Arhive oznaka: Ivan Ostrman

SL 05. 05. 1898. Smajo Pinjić.

Br. 1618/gr. 1898. IV 4/1898.  873 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ivana Ostermanna iz Maglaja, zbog dužnih 100 for. spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Smaje Pinjića iz Maglaja,

u gruntovnom ulošku br. 227, katastralne općine Maglaj, u A I. upisanih i to:Pinjić Smajo SL 5 5 1898

kat. čest. br. 9/22, kuća, k. br. 227, sa kućištem, u površini od 30 kv. met., sa 24 dijela i

u grunt. ulošku br. 760, kat. općine Maglaj, u A I. upisanih i to:

kat. čest. br. 2570/6, kućište sa dvorištem i kućom, k. br. 769, u površini od 280 kv. met. sa

kat. čest. br. 2570/7, vrt pod kućom, u površini od 120 kv. met. sa 7/24 i

u grunt. ul. br. 1437, kat. općine Maglaj upisanih i to:

kat. čest. br. 9/48, dvorište megju kućama, u površini od 30 kv. met. sa 7/8.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi br. 1, odregjuje se prvi rok u srijedu dana 6. jula 1898. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 65 for.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 15. aprila 1898.

SL 11. 11. 1906. Ahmet Mahmutagić

Br. 3472/gr. 1906. IV. 21/1906.  2453 1-1

Ahmet Mahmutagic SL 11 11 1906Kotarski sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ivana Ostrmana iz Sarajeva, zbog dužnih 260 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina upisanih na ovršenika Ahmeta Mahmutagića iz Maglaja, u grunt. ulošku br. 643, katastralne općine Maglaj, u A I. i II.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u ponedjeljak dana 17. decembra 1906. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavače se te nepokretnine za najviše ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene na 300 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski sud. Maglaj, 12. oktobra 1906.