Arhive oznaka: Mustafa Bradarić

Humanitarna akcija – “Gajret” 1910.

Prigodom otvorenja »Kluba islamske omladine« u Maglaju sakupljeno je za Gajret 28 К, koju svotu darovaše i to:
Gajret 1910 Donatori Klub islamske omladineEdhembeg Uzeirbegović 10 К;
Irfanbeg Sulejmanpašić 5 К;
Ibrahimaga Osmanagić 2 К;
Hašim ef. Topčić, Arifaga Terzimehić, Bego Mulahasanović, Hasan Ruvić, Mustafa Bradarić i Ibrahim ef. Krzlić svi po 1 К;
Salih Lošić, Mustafa Smailagić i Šakir Terzimehić po 50 h;
Čejvan Hafiz Nuri еf., Ibrahim Ruvić, Mulabdić Mujaga i Mulić Nuraga po 40 h;
Mahmud Jusufbašić i Rašidaga Širbegović po 30h;
Mehmed Musaefendić i Osman Muratbašić po 20 h.

Neumorni posjetilac svečanosti otvorenja novosagrađenih džamija – članak iz lista “Preporod” 1982. godine

U Liješnici kod Maglaja, u 71. godinu života, ukoračio je Mustafa Bradarić, neumorni posjetilac sve­čanosti otvorenja novosagrađenih džamija u našim krajevima. Ta putovanja su mu postala strast. Čim u »Preporodu« pročita oglas za otvo­renje novosagrađene džamije, po­čne on spremanje na taj dragi put.
Preporod 1982 Mustafa BradaricTako je do 12. septembra, ove godine, Bradarić obišao preko 70 otvorenja novosagrađenih džamija. Između ostalih, boravio je i na otvo­renjima džamija u Visokom, Kiselja­ku, Ruževićima kod Teslića, Hajdarevićima kod Zavidovića, Višićima kod Čapljine, Topčić Polju kod Ze­nice, Suhom Polju kod Doboja, Miljanovcima kod Tešnja, Bistrici kod Gornjeg Vakufa, Sanskom Mostu, Čarakovu kod Prijedora, na kamenu temeljcu buduće zagrebačke džamije…
Sreli smo ga u Slapnoj Gori kod Kaknја. Došao je uoči otvorenja tamošnje džamije i bio gost kod porodice Goralija. U razgovoru sa ovim nesuđenim »košarkašem« i interesantnim sagovornikom, saznali smo da ima namjeru i hadž obaviti, međutim, zasad zbog prevelikih obaveza, odnosno podmirivanja potreba članova njegove mnogobrojne porodice (4 sina i 6 kćerki), nije još dospio da svoju namjeru i ostvari. Veli doći će, ako Bog da i taj dan.
Uskoro će biti još jedno, drugo, treće… otvorenje novih džamija. Mustafa će sigurno ponovo na put, prvi, pа na drugi, pa na treći… Ponovo će na istim putešestvijima, sresti hadži Ibrahimagu Avdića iz (…) derviš Hilmagu Brezaka iz (…) kod Visokog i druge. Kod kuće će ga, na povratku s putova­nja opet čekati vedro lice njegove supruge i njegova omiljena jela ko­ja su mu već godinama najbolja ok­repa od napornih putovanja.
Za uzvrat, on će joj pričati o ne­zaboravnim utiscima sa svečanosti.
Sutra će možda, oboje njih tu­marati nekim drugim putevima koji vode do novih džamija…
В. Perva