Arhive oznaka: Ilija Pejić

SL 05. 05. 1892. Džanbegović, Mulalić, Salkić, Tomić, Pejić

Br. 448gr   542 1-1

Potpisani kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja pupil. gromade Saliha Mulalića protiv ovršenika Arifa Džanibegovića iz Maglaja, radi dužnih 55 for. spp. do­zvolio ovršnu javnu dražbu slijedećih nepokretnina ovršenikovih popisanih u pljenidbenom zapisniku ovoga suda od 27 augusta 1891. br. 3194 |gr, koje se nalaze u mjestu Rakovcu, i to:

Arif Dzanbegovic, Salih Mulalic, Suljo Salkic SL 5 5 18921. Oranica „Kiš“, ležeća u Rajkovcu, u površini od 3 dunuma sa megjašima: od istoka put, od juga potok, od zapada rijeka Seona a od sjevera Jefto Tomić.

2. Oranica Seona, ležeća u Rajkovcu, u povr­šini od 2 dunuma, sa megjašima: od istoka Simo Pejić, od juga Ilija Pejić, od zapada Suljo Salkić a od sjevera Jefto Tomić.

Za dražbu tih nepokretnina koja će se obdižavati u Maglaju kod suda odregjuju se dva roka: prvi rok na 28. maja 1892. u 10 sah. prije podne.

Na prvom roku ne će se nepokretnine prodati ispod cijene, a ako ne budu prodane na prvom roku, to će se na drugom roku onome prodati, koji najviše po­ nudi, makar i ispod oglasne cijene.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud Maglaj, 28. marta 1892.