, onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava, vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud      Maglaj, 5. oktobra 1891.

ImageImage