Arhive oznaka: Mehmed Mušić

SL 06. 06. 1898. Husein Mušić sin Mehmeda iz Moševca

Br. 1187/gr. 1898. IV. 6/1897.   977 1-1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Avrama Musafije iz Maglaja, zbog dužnih 106 for. 65 nč. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Huseina Mušića umrl. Mehmeda iz Moševca,

grunt. ul. br. 119, katastr. općine Moševac, u A I. (jedan) upisanih i to:Mušić Husein sin Mehmeda, Moševac SL 6 6 1898

kat. čest. br. 276, oranica „Krčevina“, u površini od 14 dun. 540 kv. met sa 1/4,

kat. čest. br. 324, oranica „Dolac“, u po­vršini od 11 dun. 640 kv. met. sa 1/4,

katastr. čest. br. 326, oranica „Brdo“, u površini od 14 dun. 500 kv. met. sa 1/4,

u gr. ul. br. 118, kat. općine Moševac, u A I. i to:

kat. čest. br. 342, oranica „Bara“, u po­vršini od 5 dun. 500 kv. met. sa 1/4,

u grunt. ulošku br. 117, kat. općine Moševac, u A I. i to:

kat. čest. br. 152, šikara „Pod Lukom“ do Bosne, u površini od 9 dun. 600 kv. met. sa 1/12,

katastr. čest. br. 160/19, šuma „Kolo“, u površini od 10 dun. 100 kv. met. sa 1/12,

katastr. čest. br. 315/1, šikara „Kolo“, u po­vršini od 2 dun. 200 kv. met. sa 1/12,

katastr. čest, br. 316, šuma „Kolo“, u površini od 3 dun. 270 kv. met sa 1/12.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 29. augusta 1898. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odre­gjene na 88 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 16. aprila 1898.