Arhive oznaka: Mehmed ef Mulabdić imam Kuršumlije

Arhivska građa IZ BiH – Zemaljska vakufska komisija 1884-1889, dokumenti vezani za Maglaj

1884.

34 – Maglaj – Molba Poreznog ureda u Maglaju da se dostave tiskovnice za platežne naloge.

486 – Sarajevo – Otpis vakufskih pristojbi džamija u Maglaju, Doboju i Tešnju za 1878. i 1879. godinu, a na osnovu odluke Zemaljske vlade.

623 – Maglaj – Molba Mehmeda Mulabdića, imama i hatiba Jusuf-pašine džamije u Maglaju za povećanje plaće.

1885.

282 – Maglaj – Saopćenje Vakufske komisije u Maglaju o imenovanju imama u Gornjoj mahali Atifa Mehmeda Alića.

867 – Maglaj – Popis ostavštine Abas-bega Maglajlije koji je umro bez djece i oporučio dio imetka u dobrotvorne svrhe.

1886.

432 – Maglaj – Prijedlog Vakufskog ureda u Maglaju da se Rifat-beg Sulejmanpašić imenuje mutevelijom Abas-bagova vakufa.

975 – Maglaj – Izvještaj Vakufskog ureda u Maglaju o vakufu Mehage Obralića.

1143 – Maglaj – Molba Poreznog ureda u Maglaju da se dostave računi Jusuf-pašina vakufa.

1887.

165 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju prilaže iskaz o razdiobi prihoda vakufa hadži Osman-bega Širbegovića.

167 – Maglaj – Vakufski ured u Maglaju prilaže iskaz o razdiobi prihoda vakufa Hatidže Dizdarević.

422 – Maglaj – Izvještaj Vakufske komisije u Maglaju o sastavljanju vakufskih računa.

718 – Maglaj – Molba hadži Avdije Halilovića za imenovanje mutevelijom.

719 – Maglaj – Molba Mustafe Klinčevića za imenovanje imamom.

720 – Maglaj – Molba Muharema Sulića za imenovanje muderrisom.

721 – Maglaj – Molba Osmana Imamovića za imenovanje imamom.

722 – Maglaj – Molba Mehmeda Aliefendića za imenovanje imamom.

723 – Maglaj – Molba Saliha Durmića za imenovanje imamom.

724 – Maglaj – Molba Hasana Zimićanina za imenovanje imamom.

725 – Maglaj – Molba Saliha Skelića za imenovanje imamom.

726 – Maglaj – Molba Mustafe Halilovića za imenovanje imamom.

727 – Maglaj – Molba Saliha Mulahusića za imenovanje imamom.

728 – Maglaj – Molba šejha Sulejmana Maglajlije za imenovanje šejhom.

729 – Maglaj – Molba hafiza Mehmeda hadži Alića za imenovanje imamom.

730 – Maglaj – Molba Mehmeda Dervišefendića za imenovanje imamom.

731 – Maglaj – Molba Mustafe Mulamehića za imenovanje mujezinom.

732 – Maglaj – Molba Mehmeda Ibrahimefendića za imenovanje imamom.

733 – Maglaj – Molba Mehmeda Mulabdića za imenovanje imamom.

735 – Maglaj – Molba Derviša Rustemagića za imenovanje mujezinom.

736 – Maglaj – Molba Huseina Sinanefendića za imenovanje mutevelijom.

1701 – Maglaj – Molba Mehmeda Ahmetovića za imenovanje imamom.

2529 – Maglaj – Zahtjev Vakufske komisije u Maglaju da se Numan Huseinpašić i Sulejman Nenadović razriješe dužnosti mujezina.

2757 – Maglaj – Molba Vakufske komisije u Maglaju da im se pošalje tiskarnica za vakufske račune.

1888.

19 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju izvještava da ne postoji vakufnama Širbegovića vakufa.

443 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Ibrahima Efendića.

481 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mustafu Mahića.

482 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mehmeda Abdića.

521 – Sarajevo – Ulema-medžlis šalje dekret Vakufskoj komisiji u Maglaj za Mehmeda Dervišefendića.

1889.

360 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju dostavlja vakufske račune za 1888. godinu.

2877 – Maglaj – Vakufska komisija u Maglaju dostavlja podatke o muteveliji Mehmedu Dervišefendiću.

3518 – Maglaj – Vakufska komisija u Sarajevu nalaže Vakufskoj komisiji u Maglaju da ispita zašto se ne uplaćuju vazife Hadži Abas-begova vakufa.

Kliknite da pristupite Zemaljska%20vakufska%20komisija%20za%20BiH%20%281883-1894%29.pdf