Arhive oznaka: Omerdino polje

Sar. list, 03. 03. 1886. Mulalić, Omersoftić, Mulamehić, Delibegović

Br 961/c.    254 2—2

Oglas

Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju stavlja se ovim do sveopćeg znanja, da je na molbu Nikoli M. Besarovića iz Sarajeva dozvolio ovršnu dražbenu prodaju nekretnina Šahbega Mulalića iz Maglaja, radi tražbine prvoga u iznosu od 1750 groša 11 para spp i to:

Njiva „Omrdinopolje“ u povšini od 1/2 dun. sa megjašima,

od istoka meraja Omrdinopolje, SL 03. 03. 1886. Oglas Mulalic

od zapada Mehmed Omersoftić,

od juga Agan Mulalić,

od sjevera Paso Mulalić i Mujo Mulamehić

procjenjena na 120 for.

Njiva „Bara“ u površini od l/4 dunuma sa megjašima,

od istoka Mahmud Mulalić,

od zapada Haso Delibegović,

od juga Haso Delibegović i

od sjevera Sali i Ema Mulalić

procjenjena na 50 for.

Prodavače se u konaku maglajskom u srijedu dne 7. aprila i u srijedu dne 21. aprila o. g. svaki put u 10 sati prije podne

Kod prvog ročišta mogu se nekretnine samo uz procjenbenu li veću cijenu, a kod drugog i niže kupiti. Zaobina iznosi 10°/o od vrijednosti. Svi oni koji misle da imađu kakovo stvarno pravo na gore označene nepokretnosti, naime pravo vlastitosti, služnosti, zaloga, pretkupa ird. pozivaju se da to svoje pravo, odnosno možebitne tražbine prije dražbe ovome sudu prijave, jer se poslije ne će nikakav prigovor uvažiti.

Maglaj, 7. marta 1886.

Dražbeni izrok, objavljen u SL, 30.12.1890. (Šehić, Nalić, Mulasalihović)

Br. 4884/gr.

Dražbeni izrok.

Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupilar. gromade Ahmeda Šehića, pupil. gromade Nike Pejića i pupil. gromade Ahmeda Nalića protiv ovršenika Sulejmana Mulasalihovića iz Maglaja radi dužnih 3100 groša, 1595 groša 24 pare i 1441 groša spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 21. aprila 1884. broj 389, koje se nalaze u mjestu Dolcu i Omerdinom polju i to :

Njive: ”Bara”, “Bašča”, “Podkućnica”, “Vrtlić”, “Krčevina gornja” i “Krčevina donja”, “Papradina”, “Studenac”, “Krčevina kod Bosne” u Bjeziku, bara “(L)ug”, bara “Donji Lug”, njiva “Lagja”, “Podkućnica”, “Slap”, “gornji Slap”, “donja Njiva”, “gornja Njiva”, “Obsišće”, “Vratić”, “donji Vratić”, “Mihaković”, “donji Mihaković”, “Milać”,

sve u Devetini.

Njive: “Gromile”, “Gromila luka velika”, “Brdo”, “Rujnica”, “Podkućnica”, “Čajrica”,

u Omerdinu polju.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok u subotu na 21. marta 1891. u 9 sah. prije podne. Na ovom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, odregjene na 6472 groša. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 12 sah. prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da ne gledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obtira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 30. decembra 1890.

AHMED ŠEHIĆ 1AHMED ŠEHIĆ 2