Arhive oznaka: Liješnica

“Sarajevski list” 07. 07. 1887. – Oglas

Br. 1644/gr.   612 1—1

Od strane kotarskog ureda kao suda u Maglaju, daje se ovim na sveopće znanje, da je na molbu stečajnine Atifa Arapčića iz Maglaja, po upravitelju dru Weissu odvj. u D. Tuzli, radi duga od 146 for. 86 nvč. spp. dozvolio ovršnu javnu dražbu nepokretnina ovršenika Šahbega Hadžialića iz Maglaja, i to:

Oranica „Jezero“ zvana u selu Lješnici, sa granicama:Sar. list 07 07 1887 Atif Arapcic, Hadzialic, Bradaric, Kadribasic

od istoka Mehmed i Osman Bradarić iz Lješnice,

od sjevera Suljo Nalić i Mehmed Omer Softić iz Maglaja,

od juga put, preko puta Saćir Kaderbašić,

od zapada cesta.

Za obavu iste dražbe ođregjuju se dva roka i to: prvi rok u subotu dne 20. augusta, a drugi rok u subotu 24. septembra 1887. svaki put u 11 sati prije podne a la franca kod potpisanog suda.

Kotarski ured kao sud.  Maglaj, 19. jula 1887.

Lijesnica Jezero

Izvještaj o održanoj hatma dovi i Mevludu u Liješnici. Glasnik VIS, 1970.

Mujo Bradarić

MEVLUDI ŠERIF U LIJEŠNICI

Sa hatma dove i Mevluda u Liješnici

U Liješnici kod Maglaja održana je svečanost hatme polaznika vjerske pouke i mevlud, dana 26. VII 1970. godine.

Na svečanosti je prisustvovao veliki broj vjernika iz okolice kao iz same Liješnice.

Pored područnih imama bio je Ferid ef. Čičkušić vjersko prosvjetni referent za područje Maglaj. Ova je svečanost bila pripremljena od strane polaznika vjerske obuke, te roditelja djece i užeg džamijskog odbora Liješnice.

Na svečanosti se je vidio uspjeh imama Hodžić Ali ef. a isto tako i polaznika. Svečanost je uspjela i imaće svoj pozitivan uticaj na dalji rad islamskog života na ovom području.

Ovom prilikom se svima, koji nas pomogoše i uveličaše ovu našu svečanost, najtoplije zahvaljujemo.

Glasnik VIS, 1970. str. 517.