Arhive oznaka: Moševac

SL 11. 11. 1900. Sulejman Mujaković

Br. 5259/pol. 1900.    2381 1— 1Mujakovic Sulejman 11 11 1900

Kotarski ured u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Privileg. zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu, zbog dužnih 700 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Sulejmana Mujakovića iz Moševca, u grunt. ul br. 9, kat. općine Moševac, u A I. i II. upisanih i to:

U A I.

Kat. čest. br. 311, kućište sa kućom, k. br. 9, u površini od 30 kv. met.

Kat. čest. br. 313, kućište sa dvorištem i kućom, k. br, 10, u površini od 190 kv. met.

Kat. čest. br. 312, šljivik kraj kuće, u površini od 4 dun. 790 kv. met., sve mulk.

U A II.

Kat. čest. br. 160/14, šuma „Osoje”, u površini od 8 dun. 600 kv. met.

Kat. čest. br. 273, oranica „Krivaja”, u površini od 18 dun. 250 kv. met.

Kat. čest. br. 274/2, oranica „Osredak”, u povr­šini od 10 dun.

Kat. čest. br. 278/5, šuma „Krivaja”, u površini od 26 dun. 300 kv. met.

Kat. čest. br. 288/13, šuma „Kolo”, u površini od 6 dun. 600 kv. met.

Kat. čest. br. 339, oranica „Jezero”, u površini od 4 dun. 500 kv. met.

Kat. čest. br. 160/18, šuma „Kolo”, u površini od 7 dun. 900 kv. met.

Kat. čest. br. 282, oranica „Krivaja”, u površini od 11 dun. 080 kv. met., sve mirije.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog ureda, odregjuje se drugi rok u srijedu dana 5. decembra 1900. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, makar i ispod oglasne cijene odregjene kao gore na 3820 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured. Maglaj, 25. oktobra 1900.

SL 01. 01. 1902. Mehmedović, Mušić, Moševac.

Br. 5952/gr. 1901. IV. 11/1901.   64 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ibrahima Hukića, trgovca iz Tešnja, zast. po Muši Mušiću iz Moševca, zbog dužnih 440 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Mehmeda, Huseina i Saliha Mehmedovića iz Moševca, u grunt. ulošcima br. 27 i 144, kat. općine Moševac, u A I. upisanih.

Mehmedovic Mehmed Husein Salih, Mosevac sl 1 1 1902Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 25. januara 1902. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi:

za nekretnine upisane u A I. gr. uloška br. 27, kat. opć. Moševac na 400 K,

za nekretnine upisane u A I. gr. ul. br. 144, kat. općine Moševac na 300 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 22. novembra 1901.

SL 12. 12. 1901. Mahmić, Moševac

Br. 5951/gr. 1901. IV. 10/1901.  3103 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrbovoditelja Ibrahima Hukića iz Tešnja, zbog dužnih 250 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Huseina Mahmića iz Moševca, u grunt. ulošku br. 98, katastr. općine Moševac, u A I. Mahmic Husein iz Mosevca, SL 12 12 1901upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 28. decembra 1901. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 120 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 22. novembra 1901.

SL 02. 02. i 11. 11. 1901. Husaković, Moševac

Br. 6351 /gr. 1900. IV. 12/1900.   398 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ibrahima Šehića iz Maglaja zbog dužnih 120 K spp. dozvolio javnu dražbu 7/44 dijela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac i 1/7 djela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na ovršenika Sulejmana Husakovića iz Moševca.

Husaković Moševac, SL 2 2 1901Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu 2. marta 1901. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi:

za 7/44 dijela nekretnina u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac sa 10 K i

za 1/7, djela nepo­ kretnina n A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac sa 150 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 29. decembra 1900.

 

Br. 3475/gr. 1901. IV. 8/1901.   2946 1—1

Kotarski ured kao sud Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mustafe Delibegovića iz Maglaja, zbog dužnih 600 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Dude rogj. Dugalović udove Husaković, mldb. Sulejmana, Saliha, Ibrahima, Hasana, Fatime, Gjulsume i Hasibe Husaković zastu­panih po tutorici Dudi udovi Husaković iz Moševca, u grunt. ul. br. 15 i 159, katastr. općine Moševac, u A I. upisanih i 1/3 nepokretnina u gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac, u A I. upisanih.Husaković Moševac, SL 11 11 1901

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 7. decembra 1901. u 11 sahati prijepodne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene od­regjene i to :

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac na 100 K,

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na 500 K. te

za 1/3 nepokretnina u A I ., gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac na 100 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 20. septembra 1901.

SL 06. 06. 1898. Husein Mušić sin Mehmeda iz Moševca

Br. 1187/gr. 1898. IV. 6/1897.   977 1-1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Avrama Musafije iz Maglaja, zbog dužnih 106 for. 65 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Huseina Mušića umrl. Mehmeda iz Moševca,

grunt. ul. br. 119, katastr. općine Moševac, u A I. (jedan) upisanih i to:Mušić Husein sin Mehmeda, Moševac SL 6 6 1898

kat. čest. br. 276, oranica „Krčevina“, u površini od 14 dun. 540 kv. met sa 1/4,

kat. čest. br. 324, oranica „Dolac“, u po­vršini od 11 dun. 640 kv. met. sa 1/4,

katastr. čest. br. 326, oranica „Brdo“, u površini od 14 dun. 500 kv. met. sa 1/4,

u gr. ul. br. 118, kat. općine Moševac, u A I. i to:

kat. čest. br. 342, oranica „Bara“, u po­vršini od 5 dun. 500 kv. met. sa 1/4,

u grunt. ulošku br. 117, kat. općine Moševac, u A I. i to:

kat. čest. br. 152, šikara „Pod Lukom“ do Bosne, u površini od 9 dun. 600 kv. met. sa 1/12,

katastr. čest. br. 160/19, šuma „Kolo“, u površini od 10 dun. 100 kv. met. sa 1/12,

katastr. čest. br. 315/1, šikara „Kolo“, u po­vršini od 2 dun. 200 kv. met. sa 1/12,

katastr. čest, br. 316, šuma „Kolo“, u površini od 3 dun. 270 kv. met sa 1/12.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 29. augusta 1898. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene na 88 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 16. aprila 1898.

Dražbeni izrok, Sar. list, 03. 03. 1915.

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Avrama S. Poljokana, trgovca iz Banje Luke, zbog 250 K spp., dopustio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Fate Mahmić udove Brkić iz Moševca, mldb. Omera, Džehve i Hanke Mujčinović, na ruke Alage Mrvoljka iz Ravne, kot. Tešanj, Sulejmana Pohlovca iz Kosove, kot. Tešanj, što su upisane:
izrok SL 03 03 1915 Mahmic, Mujcinovic, MrvoljakU A I., grunt. ul. broj 98. kat. općine Moševac, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 400 K.
Za dražbu, koja će biti kod ovog suda, odre­đuje se drugi rok u srijedu dana 14. aprila 1915. u 11 sati prije podne.
Na tom će se roku prodavati te nepokretnine za najveću ponudu, makar i ispod oglasne cijene. Uslovi dražbe i isprave, što se tiču spome­nutih nepokretnina, mogu se razgledati kod ovog suda.
Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pra­vo, da budu namireni iz cijene i kojima nije došla posebna vijest o dražbi, da stave svoje zahtjeve na ročištu za diobu, i to najkašnje do svršetka rasprave, jer se inače njihovi zahtjevi ne će uva­ žiti na diobi.
Jednako se poziva svako, ko hoće da dokaže svoje vlasništvo ili drago koje stvarno pravo na spomenute nepokretnine, neka, ne gledajući na to, što mu nije došla posebna vijesti, tužbu za svoje pravo preda za dvije nedjelje od posljednje­ga dana, kada je oglas proglašen, jer će se inače izvršiti ovrha i ne pazeć na njihova prava.
Kotarski sud, Maglaj, 28. januara 1915.

Dražbeni izrok 11.06.1891. (Mahmić, Delić, Moševac)

Dražbeni izrok. Potpisani koterski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Muje Muratovića iz Maglaja protiv ovršenika Atifa Delića iz Moševca radi dužnih 15 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 26. marta 1891. br. 2884/gr., koje se nalaze u mjestu Moševcu, i to:

1. Oranica “Hambarište” zvana, sa 40 šljivovih, 56 kruškovih i jabukovih i 2 trešnjeva debla, u površini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka put, od zapada Duda Mahmić i šuma, od juga šuma Ibrahima Delića, od sjevera Huso Mahmić i put.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju odregjuje se rok u subotu na 1. augusta 1891. u 11 sahati prije podne. Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom odrediti se imajućem roku, onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 11 do 12 sah. prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivlju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud  Maglaj, 11. juna 1891.

ImageImage