Arhive oznaka: Mujo Delibegović

SL 05. 05. 1899. Delibegović, Pašić.

Br. 1239/gr. 1899.   801 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Muje Delibegovića umrl. Murata iz Maglaja, zbog dužnih 225 for. 50 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika mldb. Bege i Mehmeda Pašića sinova Smaje iz Maglaja u gr. ul. br. 1088, kat. općine Maglaj, u A I. (jedan) upisanih i to:Mujo Delibegović sin Murata SL 5 5 1899.

kat. čest. br. 3792, oranica „Obrovac”, vrsti mirije u površini od 5 dun. 800 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 17. jula 1899. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 350 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 25. marta 1899.

“Bošnjak” 1894. – Popis donatora “za pogorjele Tešnjake” iz Maglaja

Za pogorjele Tešnjake.

Dalje darovaše iz Maglaja:
Ibrišim 1 for.,
Mehmed Omer aga Softić 3 fr.,
Avdaga Arifović 80 nč.,
Delibegović Mujo 1 for.,
Avram Danon 60 nč.,
Avram Musafija 1 for.,
Herman Weisz 1 fr.,
Bosnjak 1894 - Za pogorjele Tesnjake
Sabit Osmanagić 1 for.,
Milan Ilić 1 fr.,
Mehmed Šečić 1 fr.,
Salih ef. Numanović 1 for.,
Mahmud Krzić 1 for.,
Nuraga Smajlagić 50 novč.,
Ibrahim Smajlagić 1 for.,
Husejn Smajlagić 50 nč.,
Hodža Mešić 1 fr.,
Meho ldrizović 40 nč.,
Arif Obralić 1 fr.,
Suljo Džambegović 1 fr.,
Mujo Muharemović 1 for.,
Dalje je bez iskaza podareno iz Maglaja 58 fr. 97 nč.