Arhive oznaka: Mustafa Smajlagić

SL 07. 07. 1894. Nasljednici Ibrahima Hodžića

Br. 1466/gr. 1894. 921 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju, daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Arifa Obralića iz Ma­glaja, zbog dužnih 43 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika nasljednika iza pok. Ibrahima Hodžića iz Maglaja, i to:

1. Aleme rogj. Hodžić udove iza Mustafe Smajlagića;

2. mldbnom Paši i

3. mldbn. Ibrahimu Ibrišimoviću,

obadvojica po zastupniku Mahmudu Ibrišimoviću iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 27, katastr. općine Dol. Bukovice, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 555/2, 381, 382, 504, 506, 507/1, 549, 550, 560/1, 560/2, 562, 591 i 597/2.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 22. augusta 1894. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 140 for

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 2. juna 1894.

Ibrahim Hodzic nasljednici 07 07 1894

Humanitarna akcija – “Gajret” 1910.

Prigodom otvorenja »Kluba islamske omladine« u Maglaju sakupljeno je za Gajret 28 К, koju svotu darovaše i to:
Gajret 1910 Donatori Klub islamske omladineEdhembeg Uzeirbegović 10 К;
Irfanbeg Sulejmanpašić 5 К;
Ibrahimaga Osmanagić 2 К;
Hašim ef. Topčić, Arifaga Terzimehić, Bego Mulahasanović, Hasan Ruvić, Mustafa Bradarić i Ibrahim ef. Krzlić svi po 1 К;
Salih Lošić, Mustafa Smailagić i Šakir Terzimehić po 50 h;
Čejvan Hafiz Nuri еf., Ibrahim Ruvić, Mulabdić Mujaga i Mulić Nuraga po 40 h;
Mahmud Jusufbašić i Rašidaga Širbegović po 30h;
Mehmed Musaefendić i Osman Muratbašić po 20 h.