Arhive oznaka: Mustafa Jusufbašić

Jugoslavenski list 1939. Izvještaj o održavanju glavnih skupština Dobrovoljne vatrogasne čete i Muslimanskog pokopnog društva “Utjeha”

GLAVNE SKUPŠTINE U MAGLAJU

Maglaj 4. marta.

Dobrovoljna vatrogasna četa u Maglaju održala je svoju glavnu skupštinu u vlastitim prostorijama kojoj su prisustvovali svi članovi. Nakon podnesenih izvještaja koje je skupština primila data je razrješnica starom upravnom i nadzornom odboru kojem je istekao mandat od 3 godine. Prešlo se na izbor nove uprave u koju su izabrani gg. predsjednik Sulejman Mujezinović, zapovjednik Džemal Mulić, podzapovjednik Mustafa Jusufbašić, sekretar Salim Mulalić, blagajnik Ibrahim Smajić, spremištar Žiga Kajzer, Meho Đonlić, Omer Bašić i Omer Ahmedbegović.

Za skupštinu vatrogasne zajednice u Banjaluci, kao delegat jednoglasno je izabran predsjednik Sulejman Mujezinović.

Muslimansko pokopno društvo »Utjeha«, održalo je svoju glavnu skupštinu kojoj je prisustvovao veliki broj članova. Predsjednik g. Ibrahim Čejvan otvorio je skupštinu, zahvalivši se prisutnim te i ovom prilikom objasnio prisutnima korist društva. Iznosi broj umrlih članova. Izvještaj tajnika i blagajnika podnio je Suljaga Numanović. Društvo broji 170 članova. Postignut je primitak din 10.688.40. Izdatak Din 3.422. Na uložnoj knjižici u Poštanskoj štedionici Din 7.500. Izabrana je nova uprava koja će se konstituisati na prvoj sjednici i to gg.: IbrahimČejvan, Muharem Bradarić, Hasan ef Hadžić, Suljaga Numanović, Mustafa Hodžić, Alija Mujanović, i Began Karahusić. Zamjenici: Mustafa Alibarjaktarović, Ibro Mrvoljak i Zajim Mehinagić. Nadzorni odbor gg.: Osman ef Muradbašić, Ibrahim ef Krzić i Mehmedali ef Smajlagić. Zamjenici gg.: Ibro Hodžić i Hazim Ustalić.

Gradski džemat Maglaja i njegovi ljudi XX vijeka

Evo jedna izvanredna knjiga izdata još 2009. godine.

Glavni dio sadržaja predstavlja popis u formi tabele umrlih po godinama od 1959. do 2008. koji je tokom svog radnog vijeka bilježio Hadži Mustafa ef. Ahmetagić, penzionisani mujezin džamije Kuršumlije.

Tu je zatim nekoliko vrlo zanimljivih tekstova Džemila Omerovića, u kojima donosi mnoštvo informacija o ljudima koji su živjeli u Maglaju, licima iz vjerskog života, intelektualcima, privrednicima, prosvjetnim radnicima, zanatlijama, ugostiteljima itd. koji su svako na svoj način učestvovali u društvenom životu i doprinosili razvoju, boljitku i stvaranju imidža i duše maglajske čaršije.

Jasno mi je da objavljivanje skenirane knjige na ovom mjestu, bez dozvole autora predstavlja kršenje autorskih prava, ali vjerujem da bi i oni željeli da što više ljudi sazna za nju i da im je primarni interes prenošenje tog znanja koje je sadržano u knjizi. Svejedno, zamolio bih sve čitaoce koji su se na ovom mjestu upoznali sa knjigom, ako im se sviđa da je kupe, može se naći u maglajskim knjižarama po cijeni od 15 km.