Arhive oznaka: Ismail-baša sin Halilov iz Kosove

Ismail Halilović iz Kosove – Tešanjski i Maglajski sidžil

U sidžilu Tešanjskog kadiluka zabilježeno je sljedeće vjenčanje:

L44a/d:

Suprug: Abdulah-baša, sin Mustafin, iz sela Jelah. Njegov je opunomoćenik Mehmed, sin Husejnov, iz istog sela.

Supruga: Zilka, kći Ibrahimova, iz sela Kosova. Zastupa je Alija, sin Husejnov, iz sela Kosova. Potvrđeno svjedočenjem Ismaila-baše, sina Halilovog, iz istog sela i Alije, sina Ibrahimovog, iz istog sela.

Mehri-muedžel iznosi: 3.000 akči.

Sklapanje braka zabilježeno: 3. safera 1165. (22.12.1751) godine. Svjedoci čina: Abdulah-baša iz Žepča, Husejn-baša iz Tešnja.

Kao svjedok na ovom vjenčanju pojavljuje se Ismail-baša sin Halilov iz Kosove. Nekih 90 godina kasnije u sačuvanim fragmentima sidžila Maglajskog kadiluka zabilježeno je lice istog imena i vjerovatno istog roda. Da li se radi o potomku (možda unuku) navedenog Ismail-baše:

(bez datuma) VI-13/dok. VI

Tužitelj Mursel iz Kosova, optuženi Ismail Halilović iz istog. Poslata je murasela zbog tužbe za uništavanje kukuruza. 27. ??

U drugom zapisu iz istog sidžila spomenut je Sulejman Halilović iz Kosove:

(bez datuma) VI-13/dok. XXI
Tužitelj Abdullah Husić iz Kosova, tuženi Sulejman Halilović iz istog. Poslata je murasela.

Međutim, potomci Ismail-baše, odnosno Smail-baše kako se to vjerovatno u narodu izgovaralo mogli bi biti i Smailovići ili Smailbašići. Jedan Smailović je zabilježen u Kosovi, a u Potočanima i Striježevici tri muškarca, vjerovatno rodbinski povezani, sa prezimenom Smailbašić:

(24. VI 1839.) VI-16/dok. XIII
Tužitelj Mustafa Smailović iz Kosova, tuženi je Mursel iz istog sela.
Prije izvjesnog vremena nestale su mi četiri ćurke i našle su se u rukama ovog Mursela, koji ih je uhvatio u stupici za vukove i lisice. Zapisano je da je potrebno da se ovo dokaže i nadoknadi. Na 11. Rebi drugi 1255. godine.

(bez datuma) Spor zbog ukradene stoke VI-27/dok. VII
Tužitelj Mustafa Smailbašić iz Potočana, tuženi zimija Mitre Glodarević i Stevan Trimunčević, Lazo Lukić i Simo Kovač. Poveo je spor o sljedećem: Prije petnaest dana nestala je moja crna krava iz moje štale i po tragu došavši do sela Striježevica i sakupivši stanovnike, ispitali smo svjedoke Ćazima Smailbašića i Mehmeda Smailbašića. Oni su odgovorili da se raja rečenog sela sakupi na jednom mjestu i da jedan drugome budu jemci. Za onu četvoricu raje nisu jemčili pa je lopovluk ostao na njima. … nije dovršeno

Mustafa Smajilović se spominje u Dražbenom izroku objavljenom 20. 09. 1891. u “Sarajevskom listu” kao vlasnik zemljišnih parcela u Pridjelu.