Arhive oznaka: Jajinjovac

Izrok objavljen u Sarajevskom listu br. 65 od 02.06.1889. godine

Izrok. Kotarski ured kao sud u Maglaju daje ovime na sveopće znanje da je na molbu Smaje Hercegovca iz Maglaja dozvolio ovršnu javnu dražbu nepokretnina Ahme Mustafića iz Perovića ležećih u selu Perovići i u pljenidbenom zapisniku od 13. aprila 1888. br. 1579/gr upisanih radi dužnih mu u ime glavnice 2100 groša spp. i to:

1. Njiva “Skejača” sa megjašima: od istoka H. Hanuma Kapetanović iz Maglaja, od zapada Mašo Imanović, od juga Huso Osinić oba iz Perovića, od sjevera potok i milć ovršenika u vrijednosti od 300 for.

2. Njiva “Mala Rieka” , sa megjašima: od istoka Hasan Bjelkić, od zapada potok i ovršenik, od juga Arif Osmić, od sjevera potok, u vrijednosti od 300 for.

3. Njiva “Jajinjovac” , sa megjašima: od istoka Meho Imamović, od zapada i juga potok, od sjevera Hasan Imamović iz Perovića, u vrijednosti od 100 for.

4. Njiva “Jelina voda”, sa megjašima: od istoka Omer Imamović, od zapada put, od juga groblje, od sjevera  iz Perovića u vrijednosti od 100 for.

Dražba će se obdržavati dne 3. jula i 7. augusta 1889. oba puta u sriedu u 10 sati prije podne u prostorijama ovoga suda time, da će se ove nepokretnine na prvom roku uz ili iznad procijenjene vrijednosti, a na drugom i ispod iste najboljem nudiocu prodati. Podjedno odobravaju se dražbeni uslovi te se prodajna cijena ustanovljuje po procijenjenoj vrijednosti. Očemu se obavješćuju obe stranke. Dražbeni uslovi mogu se svaki dan za vrijeme uredovnih sati kod ovoga suda pogledati. Pozivlju se daklen svi oni vjerovnici, koji imadu pravo da se iz kupovnine namire i koji nijesu o odregjenoj dražbi posebno obavješteni, da svoje zahtjeve najkasnije na razdiobnom ročištu prijave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi. Pozivlju se najzad i svi oni, koji misle da im pripada pravo vlasništva ili drugo kakovo stvarno pravo na ove nepokretnine, da na to smjerajuću tužbu u roku od dvije nedjelje dana nakon uvrštenja ovog izroka kod suda predadu, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava dražba obaviti.

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 24. maja 1889.

ImageImage