Arhive oznaka: Mujo Bešić

Dražbeni izrok (službeni oglas) objavljen u Sarajevskom listu 20. 03. 1891. godine (Bešić, Borovčević, Hasanić, Sofić)

Image

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ive Nikolića iz Globarice protiv ovršenika Muje Bešića iz Maglaja radi dužnih 42 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 3. oktobra 1890. broj 3847. koje se nalaze u mjestu Maglaj, i to:

1. Milać sa kućom, broj 245, u Maglaju, kat. čest. 12/2, sa megjašima: od istoka Sali(h) Borovčević, od juga vlasnik i Ibro Hasanić, od zapada vlasnik, od sjevera put.

2. Milać sa kućom, broj 247, u Maglaju, katastr. čest. 12/18, sa megjašima: od istoka put, od juga vlasnik i Hasanić Ibro, od zapada Mahmut Sofić i Meho Hasanić, od sjevera put.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok uponedjeljak na 27. aprila 1891. u 9 sah. prije podne. Na ovom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, odregjene na 350 for., a ako ne budu prodane na ovom roku, to će se na drugom odrediti se imajućem roku, onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 12 sah. prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodavati, da negledeći na to, šti nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao  sud. Maglaj, 6. marta 1891.

 

ImageImage