Arhive oznaka: Ibrahim Šehić

Iršad (Glasilo Jugoslovenske muslimanske narodne organizacije) 04. 10. 1922. Izjava koju potpisuje grupa maglajlija kojom podržavaju rad stranke

IZJAVA.

Mi potpisani odobravamo politički rad grupe Muftije Maglajlića, te joj i ovaj put iskazujemo naše povjerenje.

Maglaj, 25. septembra.

Agan Ruvić, Bego Hodžić, Agan Omerović, Suljo H. Abdić, Omer Begić, A. Hodžić, Omer Hodžić, Salih Terzimehić, Agan Čatić, Adem Arifagić, Ibrahim Numanović, Omer Idrizović, Mehmed Obralić, Salko Husić, Said Mulahasanović, Nazif H. Omersoftić, Hasan Ruvić, Ibrahim Karamehić, Salko Šehić, Suljo Mahmić, Sulejman Mahmić, Mujo Mujanović, Husein Skejić, Avdo Hodžić, Mahmut Mulić, Osman Mačković, Smajo Delibegović, Ahmet Mujanović, Mujo Avdić, Hasan Hodžić, Ibrahim Delić, Meho Hodžić, Huso Osmić, Mustafa Ruvić, Omer Ruvić, Ahmet Ruvić, Hašim Mustabašić, Mustafa Sofić, Ibrahim Šehić, Agan Omerović sin, Ahić iz Bradića, Hasan Skejić, Šačir Zahirović, Suljo Skejić, Osman Hasić, Omer Topčić, Haso Mačković, Mujo Hasić, Šaban Zahirović, Alija Begović, Mustafa Mačković, Mujo Muminović, Mahmut Muminović, 54.) Salko Muminović.

Jugoslavenski list, 20. 02. 1929. Dopis iz Maglaja o izboru nove uprave Muslimanskog kluba.

NOVA UPRAVA MUSLIMANSKOG KLUBA U MAGLAJU.

Maglaj, 18. februara.

Prije par dana, muslimanski Klub u Maglaju održao je svoju godišnju glavnu skupštinu u svojim prostorijama koja je bila dobro posjećena i potrajala duboko u noć. Na istoj izabrana je nova uprava u koju su unišli mladi i agilni ljudi.

Predsjednik g. Sulejman Mujezinović, trgovac,

podpredsjednik g. Mehmedalija Smajić, trgovac,

tajnik g. Tahir Misirlić, učitelj,

blagajnik g. Ibrahim Smajić, trgovac,

knjižničar g. Akif Emrić,

kuće nadzornik, g. Mehmedalija Lokmić, obućar,

te odbornici bez funkcije gg. Osman Obralić i Fadil Muradbašić,

zamjenici: gg. Osman Kadribašić, Sejfulah Terzimehić i Ibrahim Šehić,

revizori: gg. Mujo Delibegović i Salih Obralić.

S.M.

SL 02. 02. i 11. 11. 1901. Husaković, Moševac

Br. 6351 /gr. 1900. IV. 12/1900.   398 1— 1

Kotarski ured kao sud u Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Ibrahima Šehića iz Maglaja zbog dužnih 120 K spp. dozvolio javnu dražbu 7/44 dijela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac i 1/7 djela nepokretnina upisanih u A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na ovršenika Sulejmana Husakovića iz Moševca.

Husaković Moševac, SL 2 2 1901Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu 2. marta 1901. u 11 sahati prije podne.

Na ovom roku prodaće se nepokretnine za najviše ponugjenu svotu ali ne ispod oglasne cijene odregjene kako slijedi:

za 7/44 dijela nekretnina u A I. gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac sa 10 K i

za 1/7, djela nepo­ kretnina n A I. gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac sa 150 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 29. decembra 1900.

 

Br. 3475/gr. 1901. IV. 8/1901.   2946 1—1

Kotarski ured kao sud Maglaju daje na znanje, da je na molbu ovrhovoditelja Mustafe Delibegovića iz Maglaja, zbog dužnih 600 K spp., dozvolio javnu dražbu nepokretnina ovršenika Dude rogj. Dugalović udove Husaković, mldb. Sulejmana, Saliha, Ibrahima, Hasana, Fatime, Gjulsume i Hasibe Husaković zastu­panih po tutorici Dudi udovi Husaković iz Moševca, u grunt. ul. br. 15 i 159, katastr. općine Moševac, u A I. upisanih i 1/3 nepokretnina u gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac, u A I. upisanih.Husaković Moševac, SL 11 11 1901

Za dražbu tih nepokretnina, koja će se obdržavati kod ovog suda u uredovnoj sobi, odregjuje se prvi rok u subotu dana 7. decembra 1901. u 11 sahati prijepodne.

Na ovom roku prodati će se nepokretnine za naj­više ponugjenu svotu, ali ne ispod oglasne cijene od­regjene i to :

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 15, kat. opć. Moševac na 100 K,

za nepokretnine u A I., gr. ul. br. 159, kat. opć. Moševac na 500 K. te

za 1/3 nepokretnina u A I ., gr. ul. br. 86, kat. opć. Moševac na 100 K.

Dražbeni uslovi i isprave…

Kotarski ured kao sud. Maglaj, 20. septembra 1901.