Arhive oznaka: Mois Haim Pinto

SL 07. 07. 1902. Dražbeni izroci (Bradarić, Hanumić)

Br. 2277/gr. 1902. IV. 2/1902.    1782 1 — 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Alekse Arsenovića iz Maglaja, zbog dužnih 6000 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Mujića Bradarića iz Maglaja, u grunt. ul. br. 117, kat. opć. Maglaj, u A I. i A II. upisanih.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 16. augusta 1902. u 11 sahati prije podne. Na ovom roku prodaće se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 700 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. juna 1902.

SL 1902 Mujic Bradaric Hanumic

Br. 2466/gr. 1902.   1783 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Moise Haim Pinte, trgovca, zast. po dru M. Kneževiću, odvj. iz Sarajeva, zbog dužnih 280 K spp., dozvolio javnu dražbu nepo­kretnina ovršenika Sulejmana Hanumića iz Maglaja, u grunt. ulošeima br. 44, 448 i 752, katastralne općine Maglaj, u A I. i A II. upisanih i u grunt. ul. br. 752, kat. opć. Maglaj, u A I. i II.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u subotu dana 23. augusta 1902. u 11 sahati prije podne. Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene kako slijedi: za nekretnine u gr. ul. br. 44, u AI. na 200 K, za nekretnine u gr. ul. br. 648, u A I. na 800 K, za nekretnine u grunt. ul. br. 752, u A I. na 740 K, za nekretnine u gr. ul. br. 752, u A II. na 2400 K.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 23. juna 1902.

Dražbeni izrok, SL 12. 12. 1902. (Rašid Smajić sin Ibre)

Br. 5299/gr. 1902. IV. 9/1902.

2684 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mojse Haim Pinte, trgovca u Sarajevu, zastupanog po dru M. Kneževiću, zbog dužnih 211 K 64 h spp., dozvolio javnu dražbu 1/3 dio nepokretnina upisanih na ovršenika Rašida Smajića sin Ibre težaka iz Maglaja, u grunt. ulošcima br. 33 i 34, katastr. općine Stupari, u A I.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 10. januara 1903. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi: za 1/3 dio nepokretnina u grunt. ul. br. 33 na 400 K, za 1/3 dio nepokretnina u gr. ul. br. 34 na 533 K 34 h.

 

SL 12 12 1902. Rasid Smajic sin Ibre

Dražbeni uslovi i isprave odnoseći se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda, za vri­jeme uredovnih sati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i kojima nije došla posebna obavijest o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do svršetka rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi.

Ovaj se izrok uručuje realnim vjerovnicima u vla­stite ruke. Daljnje obavijesti za realne vjerovnike prikivaće se na sudbenoj zgradi, a posebne obavijesti dostavljaće se samo onim, koji stanuju u mjestu suda, ili su pravodobno označili sudu punomoćnike, koji stanuju u mjestu suda. Za realne vjerovnike, koji su otsutni ili nepoznatog boravišta, imenovaće sud ureda radi skrbnika. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepo­kretnine, koje se imaju dražbom prodati, da ne gleda­jući na to, što im nije došla posebna obavijest, imaju svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od posljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud.

Maglaj, 3. novembra 1902.