Arhive oznaka: Ibrahim Muradbašić

Zeman br. 64 iz 1912. Dopis iz Maglaja o odnosu građana i školskog starješine

Izjava. U broju 60. od 6. jula 1912. lista Zemana izišao je lažan dopis bez potpisa na našeg ovomj. školskog starješinu Zulfikara Beharića, naime da on živi s nama gragjanima u mržnji i još tome slično.

Mi našim vlastoručnim potpisima izjavljujemo da je gornji dopis skoro neistinit, te naprotiv tvrdimo da je dotični s nama u slozi i ljubavi i da svoju službu vrši na potpuno zadovoljstvo nas gragjana.

Ujedno napominjemo da je gornji dopis potekao od jednog kompetenta koji reflektira da bude premješten u Maglaj na g. Beharića mjesto.

Maglaj, 13./7. 1912.

Ibrišaga Sečić, Ibrahim Muradpašić, Mehmed Alija Terzimehić, Arif Terzimehić, Ibrahim Hereg, Milan Ilić, Simo Ilić, Aleksa Arsenović, Muradbašić Osman, Muradbašić Salih, općinski vijećnik, Halil Osmanagić, Spasoje Gojković, Osman Bradarić, Meho Bradarić, Husnija Bradarić, Mehmedalija Kalfić, Hasan Kalfić, Salamon Albahari, Suljaga H. Numanović, Mustafa Bašić, Čejvan Hafiz Nurija, I. Mualim, Gjonlić Sabitaga Osmanagić, Mulabdić Šuaib, Mulabdić Sulejman, Mustafa Karamehić, Salih Karamehić, Ibrahim Karamehić, Habibija Karamehić, Nuraga Molić, Hivzo Molić, Sulejman I. Terzimehić.

Vasijjetnama u arhivu GHB 9. septembar 1912.

SV II redni broj 595, str. 284

Vasijjetnama, datirana 27. ramazana 1330. godine (9. septembar 1912.), Mullalić hadži Hanife, iz Maglaja.

Dala je izjavu o vasijjetu pred svojim rođacima Ibrahimom, sinom Osmana Muradbašića da je pod interes 750 forinti za vazife iamamu i mujezina u četiri džamije u Maglaju, a za vasiju je postavila Ibrahima Muradbašića te za njegove pomoćnike Salih-agu, sina Osmana Muradbašića, i Begu, sina Mujo-age Muratovića.

Ispod ovako kratko navedenog teksta stoji defter troškova ukopa koji iznosi 202 forinte. Potom je u bilješkama sa strane još registriran trošak od 200 forinti za učenje mevluda godišnje.

Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga 29-30, Sarajevo 2009. str.139.

Kliknite da pristupite anali_29-30.pdf