Arhive oznaka: Mahmud Bajrić

SL 04. 04. 1912. Mustafa Bajrić sin Mahmuta

O. 398, 399, 445/1911.  1276 1—1  1665

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu

1. trgovačke tvrtke I. Molinari i sinovi iz Breslau-a,

2. trgovačke tvrtke E. Successores Cunradi iz Rijeke (Fiuma), zast. po dru Aurelu Kudrni, odvjetniku iz Dervente,

3. Avrama D. Parde, zast. po dru Halidbegu Hrasnici, odvjetniku iz Sarajeva,

zbog

ad 1. 236 K 85 h, 140 K 25 h, 367 K 05 h, 218 K 13 h i 236 K 86 h,

ad 2. 146 K 48 h spp.,

ad 3. 1300 K spp.,

dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika stečajnine Mustafe Bajrića, sina Mustafa Bajric sin Mahmuta SL 04 04 1912Mahmuta iz Maglaja, zastup. po upravitelju iste, dru Nikoli Stojanoviću, odvjet­niku iz Tuzle, što su upisane:

U AI. grunt. ul. br. 833, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 660 K.

U AI. grunt. ul. br. 880, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 700 K.

U AI. grunt. ul. br. 1376, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 350 K.

U AI. grunt. ul. br. 2034, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 5600 K.

U AI. grunt. ul. br. 2281, katastr. općine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 200 K.

3/4 u A I. grunt. ul. br. 825, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 360 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovoga suda, odregjuje se prvi rok na dan petak 10. maja 1912. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 26. februara 1912.

Spisak donatora iz Maglaja koji su dali dobrovoljni prilog “za poplavom postradale Podrinjce” – Kalendar Bošnjak 1897.


od kotarskog ureda u Maglaju, i to:

Salih beg Uzeirbegović  100 for.

Musta beg Uzeirbegović  50 for.

N. N.  10 for. 70 novč.

Mehmed Mulabdić  5 for.

po 4 for.:

Mahmu ef. Čehajić, Sabit aga Osmanagić,

Mehmed Omersoftić  2 for. 50 nč.

po 2 for.:

Mahmudbeg Širbegović, Mujaga Obralić, Hašim ef. Nevesinjac, Hadži Ali beg Hrustić i Ludwig Rosenberg,

Jakob Stern 1 for. 50 nč. Bosnjak 1897 prilozi za poplavljene podrinjce

po 1 for.:

Mula-Ibrahim Mulabdić, Hadži Alija Hadžialić, Avram Danon, Risto Ilkić, Aleksa Arsenović, Hadži Arif Terzimehić, Andrija Reiner, Mehaga Mulabdić, Agan Mulalić, Gabor Eberhardt, Ašir Topčagić, Mehmed Mačak, Suljo Džambegović, Mulameho Idrizović, Ibro Mešić, M. Sečić, Ali ef. Čirkinagić, Koss, Knorr, Barušić i Muller,

Hermann Weiss  3 for.,

po 50 novč.:

Šandor Lobenwein, Marica Šojat, Dimitrija Božić, Žarko Bilbija, Spasoja Gojković, Mujo Muharemović, Pimo Ilkić, Jovo Brkić-Kalajdžija, Mićo Kalajsosiv, Milan Ilić, Fata Muratbašić, Jovica Cvijanović, Smajil Sečić, Nurija Mulabdić, Mahmud Bajrić, Ibro Čičeklić, Ibrahim Rešidović, Bešo Muratović, D. Vučkovački, Taboure, Melchior, Hanke, Marak, Mustafa Sečić, Mahmut Gjulić i Mustafa Biberović,

Sali beg Kadrbašić  35 nč,

Stanišić 30 novč.,

po 20 novč.:

Šerif Mulalić, Suljo Ku­kuruz, Ibrahim Gračić i Ragib Hadžialić,

po 10 novč.:

Bego Muharemović, Šah beg Smajlbegović, Agan Gračić i Husein Bilić.

Dražbeni izrok od 29. septembra 1890. godine objavljen u Sarajevskom listu.

Image

Dražbeni izrok. Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mahmuda Mulabdića iz Maglaja protiv ovršenika Mahmuda Bajrića iz Jablanice radi dužnih 883 groša 30 para spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 27. januara 1885. br. 174, koje se nalaze u mjestu Jablanici i to:

Njiva “Brdo”, u površini od 1 dun, sa megjašima: od istoka Fatima Hadži Abasbegović, od juga put, od sjevera i zapada Hasan Bajrić, u vrijednosti od 500 groša.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati u Maglaju kod suda odregjuju se dva roka: prvi rok u subotu 29. novembra 1890., a drugi u ponedjeljak 29. decembra 1890., svaki put u 9 sahati prije podne. Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod oglasne cijene odregjene na 500 groša, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onomu prodati, koji najviše ponudi, makar i ispod oglasne cijene. Dražbeni uslovi i isprave odnoseće se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog ureda kao suda, svaki dan od 8 do 12 sahati prije podne. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine, i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu, najkašnje do konca razprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine neće uvažiti njihovi zahtjevi. Isto tako pozivaju se svi, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepokretninu, koja se ima dražbom prodati da negledeć na to, što nijesu dobili posebno obavjesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počam od pošljednjeg dana, kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud    Maglaj, 29. septembra 1890.