Arhive oznaka: Mehmed Jaško

Dražbeni izrok od 23.10.1890. objavljen u Sarajevskom listu

ImageDražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mehmeda Idrizovića u Maglaju protiv ovršenika Mehmeda Jaška iz Micurića radi dužnih 39 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 29. januara 1888. br. 288/gr., koje se nalaze u mjestu Micuriću, i to:

1. Kuća broj 27 u Micuriću

2. Bašča u Micuriću

3. Šljivik, u površini oko 1/2 dunuma.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati kod suda u Maglaju odregjuje se rok u utorak 30. decembra 1890. u 9 sahati prije podne. Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene odregjene na 190 for., a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku koji će se odrediti onomu prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 12 sahata prije podne. Pozivlju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivlju se svi, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati, da negledeći na to, što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud   Maglaj, 23. oktobra 1890.