Arhive oznaka: Mahmud Ibrišimović

SL 07. 07. 1894. Nasljednici Ibrahima Hodžića

Br. 1466/gr. 1894. 921 1—1

Kotarski ured kao sud u Maglaju, daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Arifa Obralića iz Ma­glaja, zbog dužnih 43 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika nasljednika iza pok. Ibrahima Hodžića iz Maglaja, i to:

1. Aleme rogj. Hodžić udove iza Mustafe Smajlagića;

2. mldbnom Paši i

3. mldbn. Ibrahimu Ibrišimoviću,

obadvojica po zastupniku Mahmudu Ibrišimoviću iz Maglaja,

u grunt. ulošku br. 27, katastr. općine Dol. Bukovice, u A I. upisanih, i to:

kat. čest. br. 555/2, 381, 382, 504, 506, 507/1, 549, 550, 560/1, 560/2, 562, 591 i 597/2.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 22. augusta 1894. u 11 sah. prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 140 for

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 2. juna 1894.

Ibrahim Hodzic nasljednici 07 07 1894

SL 05. 05. 1884. Upis trgovačkih radnji u Registar (Ibrišimović, Danon, Numanović, Obralić, Omersoftić)

Br. 1341/gr.  664 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Mahmud Ibrišimović trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D Tuzla, dne 17. maja 1884.

 

Br. 1312/gr.  665 1 — 1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje, da je u registar za SL 05 05 1884 Trgovci S Obralic, A Danon, S Numanagic, M Omersofticinokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Avram Danon, trgovac u Maglaju, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

Br 1343/gr.  666 1—1

Oglas.  Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Širbeg Naumanović trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D Tuzla, dne 17. maja 1884.

Br. 1344/gr.   667 1-1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Sadik Obralić trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884

Br. 1345/gr.   668 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje, da je u registar za inokosne firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom Mehmed Omersoftić trgovac iz Maglaja, koju će vlasnik sam potpisivati.

Okružni sud D. Tuzla, dne 17. maja 1884.

Oglas, “Sar. list” 09. 09. 1896. – Obrisani iz trgovačkog registra

Br. 2309/gr.   1196 1—1
Kod okružnog suda u D. Tuzli brisane su današnjeg dana pod gornjim brojem iz trgovačkog registra slije­deće tvrtke, kojih su vlasnici pomrli, ili odselili ili pak osiromašili, pa iz tog razloga trgovinu napustili:

 

Mahmud Ibrišimović, Atif Arapčić, Paša Mustajefendić; Petar Lukić, Pero Arsenović, Emina Arapčić, iz Maglaja;
Okružni sud. D. Tuzla, 9. augusta 1896.