Arhive oznaka: Josif Simić

Pravda 26. 11. 1921.

Naši dopisi.

Maglaj, 23. novembra.

Čokorilovac Aleksa Jovanović, uljez iz Žepča, i drug mu kovač Joco Simić, bivši »jakšićevac«, otvoreno priznaju, da su baš oni glavom začetnici napadaju na g. predstojnika Mujezinovića po opće poznatom propalici Numanoviću kojeg je otac iz kuće istjerao, jer mu je zadavao bezbroj muka i patnja. Taj pokvareni tip pripravan je na svako zločinstvo, te se je takim pokazao i 1914. god. zbog čega već i odgovara, a ruka mu je zbodena u tučnjavi napadnuvši mirnog svog komšiju.

Bio je porezni ovrhovoditelj, pa je baš na tužbu istih tipova otpušten prošle godine, a već ove godine potražuju se porezne daće od raznih težaka, premda su Numanoviću platili. Tako su ga nedavno tražili uprav sedamdeset težaka, da ga »pozovu na odgovornost«, jer im se plaćeni porez ište, ali se je zlikovac sakrio.

Mnogi su građani razbijali o njegova leđa i paču stolice i batine, pa eto takog tipa nagovoriše pokvareni individui a la uljez Jovanović et Co., da mučki napane savjesnog i poštenog g. Mujezinovića, koji kod provađanja raznih naređenja ne pazi na vjersku pripadnost, što je samo odlika njegove objektivnosti.

Priznadoše taj svoj zločin napisavši dopis od 6. novembra u »Srpskoj Riječi« broj 234, i kojeg dadoše potpisati po zločincu Numanoviću u zatvoru, a po sudskom podvorniku Mišiću poslaše na uredništvo »Srpske Riječi« preko ovdašnjeg poštanskog ureda. Nije im to dosta bilo, nego je čokorilovac Jovanović poslao popratno pismo na uredništvo i molio, da se gornje objelodani. U tom dopisu što su ga mizerije sklepale – navode, da je g. Mujezinović nagovorio policajca Salku Bašića, da glasno zove zlikovca Numanovića, neka prizna, da su ga Srbi nagovorili. O naivnosti!

Ta ko je još toliko lud, da u to povjeruje? Čim je za to čuo navedeni policajac, pljunuo je na đonobraz obojici čokorilovaca, da ih cijela Bosna oprati ne može.

Nijeste umjeli da stvar udesite na drugačiji način, jer vas je mržnja proti gospodinu Mujezinoviću spriječila da udesite na vjerojatniji način.

To su »vidili« svi građani i znadu tu prozirnu, ali sasma naivnu denunciju, ali kojom ste sebe čokorilovci otkrili.

Koliko ja poznam g. Mujezinovića, a to mu svjedoči i rad kao upravitelja ispostave u Zavidoviću, vršio je svoju dužnost savjesno i revno, pa ga je i »Seka Daša« više puta u zvijezde okivala.

Uvijek se je držao objektivnog postupka, ali gornjim čokorilovcima ne miriše, jer je musliman, pa se ne stide, da proti poštenih činovnika muslimana iznose otvorene laži i denuncije, samo jer su muslimani.

Dobro bi bilo da okružni sud u Tuzli malo pretrese, kako je podvornik Mišić smio da se brine za ovakove laži i denunciie, koje su samo na štetu ugleda miesnog suda.

Čuje se mnogo toga preko mjesnih sudbenih uza, pa bi bolje bilo da g. savjetnik Mirosavljević tomu posveti malo veću pasku, a ne da rastjeruje opštinski sud i govorom da ubija voliu drugim članovima za tom zakonitom institucijom.

(Pravda – Glasilo Jugoslovenske muslimanske organizacije, broj 126 (364) od 26. 11. 1921)

U dopisu se spominje izvjesni Numanović, bivši porezni ovrhovoditelj. Može se utvrditi da se radi o Ibrahimu Numanoviću koji je spomenut kao maglajlija – član Udruženja poreskih ovrhovoditelja – u obavijesti o održavanju glavne skupštine 21. 3. 1920. što je objavljena u Jugoslavenskom listu 25. 3. 1920.

Prepiske putem stranačkih glasila poput ove koju smo pratili u tri zadnja posta bile su uobičajene u to vrijeme. O tome je pisao Enes S. Omerović u radu objavljenom u časopisu “Historijska traganja” br. 11 iz 2013. godine

Nekoliko članaka iz Jugoslavenskog lista vezanih za Maglaj, objavljenih početkom 1929. kad je uvedena diktatura

Vijesti iz Maglaja

NA ADRESU GRADSKE OPĆINE U MAGLAJU.

Maglaj, 4. januara.

Stanovnici mahale Voljevac pritužuju se da nemaju ni jedne lampe. U istoj mahali

Obnovljena Voljevačka česma. Sliku objavila Na FB Hajrija Mašić 1. 11. 2019

Voljevac sve do prije nekoliko vremena bile su dvje lampe, jedna na raskrsnici pod kućom Delića, a druga na samoj vodi Voljevac, koje su iz nepoznatog razloga skinute i odnešene tako, da je čitava mahala Voljevac time osuđena da bude neosvijetljena dok je periferija osvijetljena.U mahali Voljevac živi jedna većina takve sirotinje, koja dolazi na vodu Voljevac.

Stanovnici mahale Voljevac vrlo su revoltirani, te apeluju da im se voda Voljevac popravi i pokrije kao i prije, i da se postave dvije petrolejske odnešene lampe na svoja stara mjesta.

BOSNA OPADA.

Jučer smo javili, da Bosna neprestano dolazi, od sinoć je opet počela opadati, i ušla je u svoje korito. Ceste sa obadvije strane rijeke slobodne su od vode. Za »preko« (Novu Varoš) prošla je svaka opasnost.

S.M.

(JL 9.1.1929)

Vijesti iz Maglaja

GRAĐANSTVO JE ZADOVOLJNO PROMJENOM.

Maglaj, 8. januara.

Jučer u rano jutro po dolasku drugog posebnog izdanja »Jugoslavenskog Lista« u naše mjesto, list je bio za čas rasprodan, jer je ovdje narod sa nestrpljenjem iščekivao promjenu situacije, koja se je rješila kako je naš narod ovdje i prije pripovijedao i želio.

Vrlo dobro primljena je proklamacija Njeg. Vel. Kralja i Kraljeva riječ minstrima koju je vijest u naše mjesto donio također prvi »Jugoslavenski List«, koji je svojim brzim i tačnim informacijama u građanstvu zadobio svaku pohvalu i simpatiju.

Na svakom mjestu, pri svakom doticaju i u čitanju čuli su se povici »Živio Kralj« koji nijesu bili osamljeni. Narod je sve vijesti koje su u detalje objavljene u drugom izdanju »Jugoslavenskog Lista« radosno primio, vjerujući da nas ovo vodi boljoj i ljepšoj budućnosti.

PREMINUO

U 80. godini života i najstariji po godinama u mjestu jučer je pokopan Ragib Mulalić, koji je preminuo preksinoć. — Rahmetlija je do zadnjeg časa bio zdrav, momentano se razbolio i nakon dva sata umro. Jučer u podne u gornjoj (čaršijskoj) džamiji obavljena je dženaza uz lijep broj prisutnih građana, koji su ga ispratili do na Orsopovac. Allah-rahmettejle.

ZBOG SLABOG BARATANJA REVOLVEROM.

Proslavljajući Božične praznike uz tradicionalne običaje pucanjem iz pušaka i revolvera dovede obično do nesreće. Tako su sinoć gradom u ovdašnju drž. ambulantu dopremili jednog težaka iz Bakotića, koji je mogao biti žrtvom zbog neumjesnog baratanja sa revolverom, koji je sam sebi opalio u lijevu nogu, gdje mu se kugla i zadržala.

S. M.

(JL 10. 1. 1929)

Staro općinsko vijeće ostaje

Maglaj, 11. februara.

Gradsko općinsko vijeće u Maglaju izabrano na zadnjim općinskim izborima osim vijećnika g. Edhembega H. Uzeirbegovića, koji se nedavno zahvalio na mandatu, danas se u gradskoj vijećnici a u prisutnosti sreskog poglavara g. Miličevića ponovno zaklelo tako, da su ranije izabrani načelnik g. Uzeirbeg Uzeirbegović i podnačelnik g. Josif Simić i na dalje ostali na položaju. Poslije zakletve odaslan je pozdravni brzojav Nj. Vel. Kralju. Iza toga je ova svečana sjednica općinskog vijeća pretvorena u običnu sjednicu, pa je na predlog vijećnika g. Osmana Muradbašića jednoglasno zaključeno: da se obzirom na mnogobrojnu sirotinju u gradu i na nezapamćenu studen odmah pruži nekim najbjednijim porodicama hitna pomoć iz općinskih sredstava u sumi od 2000 dinara. U vezi s tim je vijeće zaključilo da se i cijene hljebu i mesu u čaršiji djelomično obore. Nu, pošto sve ove mjere obzirom na dugotrajnu studen, na prošlogodišnju sušu i nerodicu te na vječitu pasivnost i siromaštvo naroda skoro cijelog sreza maglajskog nisu ni od kakova značaja, ujedno je zaključeno, da se i vijeća svih ostalih pet općina u srezu hitno pozovu na prikupljanje podataka, da se što prije upute dvije predstavke i to na glavni odbor Crvenog Krsta radi pomoći narodu ovoga sreza u hrani, i na Ministarstvo Socijalne Politike radi pomoći u obliku javnih radova na već ranije započetim cestama u srezu, pa se je nadati, da će se i velika bijeda naroda ovoga sreza u brzo koliko toliko ublažiti.

S. M.

(JL 17.2.1929)

Jugoslavenski list, oktobar 1928. Kandidatske liste za općinske izbore.

Pošta iz Maglaja

MAGLAJSKA KANDIDATSKA LISTA RADIKALA, J. M. O. I ZEMLJORADNIKA

Maglaj, 2. oktobra.

Po nadležnoj vlasti je potvrđena gornja kandidatska lista za općinske izbore. Nosioc liste g. Uzeirbeg Uzeirbegović, bankar i veleposjednik, zatim Josif Simić, industrijalac, Spaso Gojković, trgovac, Osman Muradbašić, oblasni poslanik, Aleksa Jovanović, trgovac i oblasni poslanik, Mehmed Mulalić, trgovac, Began Karahusić, trgovac, Suljo Mehinagić, težak, Meho Bradarić, trgovac i ekonom, Mehmed Mašić, težak i Alija Mujanović, težak.

Sastavom gornje kandidatske liste, kako sam informisan, jako su ogorčeni zanatlije, pošto na listi nema ni jednog predstavnika zanatlija.

S. Mujezinović

(JL, 04. 10. 1928)

Pošta iz Maglaja

U OČEKIVANJU OPĆINSKIH IZBORA

Maglaj, 4. oktobra.

Poslije kandidatske liste J. M. O., Radikala i Zemljoradnika postavljena je i po nadležnoj

vlasti odobrena i građanska lista za općinske izbore. Nosioc liste g. Edhembeg H. Uzeirbegović, veleposjednik, zatim Ibrahim Krzić, sudski činovnik, Šahbeg Mulalić, potkivač, Ibrahim Čejvan, trgovac, Refik Smajlagić, težak, Hašim Mustabašić, težak, Gavro Simić, pekar, Ibro Ruvić, dunđer, Mujo Berbić, težak, Haso Bradarić, težak, Mahmut Terzimehić težak.

Prema tome predate su svega dvije liste, koje su i potvrđene za Maglaj-grad, dok za sela ostaje po sporazumu Radikala, J. M. O. i Zemljoradnika.

Za Maglaj-grad bio je sporazum između Radikala, J. M. O. i Zemljoradnika koji bi bili na dan izbora 28. oktobra o. g. izabrani ovako: J. M. O. 8 mandata, Radikali 2, Zemljoradnici 1. Ukupno 11 mandata.

Čim je predata prva kandidatska lista sporazumaša, istog časa nastao je pokret za građansku listu, koja je sastavljena i u zadnji čas kao druga predata. Za građansku listu postavlja se prognoza 2-8 mandata.

Prema tome postavlja se kao vrlo vjerojatna ova prognoza: J. M. O. 5 mandata, Građanska 3 mandata, Radikali 2 mandata, Zemljoradnici 1 mandat. Ukupno 11 mandata, koliko se i bira.

S. Mujezinović

(JL, 06. 10. 1928)

List “GAJRET” br 1, 15. 08. 1907. Izvještaj sa donatorske zabave održane u Maglaju 03. 08. 1907.

Iskaz

dobrovoljnih priloga darovanih prilikom prve zabave isl. omladine u Maglaju dana 3. augusta o. g. za “Gajret” i mjesnu islamsku sirotinju.

Darovaše slijedeća gospoda:

Po 20 K:

Edhembeg H. Uzejrbegović i Irfanbeg Sulejmanpašić, veleposjednici iz Maglaja;

po 16 K:

Braća Osmanagić, posjednici iz Maglaja;

po 10 K:

Ademaga Mešić. trg. i posjednik iz. Tešnja i Mustajbeg H. Uzejrbegović, veleposj. iz Maglaja;

po 8 K:

Osmanaga Srkalović, posj. iz Tešnja i Hilmi beg H. Hafizbegović veleposj. iz Maglaja;

po 6 K:

Mujaga Kučukalić veleposj. i trg. iz Gračanice, Rudolf Loebel, apotekar i Mahmudbeg Širbegović, načelnik iz Maglaja;

po 5 K:

Eminbeg Eminagić, veleposj., Rifadbeg Ferizbegović, veleposj. i Aširaga Mujičić, trg. sva tri iz Tešnja, Edhem ef. Mulabdić, uč. šer. škole iz Sarajeva, N. N., Uzejrbeg H. Uzejrbegović, veleposj. i Derviš ef. Čolaković, šk. uprav, oba iz Maglaja i Mujaga Karamehić posj. iz Visokog;

po 4 K:

Ibrahim ef. Kadić, šer. sudac i Simeun Arsenović, trg. oba iz Maglaja, Hašim ef. Nevesinjac, posj. iz Vozuće, kot. Maglaj, Fra Jure Tvrtković, župnik iz Radunica, kot. Maglaj;

po 3 K:

Muhamedbeg Širbegović, velep., Stefan Vujanović, por. kontr., Sulejman Begovac, posj., sva tri iz Tešnja, Mehmed Zuhdi ef. Ruvić iz Sarajeva, Smailaga Kakeš, posj., Ahmedaga Mulalić, posj., Abdul Halim Mulaomerović, posj., Hafiz Rudanović, posj. sva četiri iz Doboja, Rifadbeg Bagdadi, veleposj. iz Zepča, Ibrahim ef. Krzić, Nazifaga Omersoftić, Alois Soltys, nadšumar, Cvjetko Radović, kot sudac, Abraham Frenkel, geometar, Husein ef. Smailagić, Atifaga Smailagić, svi iz Maglaja;

po 2 K:

Husein ef. Kadić, trg. iz Visokog, Mehmed Didić, Nurija Ganibegović, posjednici iz Doboja, Stjepan Divić, župnik iz Žepča, Ibrahimbeg Čengić, velep., Sejd Alibeg Filipović, podrav. islam. štamp. oba iz Sarajeva, Ragibaga Mulalić, Sadik Danon, Sabitaga Osmanagić, Mihajlo Pavlović, Mustafa ef. Rešidović, Ignatz Hengster, učitelj, Leopold Sprung, šum. trg., Aleksa Arsenović, Aširaga Topčagić, Martin Lončarević por. kontr., Julije Kozaky, por. of., M. M., Miloš Arsenović, Aleksa Petrović, pravnik, Dervišaga Šahbegović, Mehmedalija Terzimehić, Milan Ilić, Dimitrija Božić, Josip Simić, Vladimir Pejović, svešt., Spaso Gojković, Naim ef. Lokmić, svi iz Maglaja, Hasan ef. Šabanović iz Krivaje, Stjepan Božanović, trg. iz Trbuka (Maglaj);

po 1 K 50 h:

Esad ef. Ibrahimefendić, imam iz Maglaja i Gjulaga Pekmić iz Mećevića (Maglaj);

po 1 K:

Derviš ef. Hero, učitelj, Mustafa ef. Vehabović, obitur. gimnazije, Divić živ. lij. sva tri iz Žepča; Salih Kadribašić, Ibrahim Hasanić, Meho Hasanić, Mehmed Jusufović, Ibrahim Bajrić, Mustafa Bajrić, Salih Herceg, Ignjat Popović, Pašaga Terzimehić, H. Sulejman Beganović, Jovo Cvijanović, Jovan Jeftić, sveštenik, Petar Jovanović, Mehaga Mulabdić, Thomas Katholing, post. upr., Franc Krikava, feldwobel, Kuzman Tanasić, Ahmetaga Terzimehić, Simo Ilić, Vlado Brkić, Sepil Ostrmann, Mihajlo Arsenović, Ivan Račić, bilj., svi iz Maglaja;

po 60 h:

Džanbeg Džanbegović iz Maglaja;

po 50 h:

Mustafa Mulalić, Šahbeg Mulalić, Mujo Obralić, Began Karahusić

i Hafiz Nuri ef. Čejvan iz Maglaja 40 h.

Ukupno dobrovoljnih priloga 306 K — h.

Od ulaznica                                 234 K 80 h.

Od ruža i koriandola                   23 K — h.

Ukupno                                         563 K 80 h.

odbivši troškova                          188 K 40 h.

Ostaje čista prihoda                    375 K 40 h.

Od ove svote pripada po zaključku odbora “Gajretu” 200 K, a ostatak od 175 K 40 h mjesnoj isl. sirotinji.

Odbor smatra za ugodnu dužnost zahvaliti se svjema prijateljima i gospodi, koji priložiše dar zabavi, za tim svjema, koji odlikovaše našu zabavu svojim posjetom i tim nam pomogoše i uveličaše naše veselje. Mnogi nam prijatelji pozajmiše stvari za ukras bine i sale, na čemu im odbor najljepše zahvaljuje.

Živili!

U Maglaju, 25. augusta 1907.

Odbor.

Nekoliko imena građana Maglaja srpske nacionalnosti koji se spominju u literaturi u vezi sa događajima iz I svjetskog rata i poslije

U “Crnoj knjizi” u kojoj je Vladimir Ćorović opisao, kao što naslov kaže “Patnje Srba Bosne i Hercegovine za vreme svetskog rata 1914-1918”, zabilježen je događaj koji se desio u Maglaju 10. avgusta 1914.

Nakon atentata u Sarajevu, ultimatuma, i početka rata, austro-ugarska vlast je počela poduzimati mjere i akcije da bi se zaštitila od eventualnog neprijatelja iznutra. Te su mjere uglavnom bile usmjerene prema Srbima, a njihova priroda takva da su često stradali nevini.

U svakom selu u svakom gradiću uzet je veći broj taoca. To je institucija, koju ne poznaje pravo nijedne kulturne i pravne države ovog veka. Po toj instituciji bivaju građani vlastite države uhapšeni i predani vojnicima s tom napomenom, da ih ti vojnici imaju pravo odmah ubiti, čim se makar što desi, čime bi bili ugroženi interesi vojske, sigurnost mostova i željeznica. Po toj instituciji imali su dakle građani da plate glavom za tuđa dela, koja su često bila plod podmetnute lične osvete. Mnogi od njih ubijen je bez krivnje, a mnogi bez ikakva razloga.

U Maglaju, jedan od talaca, prema navodima iz ove knjige, bio je Josif Simić. Evo kako je opisan taj događaj:

Taoc Josif Simić iz Maglaja zamalo nije izgubio glavu. 10. avgusta dođe iznenada jedan musliman, Pašo Musaefendić, i javi, da su mu Srbi seljaci napali na kuću. Odmah straža ode tamo, poče pucati i tražiti, ali ne nađe ništa. međutim izjavi komandant, da taoc mora radi tog dela biti streljan za pola sata. Simić, u nevolji, da dobije vremena, primeti, da on samo odgovara za železničku prugu i da je s toga ta odluka nezakonita, našto se razvi debata o tom pitanju. U to stiže jedan sused Musaefendićev i reče, da je čitava stvar prosto izmišljena. Pašini sinovi bili su taj dan pozvani od kotara u komoru, pa je stari sknadio ovu priču, da bi se prikazao ugroženim i da bi mu vlast s toga razloga poštedila sinove. To je bilo u stvari tako; Simića s toga ostave na miru, ali klevetniku, jer se stvar ticala Srba, ne bi ništa.

Spomenuti Simić je kasnije u poznatom “Banjalučkom veleizdajničkom procesu” bio osuđen na 12 godina zatvora. U istoj knjizi ukratko je opisano zbog čega:

Za Josifa Simića, kovača, navodi se u istom protokolu, da je 24. septembra 1912. s. k. “ispraćen u Beograd”. Ovaj to poriče i poziva se, među drugim, i na svog majstora, da je 1912. bio u Maglaju. Njegov majstor Rudolf Lebl tvrdi, da je Simić bio kod njega, te da je “koncem 1912. ili početkom 1913.” otišao. Kad se daje takav navod, onda je najprirodnije pretpostaviti, da se odlazak može staviti samo u zadnje nedelje 1912. (kraj novembra i decembar), koje opravdavaju to kolebanje: da li kraj 1912. ili početak 1913. Inače, čovek bi bio siguran, da se to dogodilo baš 1912. Sud, međutim, uzima, da bi “koncem godine 1912.” “moglo biti i početkom oktobra 1912.”, pa uzevši onda to “moglo bi biti” za dokazano zaključuje, “da je optuženi baš u kritično vrijeme mogao biti u Srbiji” (str. 240). I eto, na osnovu tih dvaju pogodbenih premisa sud onda stvara pozitivan zaključak o Simićevoj krivici!

DSCF3720 J SIMIC WEB Josif Simić je nakon I svj. rata u prizemlju zgrade u kojoj je nekad bio hotel “Lobenwein” držao ugostiteljsku radnju, a kasnije i stanovao sa porodicom na spratu iste (Živan Petković – Nastanak i razvoj bankarstva na tlu Maglaja).  U jednoj fusnoti u navedenoj knjizi Ž. Petkovića, Simić se spominje kao “građevinski poduzetnik” koji je avgusta 1920. donirao novac za izgradnju Oblasne bolnice:

I pored ovakvog deklarisanja naše predratne Privredne dioničarske banke, ostaje u izvjesnoj mjeri, nejasno zašto prikupljeni novac za Oblasnu bolnicu u Maglaju nije tranzitiran preko nje. Prema pronađenim arhivskim dokumentima Upravni odbor za izgradnju Oblasne bolnice u Maglaju (predsjednik Dušan J. Nikolić, protoprezbiter iz Maglaja) pismeno je obaviješten od Srpske privredne banke d.d. iz Sarajeva 22. juna 1920. god. da je Odjeljenje za zaštitu djece i mladeži iz Sarajeva položilo 50.000 kruna, da je avgusta 1920. Josif Simić, građ. preduzimač iz Maglaja darovao 20.000, a maja 1921. da je Zdravstveni odsjek Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu položio 400.000 kruna. Pred kraj decembra 1921. god. pomenuti Zdravstveni odsjek Zemaljske vlade pismeno se saglasio da Upravni odbor za izgradnju Oblasne bolnice u Maglaju proda ranije kupljeno zemljište i da s tim novcem i novcima sakupljenim na tekućem računu kod Banke otkupi kuću od maglajskog trgovca Holendera i istu adaptira za Oblasnu bolnicu. Uvidom u gruntovne knjige, trgovačka porodica Holender Lajoša od 31. 1. 1918. do 5. 1. 1922. god. bila je u posjedu ZK uloška br. 2450 na kojoj je zgrada stare PTT (današnje Krojačke zadruge), koja je 5. jan. 1922. god. prešla u vlasništvo Edhembega Uzeirbegovića iz Maglaja. Osim pomenute drugu zgradu Holenderovih nisam uspio pronaći. Bolnice se u Maglaju danas niko ne sjeća (niti Holenderovih), što bi moglo da znači da do njenog aktiviranja nije ni došlo i pored prikupljenih finansijskih sredstava.

U tekstu o istoriji Srpske pravoslavne opštine Maglaj, Simić se spominje na nekoliko mjesta: 1958. u vrijeme pisanja teksta, dao je iskaz o prilikama u posljednjoj deceniji 19. vijeka, kao jedan od najstarijih stanovnika Maglaja, koji lično pamti to vrijeme;1931. kada se nalazio na položaju “podpredsjednika Crkvenoopšinskog savjeta”; 1941. na istom položaju, kada je zbog ustaškog terora napustio Maglaj i sklonio se u Srbiju, da bi se vratio nakon rata.

Ime jednog maglajlije vezano je za događaj koji se desio u Žepču a spominje se u Ćorovićevoj “Crnoj knjizi”:

Zanimljiv je i ovaj žepački slučaj iz tih dana, gde su obični provalnici dobili oreolu ogorčenih otadžbenika drugi ljudi stradali sa razloga, koji valjda nigde drugo ne bi bili mogući. “Hrvatska” je donela kao odjek demonstracija od 29. juna ovaj dopis:

“U Žepču su također ove demonstracije bile vrlo burne, pa je razjarena svjetina nakon što je demolirala neke srpske trgovine i privatne stanove, provalila u prostorije srpske čitaonice, da i ovu demolira. Kako se među demonstrantima nalazilo po najviše seljaka,koji su sve uništili, što im je došlo pod ruku, pohrlio je zidarski obrtnik iz Žepča Ante Pavlović u prostorije čitaonice da odstrani vladarevu sliku, za koju je znao da se ondje nalazi. No na njegovo najveće začuđenje slike nije mogao nigdje naći ali je za to našao sliku kralja Petra, kao i sliku sviju srbskih vladara počam od Nemanje, nadalje slike srbskih junaka od posljednih sto godina, sliku Petra Kočića, kao i svu silu inih srbskih slika. Međutim je razjarena svjetina provalila u prostorije i uništila sve slike i čitav namještaj, dok je Pavlović s nekolicinom prijatelja i dalje tražio sliku našega vladara i ovu konačno ipak odkrio. Ova se nalazila u staroj kuhinji čitaonice, koja se rabila za spremanje drva, starih novina, petrolejskih posuda, krpa za brisanje prašine smeća, uopće za bezvriedne stvari. Slika se nalazila na štednjaku okrenuta s prednjom stranom k zidu. Ovo odkriće izazvalo je najveće ogorčenje. Ova se vijest u masi proširila munjevitom brzinom, pa je svjetina dočuv, da se slika našeg vladara u srbskoj čitaonici nalazi u nedostojnom mjestu još više planula, te se tek onda primirila, kad je Pavlović iznio sliku kralja i u najvećem je slavlju prenio u zgradu kotarskog ureda gdje je po predstojniku pohranjena. Sasma je logično da je odbor čitaonice radi nedostojnog postupka s kraljevom slikom morao biti povučen na odgovornost. I doista kotarska oblast dala je smjesta pohvatati sve članove odbora i povela je istragu. Odbor se sastojao od mjesnog prote popa Manojla Varagića kao predsjednika, diumiste Jove Markovića kao podpredsjednika, gostioničara Danila Strahinića kao blagajnika, Alekse Jovanovića kao tajnika i Milutina Jovanovića kao knjižničara.

(Hrvatska br 1045 )

Na prvoj raspravi u Travniku svi su optuženi bili rešeni krivnje, da su uvredili cara, ali na zahtev iz Sarajeva rasprava je vođena po drugi put tamo i onda su 22. aprila 1915. bili osuđeni Varagić na 15, Strahinić na 13, a Marković na 12 meseci teške tamnice. Aleksa Jovanović je suđen docnije isto na godinu dana, dok je Milutin radi veleizdaje u banjalučkom procesu bio osuđen na smrt.

DSCF3716Aleksa Jovanović je po završetku rata bio vlasnik trgovačke radnje mješovitom robom u Maglaju (Ž. Petković). Isti autor je zabilježio da je bio podpredsjednik Nadzornog odbora Srpske banke d.d. Zavidovići.

Srpska banka d.d. (Zavidovići) osnovana je 1923. god. Na X godišnjoj skupštini obavijestila dioničare da je poslovni gubitak za 1932. godinu u iznosu od 49.712,83 dinara pokrila sredstvima rezervnog fonda Banke;

Naš sugrađanin Aleksa Jovanović u više navrata bio je (u svojstvu dioničara) potpredsjednik Nadzornog odbora ove Banke, a kao bankovni činovnik izvjesno vrijeme u njoj je radio Momčilo Arsenović iz Maglaja.

1931. izabran je za člana povjerenstva maglajske Crkvene opštine koja je imala zadatak da sprovede izbore za nova crkvena predstavništva po Ustavu. Sljedeće godine na izborima izabran je za sekretara Crkvenoopštinskog savjeta. Na istoj je funkciji ostao sve do 1941. kad je kao i Simić, zbog ustaškog terora izbjegao u Srbiju, odakle se vratio nakon rata.

U već navedenoj fusnoti iz knjige Ž. Petkovića, spomenuto je ime Dušana J. Nikolića, protoprezbitera iz Maglaja koji je bio predsjednik Upravnog odbora za izgradnju Oblasne bolnice u Maglaju. Isti se spominje u članku – Fragmenti iz neobjavljenih “Bilješki” Mihaila Hadžistevića o danima u taocima, a potom u zatvoru pod optužbom za “veleizdaju” 1914-1916. – Dr. Vojin Hadžistević – objavljenom u Gračaničkom glasniku br. 37, maj 2014.

Na 12/I došli su u zatvor još neki iz Brčanskog i Kladanjskog Kotara, sa kojima nisam bio poznat, a kroz 2-3 dana došao je i pop Dušan Nikolić iz Maglaja, te su i njega zatvorili u našu sobu… Niko nije znao zašto smo zatvoreni.

Svaki dan očekivali smo početak istrage, ali ove ne bijaše. Okolnost da su Dr Jeremića i drugove otpremili u Banja Luku, a da su u Tuzlu dopraćena dvojica iz Hercegovine, i to Đuro Đeren i Božo Tadulović, bijaše nam prava zagonetka… Kroz nekoliko dana kancelista Musliman, poznat sa Dušanom Nikolićem, rekao je: kako nema ništa stvarnog protivu nas, a ključar Miroslav rekao je to isto, i kao da ćemo do kraja mjeseca biti preslušani i nekuda ići. Sve ovo bilo nam je zagonetno, te smo medju sobom nagađali i razgovarali se…

Putovanje inače bijaše ugodno – ako se to uopće može u takovim prilikama reći – jer dan bijaše čist i topal, a naši pratioci žandari ljudi dobri i predusretljivi. U Doboju je izašla na stanicu žena popa Slavka, a u Maglaju žena i djeca popa Dušana. Gledajući ih kako plaču i mi smo po koju suzu pustili.

Kada su izdate optužnice… pušteni su iz zatvora njih 46… među kojima i pop Dušan Nikolić, pop Pero Đavo i drugi…

 Prota Nikolić je bio maglajski paroh do 1924. kad je premješten u Vršac.

Istorija Srpske pravoslavne opštine Maglaj

Parohija maglajska osnovana je rješenjem Mitropolije u Sarajevu 1883. g. i sačinjavala su je sela: Krsno Polje, Brusnica, Rakovica, Paklenica donja, Rječica i varoš Maglaj. Parohiju je prvi služio prota Serafim Marković iz Vozuće.

Godine 1886. selo Rakovac je vraćeno parohiji Rakovac, a maglajskoj su pripojena sela Straževica, Osojnica, Trbuk i Gornja Paklenica od parohije sočkovačke čiji je paroh Zaharije Popović umro te godine. Tada su pripala ovoj parohiji i sela na lijevoj strani Bosne: Ošve, Radojčić i Čusto brdo kao i Dolac čak kod Zavidovića na desnoj strani rijeke.

Te godine parohija je imala 386 kuća sa 2922 duše, i to: Maglaj 23 doma sa 176 duša, Krsno Polje 16 kuća sa 136 duša; Brusnica 35 kuća sa 206 duša; D. Paklenica 48 kuća sa 344 duše; Rječica 25 domova sa 195 duša; G. Paklenica 61 kuća sa 513 duša; Osojnica 39 kuća sa 288 duša, Streževica 76 kuća sa 539 duša; Trbuk 9 kuća sa 66 duša, Dolac 27 domova sa 222 duša, Ošve, Radojčić i Čusto Brdo 27 kuća sa 237 duša. Normalan život uopšte, pa i prirodan priraštaj stanovništva bili su znatno poremećeni Prvim svjetskim ratom, pa je interesantna i posljeratna statistika.

Godine 1921. parohija je imala 652 doma sa 3869 duša. Rođenih u 1921. g. Bilo je 209, venčanih 39 i umrlih 117. Parohija je ostala u ovom sastavu sve do danas (1958. g.) samo je selo Dolac 1931. godine oduzeto i pripojeno parohiji rakovačkoj.

Parohu u Vozućoj, kasnije maglajskom, Serafimu Markoviću mitropolit sarajevski Sava Kosanović naređuje 1881. g. da ispita tužbu protiv sveštenika Boljanićkog iz čega je jasno da je on bio sreski protoprezviter „nadziratelj“. Kao takav postavljen je 25. maja 1882. za člana regrutne komisije. Iste godine mitropolit naređuje svemu sveštenstvu

„neka narodu propovjedaju i tolkuju slovo Božje i istine evanđelske, a svakom prilikom neka ih odvraćaju da ne vjeruju u kojekakva gatanja i sujevjerja, čime se ime Božje, njegova svemogućnost i njegov premudri primisao omalovažava i besčasti.“

Prije osnivanja parohije pojedina sela su pripadala raznim okolnim sveštenicima u Paklenici, Boljaniću, Mičijevićima, Bukovici, Rakovcu itd. Tako, paroh Zaharije Popović u svome „iskazu“ datom protoprezviteratu maglajskom 1883. g. kaže da je rođen u selu Paklenici, kotara maglajskog, 1830. g, da je nauke učio u Tešnju i Gračanici, da je proizveden za đakona i prezvitera od Vladike Ignjatija i da služi selo Paklenicu, da ima 170 kuća sa 1084 duše i da je sa prihodima zadovoljan. (kakva divna skromnost!).

Paroh Đorđije Popović u svom iskazu iste godine piše da njegovu parohiju sačinjavaju sela Brusnica, Smrdin, Bakotić i Krsno Polje. On stanuje čak u Mičijevićima u vlastitoj kući.

Pop Petar Popović koji stanuje u vlastitoj kući u Boljaniću piše te godine da njegovu parohiju sačinjavaju Boljanić, Tekućica, Suvo Polje i Paklenica.

Ovo navodimo da se vidi kako su parohije bile nezgodno formirane, nearondirane, tako da su svešteci morali prelaziti preko tuđih parohija da bi došli do svojih. Mitropolit Sava naredio je iste godine – 1883. – da se vode matične knjige vjenčanih, krštenih i umrlih i da sveštenici predaju vjeronauku pored konfesionalnih škola i u komunalnim.

Crkvena opština maglajska kupila je matice 1883. g. a vode se redovno od 1887. g. Paroh prota Serafim Marković umro je 15. XI 1886. i rješenjem Konzistorije u Sarajevu od 27. novembra iste godine postavljen je za paroha maglajskog i nadziratelja protopreziterata Simo Bjelajac. Parohija u to vrijeme nije imala svoju crkvu.

Prema iskazu najstarijih stanovnika Maglaja Josifa i Sime Simića koji to vrijeme lično pamte, bogosluženja i obredi su vršeni u jednoj sobi u kući Stjepana Pavlovića koja se nalazila u „Sprskoj varoši“ na mjestu gde je sada kuća Milana Pijunovića.

Godine 1890. Crkvena opština je dobila od Vojne komande jednu baraku, bivšu bolnicu, u kojoj je vršeno bogosluženje. Baraka se nalazila na mjestu gdje je sada kuća Jusufa Karamehića. Muslimanima nije bilo pravo što se ova baraka koristi kao crkva jer je zvonik, tobož, podignut na njihovom zemljištu, pa su prijetili da će crkvu demolirati. Zbog toga su Srbi iz Maglaja u smjenama po noći držali stražu kod crkve. Zvono kod ove provizorne crkve osvećeno je na Mitrovdan 1892. godine.

Pošto Vojska nije htjela baraku Crkvenoj opštini da proda niti da ustupi dalje na upotrebu, bogomolja je iz nje 1894. g. premještena u jednu kuću zvanu „ćeliju“ koja se nalazila u dvorištu sadašnje crkve. U kući je u jednoj polovici stanovao crkvenjak Lazar Mišić iz Brusnice, a u drugoj je vršeno bogosluženje. Osvećenje ove za crkvu adaptirane kuće i unošenje antiminca proslavljeno je svečano na Ilindan 1898. g. Ovim improviziranim hramovima poklonila je Srpska crkvena opština iz Subotice 1887. g. jedno odjejanije i neke utvari, a car Franjo Josif I cjelokupno odjejanje, čirake od mesinga i utvari.

Nije poznato pouzdano kako stoji stvar sa bogomoljom u Maglaju prije ovih provizornih kapela i „ćelija“ o kojima je gore bilo govora. Svakako će biti da su sva ova sela pripadala crkvi manastira Ozrena, kuda bi sveštenici ovih sela odlazili o većim praznicima i sa tamošnjim monasima vršili liturgiju i osvećivali pričešće i za svoje parohije kojim bi poslje, naročito uz časni post, pričešćivali svoje vjernike po privatnim kućama.

U narodu postoji tradicija da su ovdje u srednjem vijeku postojala dva pravoslavna manastira: u Krsnom Polju i na Planama (danas predgrađe Maglaja Čakalovac), koje su Turci porušili odmah u početku svoje vladavine Bosnom. Kamen od ovih crkava upotrebljen je, navodno, za gradnju džamije u Maglaju. U prilog ovog predanja išlo bi to što se mjesto na kome je bio manastir zove i danas „oltari“ i tako je taj lokalitet upisan i u zemljišnim knjigama. Nedavno su tu izorani i ostaci vodovoda tj. cjevi od borovog, lučenog drveta. Zatim, tu se nalazi i staro pravoslavno groblje koje je davno napušteno jer je ovo čisto muslimanski zaselak. Pred jednom muslimanskom kućom na tom mjestu nalazila se jedna velika bijela ploča za koju se u narodu živo vjerovalo da je bila pred manastirskom crkvom koja se nedaleko odatle nalazila i koju su Turci, kako rekoh, porušili. Po toj ploči i selo je dobilo ime „Bijela Ploča“ koje i danas zvanično nosi. Koliko je u narodu živa tradicija o porijeklu te ploče svjedoči najbolje to da je ovdašnji srpski narod zahtijevao kada je Bosnu okupirala Austrija da se ploča prenese u Maglaj i stavi pred staru crkvu „ćeliju“. Vlasti su prenos odobrile i ploča je svečano sa crkvenom litijom prenjeta u Maglaj, ali je tom prilikom pala s kola i prebila se. Danas se nalazi pred crkvom maglajskom.

Krst na crkvi manastira Sv. Pantelejmona u Krsnom Polju vidio se, vele, izdaleka, pa je selo na tome dobilo ime. Na crkvištu se i danas održava selska slava – molitva na dan Sv. Pantelejmona 9. augusta. Pisanih izvora za dokaz ovoga predanja nema. Čuo sam da se na jednoj crkvenoj knjizi koja se nalazi u nekom bugarskom manastiru nalazi zapis da su knjigu donjeli kaluđeri iz manastira Sv. Pantelejmona u Bosni koji su bježeći od Turaka došli u Bugarsku.

Današnja crkva sv. Proroka Ilije podignuta je 1908/9 godine iako je ideja i želja o tome postojala mnogo ranije.

„Od 1876.g. od kako je Maglaj počeo uživati tu sreću da sveštenik u njemu sjedi prihvaćena je živo i želja da se dođe i do crkve, pa ma da bila i najskromnija. U Maglaju je nužna crkva i zato što u cjelom protoprezviteratu nema ni jedne mirske crkve nego samo dvije manastirske: Ozren i Vozuća. Radi ostvarenja ove potrebe obrazovan je privremeni odbor radi prikupljanja sredstava i kupljeno je zemljište“

kaže se u zapisniku sjednice držane u Maglaju 25 marta 1890. god. pod predsjedništvom Sime Bjelajca. Da li je šta sredstava prikupljeno do 1887. g. nije poznato, ali te godine incijativu za gradnju daje nadležni arhijerej.

„Narodnom zboru održanom 27. okt. 1887. prihvaćena je preporuka sarajevskog mitropolita Đorđa Nikolajevića da se u Maglaju gradi crkva, pa je izabran i građevinski odbor: Stanko Strigić, iz Gornje Paklenice, Risto Ilkić iz Maglaja, Lazo Vasiljević iz Strežnice, Petar Parčević iz D. Paklenice, Tešan Mitrović iz Osojnice, i sveštenik Simo Bjelajac“

stoji u jednom zapisniku.

Godine 1890. sveštenik Bjelajac dao je knjižice za prikupljanje priloga okolnim sveštenicima: Đorđu Marjanoviću u Porječini, Vasi Kataniću u Stuparima, Petru i Mitru Sofreniću u Boljaniću, a mitropolit Đorđe Nikolajević upućuje iste godine okružnicom sljedeći apel:

„Žitelji maglajske parohije riješili su u Maglaju sagraditi crkvu. No narod taj pored najbolje volje ne može sam crkvu podići, te je, stoga, pošao, dozvolom Visoke zemaljske vlade, Jovo Jovanović da po Bosni i Hercegovini skupi što dobrovoljnih priloga.“

Plac za gradnju kupljen je 1892. g. od Jevrejina Avrama Musafije za 450 forinti, a kasnije proširen kupovinom manjeg komada od Atifa Hadžiavdića za 60 kruna. Da je gradnja započeta tek šesnaest godina kasnije razlog je, pored nedovoljnih sredstava, i nepovoljno držanje austrijskih vlasti koje su bile pod uticajem maglajske „čaršije“. Sveštenik Bjelajac piše o tome Crkvenom sudu u Sarajevu 18. VIII 1890. g:

„Od kako sam došao u Maglaj promjenila su se tri predstojnika, a svaki od njih je jednako pravi turkofil, a osobito se opaža i izbija na površinu to njihovo turkofilstvo u tome što nikako ne žele da bude srpska crkva u Maglaju. Današnjem našem predstojniku g. Jordanu vrlo je povoljna crkva u Rakovcu, te zato je Crkvena opština rakovačka, tako reći, preko noći stekla dozvolu za gradnju. To se zato tako čini jer se crkvom u blizini Maglaja hoće da utuče crkva u Maglaju.“

Možda je gradnju crkve otežalo i odgodilo i to što je 1907. g. kupljena za parohijski dom jedna privatna stara kuća čije je prizemlje bilo izidano od kamena, a sprat od đerpiča i drveta („riglvand“). Za kupovinu i adaptaciju ove kuće dodjelila je Eparhija u Tuzli pomoć od 1000 kruna (Godine 1923. sprat od drveta je zamjenjen zidom od cigle normalne debljine).

Povoljnije prilike nastale su svakako za crkvu u Bosni i Hercegovini uopšte, pa i za gradnju novog hrama u Maglaju, donošenjem nove „Uredbe o upravi crkvenih i školskih poslova sprsko-pravoslavnih eparhija u BiH“ koja je stupila na snagu 18. VIII 1905. g. Završni rad na prikupljanju priloga preduzet je u proljeće 1908. kada je upućen apel svim crkvenim opštnama u Bosni koji su potpisali veoma agilni i čestiti sveštenik Vladimir Pejović i perovođa Stevan Božanović.

Prvi su se odazvali proto gračanički sa 32 krune, proto Pavle Katanić iz Puračića i Crkvena opština iz Gradiške itd. Veliki upravni i prosvjetni savjet u Sarajevu dodelio je za gradnju crkve u Maglaju i škole u Trbuku dvije hiljade kruna. Gradnja crkve počela je 24 aprila 1908. a završena je u ljeto 1909. Plan je izradio projektant a radove je izvodio građevinski preduzimač Pimprle iz Zavidovića. Ciglu (35.000 kom.) je ispekao Pejo Vukeljić iz Osojnice za 1015 kruna. Za dovršenje je Crkvena opština uzela zajam od Kreditne banke u Tuzli od 2000 kruna.

Osvećenje „tronos“ nove crkve izvršio je 19/6 septembra 1909. mitropolit sarajevski Evgenije Letica uz asistenciju đakona Jovana Jovanovića i više sveštenika, a po prethodnom odobrenju Patrijarha carigradskog Joakima III pošto je episkop tuzlanski bolešću bio spriječen, a bh. Eparhije su tada potpadale nod jurisdikciju carigradskog Patrijarha. Parohija je odvojena od eparhije sarajevske i pripojena tuzlanskoj 1900. g.

„Svečanost je prilikom osvećenja ovako tekla: 18/5 septembra u subotu G. Mitropolit prispjeo je večernjim vozom u Maglaj. Na stanici dočekalo ga je sveštenstvo, opština i dosta naroda. U ime opštine pozdravio ga je paroh Vladimir Pejović kratkom i srdačnom dobrodošlicom naglasivši osobitu Blagodarnost naroda što se s najvećom gotovošću odazvao molbi da osveti maglajsku crkvu izlažući time sebe velikom fizičkom naporu pored briga i napora koje imaju u svojoj eparhiji. Visokopreosvećeni G. Mitropolit podužim govorom zahvalio se na lijepom dočeku i pozdravu i istakao razloge radi kojih se odazvao molbi opštine. Sutradan obavio je G. Mitropolit osvećenje crkve po činu i divnim riječima poučio narod o svrsi crkve i dužnostima vjernih prema njoj. Na liturgiji miloglasno je pjevalo sprsko-pravoslavno pjevačko društvo iz Tuzle. Po podne opština je počastila ukusnim jelima mnogo gostiju. Za ručkom je G. Mitropolit nazdravio Njegovom veličanstvu, a paroh Pejović mitropolitu. Crkva je u sprsko-vizantijskom stilu i koštala je 25.000 kruna. Crkvena opština maglajska siromašna je, jer samo mjesto Maglaj ima malo pravoslavnih domova pa se zbog udaljenosti sela koja opštinu sačinjavaju, samo velikim trudom mogla crkva podići. I, eto, od okupacije do sada nije podignuta, već se služilo u kapelici od slabog materijala“
(Istočnik 1909. g. str. 288).

Tako je prikazana u crkvenom službenom listu ova svečanost, a iz zapisnika sjednice se vidi da je za zajednički svečani ručak, na koji su pozvani predstavnici vlasti i ugledni građani muslimani, kupljeno 100 litara bijelog i 100 litara crnog vina kao i 250 litara piva. Ovaj interesantni podatak navodi da bi se stekla približna slika o broju gostiju za ručkom. Ravnateljstva Bosansko-hercegovačkih državnih željeznica u Sarajevu odobrio je 50 % popusta učesnicima na osvećenju.

Građevinski odbor koji se starao o gradnji sačinjavali su: Pejo Vukelić, Dimitrije Božić, Spasoje Gojković, Vladimir Pejović, Aleksa Arsenović, Jovan Vasiljević, Stanko Marić, Aleksa Despotović, Stevan Božanović, Petar Josić, Petar Šarčević, Ilija Beljić, Blažo Nešković i Vaso Cvetković. Ikonostas nove crkve bio je provizoran, te je 1912. napravljen novi. Osvetio ga je mitropolit tuzlanski Ilarion Radonić 15. XII 1912. g. Od 1906. g. usljed reorganizacije crkvene uprave izvršene po novoj Uredbi paroh maglajski prestao je biti nadziratelj protoprezviterata čije je središte prešlo u Gračanicu.

Ubrzo poslje gradnje crkve u Maglaju Crkvena opština podiže (1911) u Trbuku srpsku osnovnu školu za koju su prilozi prikupljani još od 1908. g. Zidarske radove izveo je majstor Petar Blagojević iz G. Paklenice za 2.350 kruna, a stolarske Salih Bešlagić iz Doboja sa 1.569. kr. Svečano otvaranje škola izvršeno je 25. nov. 1911. g. Vjerski obred izvršio je izaslanik mitropolita Ilariona prota Đorđe Bjelanović (Školu je izdržavala Crkvena opština do 1919. kada je nova država Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca preuzela i konfesionalne škole). Crkvi je plaćana zakupnina za zgradu sve do II svjetskog rata. Za vrijeme ovog rata škola je izgorjela, a posle rata nova država Federativne Narodne Republike Jugoslavije je kupila od Crkvene opštine zemljište i na mjestu stare škole napravljena je nova – osmogodišnja).

Za vreme I svjetskog rata crkveni i vjerski život bili su znatno poremećeni. Sveštenik je otjeran u zatvor, a zvono sa crkve skinuto i upotrebljeno za pravljenje topova. Za vrIjeme rata sveštenik i Crkveni odbor uložili su mnogo truda oko prikupljanja priloga za ratnu siročad iz postradalih pograničnih srezova: Srebrenica, Vlasenica, Višegrad, Zvornik u kojima je sprski narod užasno progonjen od strane austrijske vojske i žandarmerije. Poslije oslobođenja i ujedinjenja 1918. g. Crkvena opština je podnjela državnim vlastima zahtjev za naknadu ratne štete, i to: za školu u Trbuku 5.000 franaka, za zvono crkveno 10.000 franaka za sveštenika što je bio osam mjeseci u zatvoru 2.000 franaka, ali država nije iz naplaćenih ratnih reparacija dala crkvi nikakvu odštetu ni pomoć. Paroh maglajski prota Dušan Nikolić premješten je 1924. u Vršac, a za paroha je došao jerej Jovan Jevtić.

Važan događaj u životu sprske crkve u Jugoslaviji uopšte, pa i u životu parohije maglajske između dva rata jeste donošenje novog Ustava SPC. 1931. g. Prilikom uvođenja u život novog Ustava razriješeni su dužnosti crkveni odbori izabrani po Uredbi od 1905. g. i postavljena su privremena povjerenstva čiji je zadatak bio da sprovedu izbore za nova crkvena predstavništva po Ustavu. U Povjerenstvo Crkvene opštine maglajske postavio je eparhijski episkop Nektarije Jovana Jevtića, sveštenika, kao predsjednika, a za članove: Aleksu Jovanovića, Simu Ilića, Stevana Božanovića i Ristu Todića. Izbori su održani 1932. g. i na njima izabrani Crkvenoopštinski savjet koji se konstituisao ovako: Predsednik Jovan Jevtić, potredsjednik Josif Simić, sekretar Aleksa Jovanović i članovi upravnog odbora Marko Dević, Jovo Mandić, Milan Despotović, Gosto Stojanović, Đorđo Maljenović, Simo Ilić, Tripun Bajkanović, Jovan Vilić i Jona Miličić.

Na Ilindan 1933. g. učinio je kanonsku posjetu episkop – dijecezan Nektarije i tom prilikom, poslje svečane arhijerejske službe proizveo za protu paroha Jovana Jevtića.

Godine 1941, odmah poslje gubitka kratkotrajnog rata sa Njemačkom u aprilu mjesecu i stvaranje na okupiranoj teritoriji „Nezavisne države Hrvatske“ nastaju dani teškog iskušenja i stradanja za srpski narod i Crkvu. I ova parohija je dala velike žrtve kako u ljudskim životima tako i u imovini. Redovan, normalan život i rad Crkve bili su sasvim poremećeni, gotovo onemogućeni. Srbi si tako reći stavljeni van zakona. Hapšenja i ubijanja vršena su na sve strane. Prvi na udaru bili su sveštenici i ostali ugledniji ljudi. Prota Jovan Jevtić uhapšen je početkom jula i otjeran sa porodicom u logor Caprag kod Siska, a odatle poslje mjesec dana deporortovan u Srbiju. Crkva je teško demolirana. Vrata i prozori sa ikonostasom i cjelokupnim unutarnjim uređajima spaljeni su. Parohijski dom konfiskovan u korist NDH i upotrebljen za logor hrvatske terorističke organizacije „Ustaša“.

Naoružane ustaške horde pod zaštitom, tada veoma moćne njemačke vojske, razišle su se po gradu i po selima i počele da vrše razna nasilja: ubijanje, paljenje kuća, odvođenje ljudi itd. U Maglaju su ubijeni braća Sveto i Dimio Simić, Danilo Pijunović, Dujko Simić, Dragutin Pavlović, Darko Cvijanović, Đorđe Ilkić, Boško Božić. Potpredsjednik Crkvenog odbora Josif Simić i sekretar Aleksa Jovanović i ugledni član opštine Momčilo Arsenović kada su vidjeli šta ih očekuje izbjegli su u Srbiju, odakle su se povratili poslje oslobođenja. Najviše su stradala sela Ošve, Riječice i Trbuk.

Jedna ustaška banda iz Sarajeva ili Zagreba, kojoj su se pridružili i neki Muslimani iz susjednog sela Misurići, upala je početkom avgusta u Ošve i počinila strahovita zvjerstva. Zapalili su desetak kuća i pobili 60 lica od kojih je većina živo spaljena u kućama Milke Jovanović i Steve Todorovića. Od ovih žrtava bilo je 37 muških i 23 ženska lica. Djece ispod sedam godina bilo je 11 (Odmah po svršetku rata, početkom maja 1945. g. došao sam za paroha u Maglaj. Pokazali su mi ostatke ovih dviju kuća. Ispod soba u kojima su ljudi gorjeli bili su podrumi na čijem se patosu još mogla lijepo da vidi ljudska mast koja je procurila kroz pod sobe).

Istih dana druga banda pod vodstvom ustaškog žandaremrijskog narednika Omera Kepe iz Maglaja počinila je takve zločine u selu Rječici. Zapalili su 13 kuća pored mnogih drugih zgrada. U štali Alekse Tomića zatvorili su i žive spalili 28 lica većinom žena i djece, i to: iz kuće Sime Lukića 8, Simeuna Lukića 4, Alekse Tomića 3, Todora Pejića 4 i Radojčića 9 lica. Druge grupe upale su u selo Osojnicu gdje je zapaljeno 60 kuća dok je narod bio izbjegao u zbjegove u planinu Ozren. U selu Trbuku od 27 kuća koliko ih je svega bilo do temelja je izgorjelo 26 kuća. Narod je takođe izbjegao u zbjegove te su zaklana samo 3 čovjeka koji zbog starosti ili bolesti nisu mogli da bježe. U selu D. Paklenica izgorjele su 22 kuće, a u Gornjoj Paklenici 5 kuća i ubijeno 7 lica.

Našavši se pred potpunim uništenjem sprski narod se krajem avgusta digao na oružani ustanak i žestoke borbe praćene svakovrsnim stradanjem naroda vođene su na području sela Trbuk, Streževica, Osojnica i Paklenica i trajale su cjelu jesen 1941. g. i zimu 1941/1942. g. Mnogo naroda stradalo je u zbjegovima od studeni i gladi. Jaka njemačka kaznena ekspedicija „akcija“ prešla je preko ovih krajeva u februaru 1942. g. Pohvatali su veći broj ljudi i odveli u logore od koji se do danas nijedan nije javio ni vratio. Sva je prilika da su pobijeni u logoru Jasenovac.

Posle toga nastao je relativno miran preiod. Ljudi su počeli da se vraćaju iz zbjegova i obnavljaju popaljene i porušene domove. To zatišje trajalo je na području ove parohije do marta 1943. g. kada je prekinuto. Naši ustanici napali su 20 ljudi na području „Vitanj“ u Bakotiću kod Maglaja. Kapetan i nekoliko vojnika su poginuli, a ostali bežjeći udavili se u nabujaloj Bosni. Taj slučaj je poslužio Njemcima kao povod da pošalju na Ozren drugu kaznenu ekspediciju koja je bolje pripremljena i izvedena sa većim snagama nego prva.

Napad je izvršila planinska pješadija sa četiri strane: od Doboja preko brda „Preslica“, od Maglaja uz rijeku Jablanicu, od Petrova sela uz rijeku Jedrinu i s juga od rijeke Krivaje i Zavidovića. Prethodno je izvršena artiljerijska priprema iz topova koji su sa svih strana zasipali granatama ozrenska sela. Sudjelovala je i avijacija koja je pored bombi bacala i letke u kojima je pozivala naše ustanike da se predaju pošto su opkoljeni te je svaki njihov otpor uzaludan. Naši su se povlačili prema vrhu planine Ozren. Na položaju „Kraljica“ dali su odlučan otpor, probili njemački obruč, zarobili nešto vojske i zapljenili dosta oržja i municije. Njemci su se posle ovoga poraza povukli sa Ozrena i odveli sa sobom opet izvjestan broj ljudi koje su pohvatali po selima i zbjegovima. Od njih je manji broj protjeran u Srbiju, a većina stradala u logorima Jasenovac i „Sajmište“ u Beogradu. Opet je nastalo relativno primirje koje je trajalo do septembra 1944. g. Tada su naši ustanici porušili prugu u Trbuku u pod Orlinama, pa su se borbe nastavile i trajale sve do svršetka rata i konačnog oslobođenja Maglaja i okoline 17 aprila 1945. g.

U toku rata ukupno je poginulo ili nestalo 199 lica. Pred kraj rata krajem 1944. g. kao posljedica teških životnih uslova za vrjeme rata zavladala je opaka bolest pjegavi tifus od koga je umrlo 480 lica. Kada sam došao u Maglaj početkom maja 1945. vidio sam po selima još znatan broj tifusnih bolesnika od kojih je većina pomrla. Bolest je suzbijena tek posle oslobođenja kada su upotrebom veoma efikasnog „diditi“ praška uništene vaši.

(Tekst preuzet sa web stranice Srpske pravoslavne opštine Maglaj:

http://www.spcmaglaj.com/crk_opstina.php

Nema podataka o autoru, ili izvoru iz kojeg je eventualno preuzet, ali se iz samog teksta može zaključiti da ga je pisao 1958. godine tadašnji maglajski paroh.)

Vlado KOSTIJAL: BUNTOVNA OMLADINA

Kad sam završio zanat za mašinbravara na željeznici, otišao sam iz Bosne u Užice, a zatim u Niš. Kasnije sam se preorjentisao na građevinsku struku, završio tri razreda gimnzije i dopisnu školu pariškog Politehničkog instituta.

Niška omladina je bila buntovna, govorila je ono što je mislila, žustro je reagovala na nepravdu i pretežno bila u opoziciji prema vladajućim krugovima. Bila je to omladina dostojna najboljih demokratskih tradicija srpskog naroda. Ta omladina je ostavila i na mene pečat buntovnosti i u njenim redovima sam stekao prva iskustva aktivnosti naprednog radničkog pokreta kod nas.

Kada sam se 1930. godine vratio u Bosanski Novi, brzo sam se našao u društvu istomišljenika. Bili su to učitelj Franjo Molek,1 student Radivoje Nikolić, Omer Krlićbegović i Adil Alagić. Bilo je to tada jezgro koje je okupljalo oko sebe mladi svijet.

Za vrijeme života i rada u Srbiji stekao sam iskustvo u društvenom radu, u društvu “Abrašević”, te sam se tim iskustvom služio kada je ova naša grupa osnovala u Bosanskom Novom društvo “Zoru”; u “Zori” smo pokretali kulturni život radničke i školske omladine i politički usmjeravali njenu aktivnost, tako da je ubrzo došlo i do štrajka kožaraca.

Kada je uočena naša aktivnost i uloga u pomenutom štrajku, ja sam 1938. godine bio premješten u Doboj kao službenik u sudu. Ubrzo sam odatle bio otpušten kao politički nepoćudan, ali me je, još u toku otkaznog roka, Joco Simić iz Maglaja, namjestio u tehničko odjeljenje u Tešnju. Šef tog odjeljenja je bio inžinjer Boris Sohacki, Rus. On me je rasporedio u katastar, koji je radio za Ministarstvo vojske i mornarice za srezove Tešanj, Maglaj, Gračanicu, Doboj. Najčešće sam bio na terenu na snimanju putova, mostova i drugih objekata. Za rad na terenu bili su mi dodijeljeni Edhem Ajanović, Milenko Tešić i Josip Joca Amrajin, koji je povremeno išao sa mnom na teren.

Tada nisam bio organizovan, ali sam već mnogo znao i o Partiji i o SKOJ-u i o partijskom programu. Mislim da je Edhem Ajanović već tada bio ili skojevac ili partijac. U Tešnju oko Edhema Ajanovića, Ćazima Golalića, Huse Hodžića i mene okupljao se krug ljudi; opet je djelovalo jezgro koje je sakupljalo mladi svijet oko sebe. Huso je u to vrijeme radio u tešanjskoj Poljoprivrednoj školi, čiji je upravnik bio Beljajev, također Rus, veoma napredan i pošten čovjek.

Osim djelovanja ove grupe oko Huse Hodžića, u nekoliko navrata je dolazio u Tešanj s maglajskog sreza student agronomije Pero Dokić, koji je već tada bio formirani komunista. On je bio u vezi s Husom Hodžićem; došlo je do saradnje omladine Tešnja i Maglaja. Huso je organizovao i razvio vrlo intenzivan kulturni i politički život tešanjske omladine.

Srednja Bosna u NOB-u, članci i sjećanja, knjiga prva, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1976, str. 131-132.

1Franjo Molek je za vrijeme rata poginuo kao komandant partizanskog bataljona na području Žumberka; 1930. je bio učenik Učiteljske škole u Banjaluci. Napomena Redakcije.