Arhive oznaka: Kosova

Dražbeni izrok, Sar. list, 03. 03. 1915.

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Avrama S. Poljokana, trgovca iz Banje Luke, zbog 250 K spp., dopustio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Fate Mahmić udove Brkić iz Moševca, mldb. Omera, Džehve i Hanke Mujčinović, na ruke Alage Mrvoljka iz Ravne, kot. Tešanj, Sulejmana Pohlovca iz Kosove, kot. Tešanj, što su upisane:
izrok SL 03 03 1915 Mahmic, Mujcinovic, MrvoljakU A I., grunt. ul. broj 98. kat. općine Moševac, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 400 K.
Za dražbu, koja će biti kod ovog suda, odre­đuje se drugi rok u srijedu dana 14. aprila 1915. u 11 sati prije podne.
Na tom će se roku prodavati te nepokretnine za najveću ponudu, makar i ispod oglasne cijene. Uslovi dražbe i isprave, što se tiču spome­nutih nepokretnina, mogu se razgledati kod ovog suda.
Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pra­vo, da budu namireni iz cijene i kojima nije došla posebna vijest o dražbi, da stave svoje zahtjeve na ročištu za diobu, i to najkašnje do svršetka rasprave, jer se inače njihovi zahtjevi ne će uva­ žiti na diobi.
Jednako se poziva svako, ko hoće da dokaže svoje vlasništvo ili drago koje stvarno pravo na spomenute nepokretnine, neka, ne gledajući na to, što mu nije došla posebna vijesti, tužbu za svoje pravo preda za dvije nedjelje od posljednje­ga dana, kada je oglas proglašen, jer će se inače izvršiti ovrha i ne pazeć na njihova prava.
Kotarski sud, Maglaj, 28. januara 1915.

Izvještaj o otvorenju džamije u Kosovi, Glasnik VIS, 1970.

OTVORENJE DŽAMIJE U SELU KOSOVA KOD MAGLAJA

28. septembra 1969. godine izvršeno je svečano otvorenje novosagrađene munare i obnovljene džamije u selu Kosova kod Maglaja.

Svečanosti su prisustvovali i izvršili otvorenje izaslanik VIS-a H. Hfz. Mahmud ef. Morankić i izaslanik starješinstva IVZ Ferid ef. Čičkušić.

Program svečanosti otvorio je imam ovog džemata Ibrahimkadić Hamza, gdje je u kratkim crtama upoznao prisutne o izgradnji munare i obnovi džamije. U svom izlaganju pored ostalog rekao je i ovo. Za izgradnju munare i obnovu džamije ovaj džemat uložio je što u novcu što u materijalu i radnoj snazi 51.444 novih dinara.

Iako su sve džematlije ovog sela bile žučno zagrijani za izgradnju munare i obnovu džamije i dali svoje učešće ipak kako u drugim vidovima odskaču pojedinci tako i ovom hajirli poslu naročito su se istakli: Alić Ramo (mutevelija), Hasanović Ramo, Bošnjak Salih, Sejmenović Salih, Kulašević Muhamed, Mujagić Muharem, Ibrahimkadić Hamza, Husić Mustafa, Spahić Slada i Suljić Salko.

Pored spomenutih naročito interesovanje u svim vidovima oko izgradnje munare i obnove džamije pokazala je cjelokupna mahala “Husići”.

Nakon izlaganja imama ove džamije uzeo je riječ izaslanik VIS-a H. Hfz. Mahmud ef. Morankić i održao vrlo dirljiv vazu-nasihat. Isto tako održan je vaz u džamiji uoči otvorenja poslije jacije namaza od strane izaslanika Starješinstva IVZ Sarajevo Ferid ef. Čičkušić. Nakon klanjanja podne namaza gosti su počašćeni a iza toga je nastalo opšte narodno veselje.

Molimo Allaha dž. š. da ovaj hajrat ukabuli i svim koji ga izgradiše upiše u sevab – Amin!

Hifzo Suljkić

Glasnik VIS, 1970. str. 64.

Izrok, objavljen 16. maja 1889. u Sar. listu

tanasić bošnjaković kosova 1tanasić bošnjaković kosova 2Br. 2868/gr.

Izrok.

Od strane kotarskog ureda kao suda u Tešnju daje se ovime do općeg znanja, da je na molbu Sime Tanasića iz Doboja radi dužnih 504 for. 40 novč. spp. dozvoljena ovršna dražba nepokretnosti ovršenika Saliha Bošnjakovića iz Kosove k. br. 141, u zapisniku od 16. marta 1889. br 2753/gr. pljenidbeno opisanih i u A … i II. gruntovničkog uloška br. 14 kat. općine Kosova upisanih, i to

kat. čest. br. 100 kuću br. 14 sa kućištem i dvorištem mulk površine 710 m2;

95 bašča pod kućom mulk površine 900 m2;

96 bašča pod kućom mulk površine 7 dun. 450 m2;

98/1 oranica “Velika njiva” mirie površine 12 dun. 150 m2;

98/2 šuma “Orašje” mirie površine 16 d. 500 m2;

99 oranica “Ječmišće” mirie površine 2 d. 300 m2;

101 oranica pod kućom mirie površine 510 m2;

102 oranica “Orašje” mirie površine 10 dun. 630 m2;

koje će se nuditi zajedno na prodaju time, da dostalac imade od njih načiniti kmetovsko selište Bošnjaković pod k. br. 14, te na istom ostaviti porodicu ovršenika Bošnjaković Saliha.

Za obavu iste ovršne dražbe ustanovljen je prvi rok na dan 17. jula 1889. u srijedu u 10 sati prije podne u prostorijama kotarskog ureda u Tešnju time, da će se gornje nepokretnine, ako ne budu na prvom roku prodane najmanje za oglasnu cijenu, na drugom roku, koji se odregjuje na dan 29. augusta 1889. u četvrtak u 10 sati prije podne u prostorijama kotarskog ureda u Tešnju, dosuditi na najvišu ponudu bez obzira na njezinu visinu.

Dražbeni uslovi, zapisnik o pljenidbenom popisu, gruntovnički izvadak i druge isprave, mogu se svaki dan kod ovog suda za vrijeme uredovnih sati uviditi. Pozivlju se stoga svi oni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i koji nijesu dobili posebne obavijesti o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkasnije do konca rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Pozivlju se ovime najzad i oni, koji hoće da dokažu pravo vlasništva ili druga stvarna prava na nekretnine koje se imadu dražbom prodati, da ne gledeći na to što nijesu dobili posebne obavijesti, imadu svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje počevši od pošljednjeg dana proglašenja ovoga izroka, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava dražba obavit. Kotarski ured kao sud.

Tešanj, 16. maja 1889.