Arhive oznaka: Ibro Smajić

SL 07. 07. 1887. Upis firmi u registar (Smajić, Šarčević)

Br. 1709/gr. 607 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovjm na znanje da je u registru za društvene firme upisana trgovina sa mješovitom robom pod firmom braća Smajić, trgovci u Maglaju, koju će Ibro Smajić ili Suljo Smajić potpisivati.

Okružni kao trgovački sudSL 07 07 1887 upis trgovine u registar braca smajic, sarcevic paklenica

D. Tuzla, 9. jula 1887.

Br. 1725/gr. 608 1—1

Oglas. Okružni kao trgovački sud u D. Tuzli daje ovim na znanje da je u registar za društvene firme upisana trgovina sa krmcima pod firmom Petar Sarčević trgovac u D. Paklenici, koju će vlastnik sam potpisivati.

Okružni kao trgovački sud

D. Tuzla, 9. jula 1887.

 

“Bošnjak” 1894. – Popis donatora “za pogorjele Tešnjake” iz Maglaja

Za pogorjele Tešnjake.

Dalje darovaše iz Maglaja:
Ibrišim 1 for.,
Mehmed Omer aga Softić 3 fr.,
Avdaga Arifović 80 nč.,
Delibegović Mujo 1 for.,
Avram Danon 60 nč.,
Avram Musafija 1 for.,
Herman Weisz 1 fr.,
Bosnjak 1894 - Za pogorjele Tesnjake
Sabit Osmanagić 1 for.,
Milan Ilić 1 fr.,
Mehmed Šečić 1 fr.,
Salih ef. Numanović 1 for.,
Mahmud Krzić 1 for.,
Nuraga Smajlagić 50 novč.,
Ibrahim Smajlagić 1 for.,
Husejn Smajlagić 50 nč.,
Hodža Mešić 1 fr.,
Meho ldrizović 40 nč.,
Arif Obralić 1 fr.,
Suljo Džambegović 1 fr.,
Mujo Muharemović 1 for.,
Dalje je bez iskaza podareno iz Maglaja 58 fr. 97 nč.

Dražbeni izrok, SL 12. 12. 1902. (Rašid Smajić sin Ibre)

Br. 5299/gr. 1902. IV. 9/1902.

2684 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mojse Haim Pinte, trgovca u Sarajevu, zastupanog po dru M. Kneževiću, zbog dužnih 211 K 64 h spp., dozvolio javnu dražbu 1/3 dio nepokretnina upisanih na ovršenika Rašida Smajića sin Ibre težaka iz Maglaja, u grunt. ulošcima br. 33 i 34, katastr. općine Stupari, u A I.

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda, odregjuje se prvi rok u subotu dana 10. januara 1903. u 11 sati prije podne.

Na ovom roku prodavaće se te nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi: za 1/3 dio nepokretnina u grunt. ul. br. 33 na 400 K, za 1/3 dio nepokretnina u gr. ul. br. 34 na 533 K 34 h.

 

SL 12 12 1902. Rasid Smajic sin Ibre

Dražbeni uslovi i isprave odnoseći se na gornje nepokretnine mogu se uvidjeti kod ovog suda, za vri­jeme uredovnih sati. Pozivaju se realni vjerovnici, koji imadu pravo da budu namireni iz kupovnine i kojima nije došla posebna obavijest o dozvoljenoj dražbi, da svoje zahtjeve prijave na razdiobnom ročištu najkašnje do svršetka rasprave, jer se inače kod razdiobe kupovnine ne će uvažiti njihovi zahtjevi.

Ovaj se izrok uručuje realnim vjerovnicima u vla­stite ruke. Daljnje obavijesti za realne vjerovnike prikivaće se na sudbenoj zgradi, a posebne obavijesti dostavljaće se samo onim, koji stanuju u mjestu suda, ili su pravodobno označili sudu punomoćnike, koji stanuju u mjestu suda. Za realne vjerovnike, koji su otsutni ili nepoznatog boravišta, imenovaće sud ureda radi skrbnika. Isto tako pozivaju se svi oni, koji hoće da dokažu prava vlasništva ili druga stvarna prava na nepo­kretnine, koje se imaju dražbom prodati, da ne gleda­jući na to, što im nije došla posebna obavijest, imaju svoje tužbe za ova prava predati za dvije nedjelje, počevši od posljednjeg dana kada je izrok proglašen, jer će se inače bez obzira na ta njihova prava ovrha provesti.

Kotarski ured kao sud.

Maglaj, 3. novembra 1902.