Arhive oznaka: Jablanica

SL 04. 04. 1908. Mulabdić, Numanović, Hasanadžić

O. 7/1908.  531 1— 1Ibrahim ef. Numanovic sin Suljage SL 4 4 1908

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja stečajne gromade Nurije Mulabdića iz Maglaja, po upravitelju Ivanu K. Ostojiću iz D. Tuzle, zbog dužnih 121 K 60 li spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Ibrahim ef. Numanovića umrl. Suljage iz Maglaja.

  1. U grunt. ul. br. 1264, katastr. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 21/41, gradilište sa kućom, u povr­šini od 45 met.

2. 7/8 dijelova u grunt ul. br. 1498, kat. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 2730, oranica „Čajna“, u površini od 2 dun. 810 met.

3. 3/8 dijelova u grunt. ul. br. 1564, kat. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 2/11, vrt pod gradom megju puto­vima, u površini od 125 met.

4.  5/8 dijelova u gr. ul. br. 902, kat. opć. Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 23/25, šuma ,,Glog“ više kuće, u po­vršini od 80 kv. met.

5. 3/8 dijelova u gr. ul. br. 276, kat. opć. Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 21/27, kuća k. br. 276, sa kućištem i dvorištem, u površini od 405 met.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 15. juna 1908. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine gore navedenim redom za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene za grunt. cjelinu pod 1. na 50 K, pod 2. na 200 K, pod 3. na 20 K, pod 4. na 5 K, pod 5. na 200 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 26. marta 1908.

Hasanadzic Mehmeda Refik i Mujo SL 4 4 1908O. 8/1908. 532 1 – 1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja stečajnine Mehmeda Mulabdića, po upravitelju iste Ivanu K. Ostojiću iz D. Tuzle, zbog dužnih 140 K spp., dozvolio javnu dražbu 14/20 nepokret­nina upisanih na ovršenike Refika i Muju Hasanadžića umrl. Mehmeda iz Maglaja.

1. U grunt. ul. br. 593, katastr. općine Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 3087/2, kućište sa dvorištem i ku­ćom, k. br. 593, u površini od 120 kv. met.

Kat. čest. br. 3087/1, šljivik oko kuće, u površini od 4 dun. 920 kv. met.

2. 1/2 dijela nekretnina u grunt. ul. br. 2100, kat. opć. Maglaj, u A I. i to:

Kat. čest. br. 3088, oranica „Jablanica“, u po­vršini od 5 dun. 250 kv. met.

Kat. čest. br. 3089, oranica „Jablanica“, u povr­šini od 6 dun. 590 kv. met.

Kat. čest. br. 3093/2, put, u površini od 260 kv. met.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obđržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 5. juna 1908. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine gore navedenim redom za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene za grunt. cjelinu pod 1. na 40 K, pod 2. na 120 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 26. marta 1908.

Huso (Alije) Salkić – Serija Dražbenih izroka objavljenih u Sar. listu u periodu 1910. do 1913.

SL 07 07 1910 Huso Salkic um Alije

Sarajevski list, 07. 07. 1910.

O. 198/1  1910   2213 1—1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Trivune Petrović iz Maglaja, po Mi­lanu J. Maksimoviću, odvj. iz Tuzle, zbog 1740 K 460 K spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokret­nina ovršenika Huse Salkića umrl. Alije iz Maglaja, što su upisane:

1/2 u A I. grunt. uloška br. 1330, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 1658 K

19/24 u A I. grunt. ul. br. 2007, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 76K 60 h.

1/3 u A I. gr. ul. br. 1332, kat. opć. Maglaj,vrsti miilk i mirije, s oglasnom cijenom od 14 K 92 h.

1/2 u A I. gr. ul. br. 1261, kat. opć. Maglaj,vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 24 K 50 h.

1/3 u A I. gr. ul. br. 1333, kat. opć. Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 51 K 65 h.

1/2 u A I. gr. ul. br. 772, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 13 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u petak dana 2. sep­tembra 1910. u 11 sati prije podne.

Kotarski sud. Maglaj, 1. aprila 1910.
SL 12 12 1910 Salkic Huso um. Alije

Sarajevski list, 12. 12. 1910.

 

O. 198/3 1910. 4072 1—1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Trivune Petrović iz Maglaja, zbog 1740 i 460 K spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepo­kretnina ovršenika Huse Salkića umrlog Alije iz Maglaja, što su upisane:

1/2 u A I. grunt. uloška br. 1330, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 1658 K.

19/24 u A I. grunt. uloška br. 2007, katastr. op­ćine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 76 K 60 h.

1/3 u A I. grunt. uloška br. 1332, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 14 K 92 h.

1/2 u A I. grunt. uloška br. 1261, katastr. op­ćine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 24 K 50 h.

1/3 u A I. grunt. uloška br. 1333, katastr. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 51 K 65 h.

1/2 u A I. grunt. uloška br. 772, katastr. općine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 13 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se drugi rok u četvrtak, dana 26. januara 1911. u 11 sati prije podne.

Kotarski sud. Maglaj, 18. novembra 1910.

SL 02 02 1912. Huso Salkic

SL, 02. 02. 1912. Huso Salkić

 

SL 10 10 1913 Salkic Alije Huso

SL, 10. 10. 1913.

Izrok objavljen 04. 04. 1911, identičan je sa ostalima, jedina razlika je ta što se kao ovršenik navodi Huso Salkić “umrlog Ibre” umjesto “umrlog Alije”. Najvjerovatnije je u pitanju greška.

SL 04 04 1911 Salkic Ibre HusoO 1/4 1911. 1071  1— 1

Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu Trivune Petrović iz Jablanice, zbog 1740 K i 460 K spp., dozvolio javnu ovršnu dražbu nepokretnina ovršenika Huse Salkića, umrl. Ibre iz Maglaja, što su upisane:

U A I., grunt. ul. broj 1261, kat. općine Ma­glaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 24 K 50 h.

1/3 u A I., grunt. ul. broj 1333, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 51 K 65 h.

1/2 u A I., grunt. ul. broj 1330, kat. općine Maglaj, vrsti mirije, s oglasnom cijenom od 1658 kruna.

1/3  u A I., grunt. ul. broj 1332, kat. općinen Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 14 K 92 h.

19/24 u A I., grunt. ul. broj 2007, kat. općine Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 76 K 60 h.

 1/2 u A I., grunt. ul. broj 772, kat. općine  Maglaj, vrsti mulk, s oglasnom cijenom od 13 K.

Za dražbu, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se drugi rok u četvrtak dana 18. maja 1911. u 11 sati prije podne.

Kotarski sud. Maglaj, 21. marta 1911.