Arhive oznaka: Ragib Čamdžić

SL 09. 09. i 11. 11. 1903. Ragib Čamdžić

Br. 5183/gr. 1903. 17. 7/1903.  1947 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 172 K 82 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Ragiba Čamdžića iz Čustogbrda, u grunt. ul. br. 59, kat. općine Camdzic Ragib SL 9 9 1903Čustobrdo, u A I. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 10. oktobra 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene od­regjene na 200 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 25. augusta 1903.

 

Br. 6890/gr. 1903. IV. 10/1902. 2446 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 172 K 82 h spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Ragiba Čamdžića iz Čustogbrda, u grunt. ulošku br. 59, kat. opć. Čustobrdo, u A I. upisanih.Camdzic Ragib SL 11 11 1903

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se drugi rok u subotu dana 12. decembra 1903. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­ više ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene odregjene na 200 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 18. oktobra 1903.

Dražbeni izrok od 24. oktobra 1890. (Čičeklić, Čamdžić)

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na Imagemolbu ovrhovoditelja Ibre Čičeklića iz Maglaja protiv ovršenika Sulje Čamdžića iz Tujnice radi dužnih 797 groša spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 21. juna 1889. br. 1888, koje se nalaze u mjestu Tujnici, i to:

1. Kuća u Tujnici sastojeća se iz podruma, sobe i predsobe iz drveta sagragjena, sa megjašima: sa sve četiri strane ovršenik.

2. Oranica sa malim šljivama i sušnicom, imenom “Velika njiva”, sa megjašima: s dvije strane put i Ragib Čamdžić, s treće Ibro Čičeklić, s četvrte Ibro Čamdžić.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati u Maglaju odregjuje se rok u utorak 30. Imagedecembra 1890., u 9 sahata prije podne. Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene odregjene na 110 for. a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom odrediti se imajućem roku onome prodati, koji najviše ponudi makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine, mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda, svaki dan od 9 do 12 sahati prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud   Maglaj, 24. oktobra 1890.