Arhive oznaka: Mehmed-aga

Predstavka stanovnika sela Globarice u vezi sa vanrednim nametima

L 13a/d2:
Neka je hvala visosti plemenitom, moćnom, mom sultanu!
Predstavka smjernih podanika sljedeća je:
“Ovi su siromašni podanici iz vakufskog sela Globarice u nahiji Maglaj i Tešanjskom kadiluku. Ova sirotinja su skeledžije. Mi smo filuridžije i od davnina ne plaćamo vanredne namete. Nedavno je od defterdara dolazio Uzun Mehmed i od nas tražio vanredne namete. Međutim, sada se od ove sirotinje uzima 10 groša na ime prenoćišta. Sada Mehmed-aga i Abdulmumin-aga taksu za prenoćište žele pretvoriti u vanredne namete. Ovo je naša druga predstavka, za ljubav Božiju, a nikakav odgovor nismo dobili. Ukoliko se od nas traže vanredni nameti, molimo da se obavi sudska rasprava u Vašem prisustvu. Molimo milost i ferman. Samo sultan ima pravo stalne naredbe!
Spomenuta smjerna sirotinja

Tešanjski sidžil, 02.03.1742. – Begzadić Mehmed-aga

L 7a/d3:
Uzrok pisanju dokumenta, upućenog Vratima sreće i pravednosti, sljedeći je:
Begzadić Mehmed-aga, jedan od aga maglajske tvrđave, koja pripada Tešanjskom kadiluku, podnio je žalbu časnom, svijetlom sudu, stjecištu vjere, visokom čistilištu: Omer spahija, Durak, Velija i njihovi sinovi uživaju timar u Tuzlanskom kadiluku. Moj posjed, poznat po imenu Gorina, u Maglajskoj nahiji ometaju i miješaju se, što je zabranjeno. Kako je zabranjeno remetiti uživanje posjeda, podnio sam žalbu sudu u cilju izvršenja sudskog spora. Onaj ko nije stanovnik Tešanjskog kadiluka ne može biti pozvan na sud, ukoliko se kadiji ne pošalje časna bujuruldija. Kada je na gore izloženi način udovoljeno i kada je vašem smjernom podaniku data odgovarajuća presuda, o istoj stvari iz drugog kadiluka časnom bujuruldijom naređeno je da dođemo. Na tom mjestu izvršena je sudska rasprava, o čemu je izdano sudsko rješenje. Ovaj smjerni podanik moli da bujuruldijom izvolite narediti da se to rješenje pošalje parničnim strankama.
Ovaj smjerni podanik želi Vašem uzvišenom gospodstvu trajni život!
Zavedeno: 26. zul-hidždžeta 1154. (2.3.1742) godine.
Ahmed Said, kadija kadiluka Tešanj

SIDŽIL TEŠANJSKOG KADILUKA (1740-1752), str. 33.