Arhive oznaka: Mahmut Sofić

SL 07. 07. 1888. Čamić, Kendić, Sofić, Mečkić, Čičeklić

Br. 1220jgr.   573 2— 1

Izrok. Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju daje se ovim na znanje, da je na molbu Sadika Obralića iz Maglaja dozvolio javnu dražbu nepokretnine Hasana Čamića iz Maglaja vlastite, radi dužnih 1032 groša s. p p. u zapisniku od dne 13. aprila 1888. broj 1033/gr. pljenidbeno opi­sane i procjenjene i to:

Šljivik „Bašča“ zvana u Ma­glaju ležeća sa granicama:Čamić, Kendić, Sofić, Mečkić, Čičeklić SL 7 7 1888.

od istoka Agan Kondić i Mahmed Sofija,

od juga Ibro Mekić,

od zapada potok,

od sjevera mali potočić i preko potoka Ibro Čičeklić,

svi iz Maglaja, procjenjena na 200 for.

Dražba ove nekretnine će se obdržavati u pro­storijama ovog suda dne 22. augusta 1888. u srijedu a ne proda li se tada za ili iznad procjenjene vrijed­nosti, to će se drugi rok dražbeni obdržavati u sri­jedu dne 19. septembra 1888. na kojem će se i ispod procjenjene vrijednosti najboljem nudiocu prodati.

Dražbeni uslovi…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, dne 13. jula 1888.

Dražbeni izrok (službeni oglas) objavljen u Sarajevskom listu 20. 03. 1891. godine (Bešić, Borovčević, Hasanić, Sofić)

Image

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ive Nikolića iz Globarice protiv ovršenika Muje Bešića iz Maglaja radi dužnih 42 for. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih, popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 3. oktobra 1890. broj 3847. koje se nalaze u mjestu Maglaj, i to:

1. Milać sa kućom, broj 245, u Maglaju, kat. čest. 12/2, sa megjašima: od istoka Sali(h) Borovčević, od juga vlasnik i Ibro Hasanić, od zapada vlasnik, od sjevera put.

2. Milać sa kućom, broj 247, u Maglaju, katastr. čest. 12/18, sa megjašima: od istoka put, od juga vlasnik i Hasanić Ibro, od zapada Mahmut Sofić i Meho Hasanić, od sjevera put.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuje se rok uponedjeljak na 27. aprila 1891. u 9 sah. prije podne. Na ovom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene, odregjene na 350 for., a ako ne budu prodane na ovom roku, to će se na drugom odrediti se imajućem roku, onome prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda svaki dan od 9 do 12 sah. prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodavati, da negledeći na to, šti nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao  sud. Maglaj, 6. marta 1891.

 

ImageImage