Arhive oznaka: Petar Mališić

Sar. list 03. 03. 1895. – Mulabdić, Obralić, Mališić, Džambegović

Br. 3616/gr. 1894.    299 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja trgovca Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, zbog dužnih 482 for. 20 novč. spp, dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Bege Hadžiademovića recte Obralića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 625, katastr. općine Maglaj, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 257/2, šljivik u polju;

zatim u istom grunt. ulošku br. 625, u A II. upisani i to:

kat. čest. br. 196 i 257/1, oranica „Polje“;

kat. čest. br. 442, oranica „Bara“;

kat. čest. br. 2704/5, oranica „Poljice“ ; nadalje

u grunt. ulošku br. 674, kat. općine Maglaj, u A 1. upisani, i to

kat. čest. br. 25/10, kuća k. br. 674 sa kućištem i dvorištem; i

kat. čest. br. 25/11, šljivik pod kućom. SL 03 03 1895 Obralic, Malisic, Dzambegovic

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 27. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 1000 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo, da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.

 

Br. 2942/gr. 1894.    300 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Petra Mališića iz Rakovca, zbog dužnih 104 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Arifa Džambegovića iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 85, katastr. općine Rakovac, u A I , II. i III. upisanih, i to:

kat. čest., br. 10/1, oranica „Krčevina“;

kat. čest. br. 15, šikara kraj selišta;

kat. čest. br. 29/4, šikara nad selištem;

kat. čest. br. 36/4, vrt „Grabovište“;

kat. čest. br. 39/3, pašnjak „Borik“;

kat. čest. br. 13. oranica selište;

kat. čest. br. 41, šljivik;

kat. čest. br. 43, oranica;

kat. čest. br. 44, šuma „Borik“ ; zatim

u grunt. ulošku br. 211, kat. općine Rakovac.

kat. čest. br. 199/4, oranica „Prisoje“ ;

kat. čest. br. 200/2 i 201/2, šikara pod Prisojem.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 20. marta 1895. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 150 for. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda u uredovnoj sobi za vrijeme uredovnih sahati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od pošljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. januara 1895.