Arhive oznaka: porodica Delibegović

SL 06. 06. 1900. (Delibegović Mustafe Hasan)

Br. 1489/civ. 1048 1-1

Okružni sud u D. Tuzli daje ovime na sveopćeznanje, da je u izvlastbenom postupku bos.-herc. drž. željeznice, protiv Hasanu Delibegoviću u Maglaju, u svrhu proširenja željezničke stanice u Maglaju, dozvo­ljenom glasom naredbe visoke zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu od 30. novembra 1899., br. 175.163/1V., odregjeno ročište radi provedenja procjene nekretnina izvlastiti se imavših i to:

jednog dijela kat. čest. br. 551, unesene u grunt. ul. br. 57, u A II., katastr. općine Maglaj, u površini od 280 kv. met., pripadajuće Hasanu Delibegoviću umrlog Mustafe u Maglaju, odregjuje se ročište na lice mjesta u Maglaju na ponedjeljak dana 25. juna 1900. poSL 06 06 1900 Hasan Delibegovic (Mustafin) prosirenje zelj stanice novom kalendaru, u 10 sahati prije podne.

Pozivaju se dakle sve one osobe, koje misle da imadu na gore navedene nekretnine pravo vlasništva ili drugi koji zahtjev, da kod ovog ročišta ili osobno pri­stupe ili se dadu po punomoćniku zastupati ili pako svoja prava doprinošenjem dotičnih dokazala do dana ročišta pismom prijave, jer se u protivnom slučaju ne će tečajem izvlastbenog postupka uzeti obzir na njihov zahtjev.

Okružni sud. D. Tuzla, 12. maja 1900.