Arhive oznaka: Mehinaga Arifagić

Sarajevski List 01. 01. 1896. Objava o proglašenju Mehinage Arifagića iz Maglaja rasipnikom.

Br. 50/šer.
100 1 — 1
Daje se na sveopće znanje, da je Mehinaga Arifagić iz Maglaja rasipnikom proglašen, i da je istome njegov brat Agan Arifagić iz Maglaja skrbnikom po­stavljen.
Kotarski ured kao šerijatski sud. Maglaj, 22. januara 1896.
sl 01 01 1896 arifagic mehinaga i agan