Arhive oznaka: Muhamed Hadžialić

SL 04. 04. 1908. Šahbeg Hadžialić sin Muhameda

О. 9/1908.  530 1 — 1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja stečajnine Mehmeda Mulabdića iz Maglaja, po upravitelju iste Ivanu K. Ostojiću iz D. Tuzle, zbog dužnih 420 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Šahbega Hadžialića umrl. Muhameda iz Maglaja.

  1. U grunt. ul. br. 1688, katastr. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 3030/8, oranica ,,Grabik“ do Murtina, u površini od 2 dun. 640 kv. met.

Kat. čest. br. 3057/1, oranica „Jelovac“ , u povr­šini od 4 dun. 800 kv. met.Sahbeg Muhameda Hadzialic SL 4 4 1908

Kat. čest. br. 3057/2, kućište sa dvorištem i ku­ćom, u površini od 100 kv. met.

Kat. čest. br. 3057/3, šljivik okolo kuće, u povr­šini od 3 dun. 600 kv. met.

Kat. čest. br. 3056/1, šuma „Lipik“ , u površini od 12 dun. 100 kv. met.

Kat. čest. br. 2056/2, šljivik „Lipik“ , u površini od 1 dun. 850 kv. met.

2. 2/5 dijela nekretnina upisanih u grunt. ulošku br. 525, kat. općine Maglaj, u A I. i to :

Kat. čest. br. 169/2, kućište sa dvorištem,, u po­vršini od 800 kv. met.

3. 1/26 dijela nepokretnina upisanih u grunt. ul. br. 1623, kat. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 665, oranica „Bašča“ , u površini od 4 dun. 700 kv. met.

Kat. čest. br. 2508, šuma kraj puta, u površini od 1 dun. 150 kv. met.

Kat., čest. br. 2899/3, šikara „Krčevina“, u povr­šini od 2 dun. 730 kv. met.

4. Nekretnine upisane u grunt. ul. br. 280, katastr. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 21/12, kuća k. br. 280, sa kućištem i dvorištem, u površini od 110 kv. met.

Kat. čest. br. 22/22, vrt pod putom, u površini od 140 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 5. juna 1908. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine gore navedenim redom za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene za grunt. cjelinu pod 1. na 700 K, pod 2. na 100 K, pod 3. na 20 K, pod 4. na 430 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 26. marta 1908.